musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

KP „Potisje“: Obustavljena javna nabavka

Komunalno preduzeće „Po-tisje“ Bečej za sada neće kupiti, kao što je planiralo, dva autosmećara za odnošenje smeća iz domaćinstava, jer je direktor te firme u većinskom vlasništvu opštine Bečej Zoltan Feješ 24. aprila doneo odluku o obustavljanju javne nabavke raspisane u februaru mesecu za kupovinu dva autosmećara.

Naime, postupak javne nabavke je obustavljen nakon isteka roka za podnošenje ponuda, jer su, kako se navodi, nastupili objektivni i dokazivi razlozi koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka javne nabavke.
Reč je o tome da je „Potisje“ planiralo da kupi dva autosmećara iz kredita, a procenjena vrednost nabavke bila je 18,7 miliona dinara (22,5 miliona sa PDV-om), ali je, piše u odluci o obustavi otvorenog postupka javne nabavke, „u toku postupka banka promenila uslove za odobravanje kredita uvođenjem traženja jemstva povezanog pravnog lica – javnog preduzeća iz Bečeja“. Navodi se da jemstvo javnog preduzeća nije moglo biti obezbeđeno, jer to nije predviđeno planom i programom rada za 2017. godinu, a izmena plana poslovanja i pribavljanje saglasnosti od nadzornog organa i osnivača, Skupštine opštine Bečej, duga je procedura koja ne bi mogla da bude sprovedena do isteka roka za donošenje odluke u postupku javne nabavke, te je „Potisje“ bilo prinuđeno da obustavi javnu nabavku, jer nije u mogućnosti da na drugi način, osim kredita, obezbedi potreban novac za kupovinu autosmećara.
Inače, pre obustave postupka, na javnu nabavku su se prijavila dva ponuđača.

B.M.

Rate this item
(0 votes)
back to top