musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Na sednici Skupštine opštine 8. novembra: Profesor engleskog jezika biće na čelu muzeja

http://www.frauenverbaende.de/?dedei=bin%C3%A4re-optionen-anlage-kap&fd7=33 Novi direktor Gradskog muzeja Bečej na sednici Skupštine opštine 8. novembra trebalo bi da postane profesor engleskog jezika Akoš Tojzan.

http://kasba.nl/pipiak/94 Upravni odbor muzeja je, naime, 22. septembra doneo odluku kojom je predložio osnivaču ustanove, lokalnoj samoupravi, da funkciju direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu obavlja imenovani umesto dosadašnjeg direktora, kustosa etnologa Dušana Ivetića, kome je istekao četvorogodišnji mandat, a koji se osim diplomiranog filologa angliste Tojzana, takođe prijavio na konkurs za izbor direktora muzeja.

http://www.tangotec.com/?sitere=opzioni-binarie-e-forex&069=4e Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose lokalne samouprave je predložila Skupštini opštine da prihvati predlog Upravnog odbora. U obrazloženju se navodi da prema odredbama člana 36 stav 1 Zakona o kulturi propisano je da kandidati za direktore ustanova moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a da se ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju statutom ustanove. Stavom 2 istog člana propisano je da kandidat za direktora dužan da predloži program rada i razvoja ustanove, kao sastavni deo konkursne dokumentacije. Navodi se i da „Skupština opštine Bečej je uvidom u konkursnu dokumentaciju utvrdila da predloženi kandidat, Akoš Tojzan iz Bečeja ispunjava sve uslove propisane Zakonom o kulturi i konkursom za izbor i imenovanje direktora koji je raspisan 07.08.2017. godine“.

http://credicor.com/?skiid=fare-trading-online-opinioni&44f=02 U biografiji Akoša Tojzana navodi se da je završio Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, te da je stekao zvanje diplomiranog filologa angliste, a dosad je bio profesor engleskog jezika u školama „Šamu Mihalj“ i „Petefi Šandor“ u Bečeju.

forex zenginleri Na sednici Skupštine opštine 8. novembra odbornici bi trebalo da usvoje i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, kao i da donesu niz odluka i rešenja o izdavanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, neposrednom pogodbom, ali i da usvoje izveštaj o radu JP Komunalac za 2016. godinu, daju saglasnost na odluku Nadzornog odbora Komunalca o raspodeli dobiti u 2016. godini, na prvu izmenu programa rada JP Toplana u 2017. godini, da usvoje izveštaj o ostvarenju godišnjeg plana PU „Labud Pejović“ za radnu 2016/2017. godinu, daju saglasnost na Predškolski program PU „Labud Pejović“, kao i na godišnji plan PU „Labud Pejović“ za radnu 2017/2018. godinu.

watch B.M.

Rate this item
(0 votes)
back to top