musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Rekonstrukcija Dečjeg dispanzera: Cena radova oko 14 miliona dinara

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije odobrila je opštini Bečej novac za sanaciju Dečjeg dispanzera i za rekonstrukciju Gerontološkog centra u okviru programa obnove i unapređenja objekata javne namene.

Za dispanzer je namenjeno 18,8 miliona dinara, a za Gerontološki centar 16,1 milion (bez PDV-a). Lokalna samouprava će da finansira porez na dodatu vrednost u slučaju oba projekta.
Javnu nabavku za rekonstrukciju Dečjeg dispanzera opština je raspisala 10. marta, a rok za dostavljanje ponuda je istekao 12. aprila.
Predmet javne nabavke za Dečji dispanzer su izolacioni radovi, opremanje zgrade instalacijama za detekciju i dojavu požara, ugradnja nove stolarije, sanacija krova, podruma i poda, molerski i zidarski radovi itd.
Predsednik opštine je, nakon izveštaja opštinske komisije o stručnoj oceni ponuda, 25. aprila doneo odluku da ugovor za javnu nabavku radova na sanaciji objekta Dečjeg dispanzera dodeli zajedničkoj ponudi firme „GAT“ i Građevinskom birou „AXIS“ iz Novog Sada.
U postupku javne nabavke podnete su četiri ponude, a nakon ocene ponuda napravljena je rang-lista dva ponuđača, čije su ponude odgovarale kriterijumima nabavke, to su zajednička ponuda firme „GAT“ i Građevinskog biroa „AXIS“ iz Novog Sada vredna 13,63 miliona dinara (bez PDV-a) i zajednička ponuda ponuđača firmi „Ozeblin“ iz Veternika i „Elektrotim“ iz Novog Sada s cenom od 14,1 milion dinara, te je u skladu sa kriterijumom najniže ponuđene cene izabran navedeni ponuđač.
Rok za izvođenje radova je 60 dana.

B.M.

Rate this item
(0 votes)
back to top