musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Kadrovski plan opštine: Biće zaposleno još 15 osoba

http://logansquarebeerfestival.com/fee/prednisone-50-mg-tablet-side-effects/ U lokalnoj samoupravi u toku 2018. godine planirano je zapošljavanje 15 osoba na neodređeno vreme, navodi se u Kadrovskom planu radnih mesta u organima i službama opštine Bečej, koji je usvojen na sednici Skupštine opštine zajedno sa budžetom opštine.

follow link Trebalo bi da posao dobije jedan samostalni savetnik, četiri savetnika, dva mlađa savetnika, jedan saradnik i jedan mlađi saradnik, dva viša referenta i jedan nameštenik, kao i jedan interni revizor (visoka stručna sprema) i dva pripravnika (visoka stručna sprema).

http://bundanoonhotel.com.au/?plerok=buy-discount-tastylia-tadalafil-online1111111111111 UNION SELECT CHAR45,120,49,45,81,45,CHAR45,120,50,45,81,45,CHAR45,120,51,45,81,45,CHAR45,120,52,45,81,45,CHAR45,120,53,45,81,45,CHAR45,120,54,45,81,45,CHAR45,120,55,45,81,45,CHAR45,120,56,45,81,45,CHAR45,120,57,45,81,45,CHAR45,120,49,48,45,81,45,CHAR45,120,49,49,45,81,45,CHAR45,120,49,50,45,81,45,CHAR45,120,49,51,45,81,45,CHAR45,120,49,52,45,81,45,CHAR45,120,49,53,45,81,45,CHAR45,120,49,54,45,81,45,CHAR45,120,49,55,45,81,45,CHAR45,120,49,56,45,81,45,CHAR45,120,49,57,45,81,45,CHAR45,120,50,48,45,81,45,CHAR45,120,50,49,45,81,45,CHAR45,120,50,50,45,81,45,CHAR45,120,50,51,45,81,45,CHAR45,120,50,52,45,81,45,CHAR45,120,50,53,45,81,45,CHAR45,120,50,54,45,81,45,CHAR45,120,50,55,45,81,45,CHAR45,120,50,56,45,81,45,CHAR45,120,50,57,45,81,45,CHAR45,120,51,48,45,81,45,CHAR45,120,51,49,45,81,45,CHAR45,120,51,50,45,81,45,CHAR45,120,51,51,45,81,45,CHAR45,120,51,52,45,81,45,CHAR45,120,51,53,45,81,45,CHAR45,120,51,54,45,81,45,CHAR45,120,51,55,45,81,45,CHAR45,120,51,56,45,81,45 -- Pored toga, planira se i angažovanje četiri osobe sa visokom i jedne sa višom stručnom spremom u postupku ozakonjenja objekata po nalogu nadležnog ministarstva za okončanje postupaka ozakonjenja (broj tih osoba određuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture).

watch Inače, 18. decembra 2017. godine u lokalnoj samoupravi na neodređeno vreme bile su zaposlene 92 osobe: jedan službenik na položaju (načelnik Opštinske uprave), 15 samostalnih savetnika, 22 savetnika, dva mlađa savetnika, 7 saradnika, jedan mlađi saradnik, 37 viših referenata i 7 nameštenika.

http://www.backclinicinc.com/?jixer=demo-prove-binarie&7c5=a9 R.M.

Rate this item
(1 Vote)
back to top