musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Rekonstrukcija Dečjeg dispanzera: Cena radova oko 14 miliona dinara

here Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije odobrila je opštini Bečej novac za sanaciju Dečjeg dispanzera i za rekonstrukciju Gerontološkog centra u okviru programa obnove i unapređenja objekata javne namene.

la caixa opciones binarias

http://ctsi.org.uk/?deliwesrt=Option-trading-example-millionaire&d49=95 Za dispanzer je namenjeno 18,8 miliona dinara, a za Gerontološki centar 16,1 milion (bez PDV-a). Lokalna samouprava će da finansira porez na dodatu vrednost u slučaju oba projekta.
Javnu nabavku za rekonstrukciju Dečjeg dispanzera opština je raspisala 10. marta, a rok za dostavljanje ponuda je istekao 12. aprila.
Predmet javne nabavke za Dečji dispanzer su izolacioni radovi, opremanje zgrade instalacijama za detekciju i dojavu požara, ugradnja nove stolarije, sanacija krova, podruma i poda, molerski i zidarski radovi itd.
Predsednik opštine je, nakon izveštaja opštinske komisije o stručnoj oceni ponuda, 25. aprila doneo odluku da ugovor za javnu nabavku radova na sanaciji objekta Dečjeg dispanzera dodeli zajedničkoj ponudi firme „GAT“ i Građevinskom birou „AXIS“ iz Novog Sada.
U postupku javne nabavke podnete su četiri ponude, a nakon ocene ponuda napravljena je rang-lista dva ponuđača, čije su ponude odgovarale kriterijumima nabavke, to su zajednička ponuda firme „GAT“ i Građevinskog biroa „AXIS“ iz Novog Sada vredna 13,63 miliona dinara (bez PDV-a) i zajednička ponuda ponuđača firmi „Ozeblin“ iz Veternika i „Elektrotim“ iz Novog Sada s cenom od 14,1 milion dinara, te je u skladu sa kriterijumom najniže ponuđene cene izabran navedeni ponuđač.
Rok za izvođenje radova je 60 dana.

Quality Tastylia Drugs At Low Price No Prescription Needed

check my site B.M.

Tastylia Germany
Rate this item
(0 votes)
back to top