musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Bečej

Naknada za odvodnjavanje i dugovi iz prethodnog perioda: Građaninu nema ko da se javi i objasni

Brojni građani u Bečeju koji su primili rešenje JVP „Vode Vojvodine“ o naknadi za odvodnjavanje za poslednja tri kvartala ove godine, a uz to i uplatnicu s iznosom dugovanja za prethodni period – zbunjeni su, jer, kako tvrde, naknadu za prethodni period su platili.

Read more...

Odluke u ime građana: Do 1. aprila kafeterija u zadužbini Bogdana Dunđerskog?

U objektu zadužbine Bogdana Dunđerskog u centru Bečeja, na gradskom trgu, do 1. aprila bi trebalo da bude otvorena kafeterija. Oglas za davanje u zakup prostora 170 kvadratnih metara površine objavljen je početkom septembra meseca na internet stranici opštine Bečej, a u roku se javio samo jedan zainteresovani.

Read more...

Deca sa invaliditetom i siromaštvo (4. deo): U domovima žive uglavnom deca sa smetnjama u razvoju

Na teritoriji opštine Bečej, po podacima Centra za socijalni rad, 31. decembra 2017. godine je ukupan broj dece u smeštaju (u hraniteljskim porodicama) bio 77.  U srodničkim porodicama je smešteno 7 dece bez naknade, a 7 ih je bilo u srodničkim porodicama, ali uz naknadu, u drugoj hraniteljskoj porodici bilo je njih 19 (starateljstvo), četvoro ih je smešteno u dom (sa smetnjama u razvoju), jedna mlada osoba sa telesnim invaliditetom je bilo u domu, a još jedna u hraniteljskoj porodici.

Read more...

Predstoji asfaltiranje Trga Čilag: Zatraženo produženje roka do 26. decembra

Izgradnja kružnog toka na Trgu Čilag u centru Bečeja nije okončana do isteka ugovorenog roka, 6. decembra, jer je po predlogu nadzornog organa od glavnog finansijera projekta, Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, zatraženo produženje vremena izgradnje za 20 dana – do 26. decembra.

Read more...

Plan javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine: Javna rasprava do 17. decembra

U postupku pripreme Plana javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine za usvajanje, opština Bečej od 27. novembra do 17. decembra organizuje javnu raspravu o nacrtu Plana javnog zdravlja opštine Bečej sa predstavnicima državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, stručne javnosti, građana i  građanki, udruženja civilnih organizacija kao i sa drugim zainteresovanim učesnicima.

Učesnici javne rasprave se pozivaju da svoje  sugestije, predloge, inicijative i komentare dostave opštini do 17. decembra, a potom će radna grupa za izradu Plana javnog zdravlja analizirati sve primedbe, predloge i sugestije i sačiniće izveštaj o javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.
Plan javnog zdravlja će zatim biti upućen Savetu za zdravlje opštine i Opštinskom veću, te Skupštini opštine na usvajanje.

Nacrt Plana javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine zainteresovani mogu pročitati na http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-JAVNOG-ZDRAVLJA-OPSTINE-BECEJ-.21.11.2018..pdf.

B.M.

Read more...
Subscribe to this RSS feed