Krediti opštine Bečej: Aneksi prepolovili kamate

  13 oktobar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Krediti opštine Bečej pre izvesnog vremena su „aneksirani“ tako što su kamatne stope značajno umanjene, a rok otplate opštinskih kredita nije produžen, te će to doneti ozbiljne uštede u opštinskom budžetu, kratko je saopštio predsednik opštine Dragan Tošić na sednici bečejskog parlamenta 3. oktobra i dodao da su, recimo, kamatne stope sa oko 5,4 odsto umanjene na oko 3, odnosno sa oko 4,6 na manje od 2 odsto.

O tome na koji način su umanjene kamatne stope za kredite opštine iz ranijih godina i kolike će uštede da budu u budžetu, za Bečejski mozaik je govorila načelnica Odeljenja za finansije Opštinske uprave Zorka Kosovac.

Ona je objasnila da su ugovori sa bankama aneksirani za trenutno aktivne kreditne partije. „Imamo kredite iz ranijeg perioda i kredite koje smo dobili za trg i za još neke investicije 2014. godine. Sve je aneksirano i kamatne stope su sa 5,4 odsto skinute na 3,1, zatim sa 4,6 na 1,92 odsto. To znači da do kraja otplate tih kredita, a to je do 2023. godine, mi sa sniženim kamatnim stopama imamo, orijentaciono, oko 20 miliona dinara ušteđenog novca – reč je o ukupnom iznosu do 2023. godine ako se analiziraju novi planovi otplate kredita zbog izmenjenih kamatnih stopa. Sve su već postojeći krediti, nema novog zaduživanja. Postignut je veliki uspeh što se tiče aneksiranja i što se tiče novih kamatnih stopa i uštede kod rashoda za kamate, a za novi budžet za 2018. godinu ćemo analizirati bukvalno svaki rashod, jer sve želimo da smanjimo“, rekla je Kosovac.

Ako se pretpostavljena ušteda od kamata od oko 20 miliona dinara podeli na 5 godina koliko još treba da se otplaćuju krediti opštine, godišnja ušteda za budžet trebalo bi da bude oko 5 miliona dinara.

Što se ostalih uslova kredita tiče, kako kaže načelnica finansija, ništa nije promenjeno, period otplate nije produžen, glavnica je ostala ista, osim što su kamatne stope prepolovljene.

„Trenutno potrebe da refinansiramo kredite nemamo, u smislu da produžimo rok otplate. Sa predsednikom opštine smo analizirali likvidnost budžeta, stanje na računu nam je svakodnevno dovoljno da obavljamo isplate bankama, da vršimo isplate glavnice i kamate bankama, ali smo kamatne stope prilagodili kretanjima na tržištu“, rekla je Kosovac.

Na konstataciju novinara da banke nisu poznate kao humane organizacije, Kosovac je odgovorila da je do rezultata smanjivanja kamatnih stopa kredita stiglo ne jednostavnim i brzim putem, te da su razgovori s bankama trajali izvesno vreme.
Podsetimo da se lokalna samouprava u poslednjih desetak godina kreditno zadužila pet puta.

Prvi kredit datira iz 2006. godine. Ugovor o kreditu je zaključen sa Bankom Intezom na iznos od 1,26 miliona evra, to je u to vreme, po srednjem kursu narodne banke Srbije bilo 100 miliona dinara. Veći deo kredita, 75 miliona dinara, bio je namenjen za rekonstrukciju i izgradnju ulica, vodovoda i kanalizacije na teritoriji opštine, a 25 miliona dinara za projekat iz Nacionalno-investicionog plana Republike Srbije. Do kraja 2007. godine kredit je realizovan u iznosu od 101.283.462 dinara (1,25 miliona evra). U toku korišćenja kredita plaćeni su drugi troškovi kredita u iznosu od 1.013.182 dinara.  Kredit je otplaćen do kraja prošle godine. Nominalna kamatna stopa bila je 7,06 %, a efektivna
7,67 % godišnje.

Lokalna samouprava se kreditno zadužila i u septembru 2010. godine, kada je sa Bankom Intezom zaključila ugovor o namenskom kreditu, a u januaru 2011. godine i aneks kredita na 876.080 evra, po srednjem kursu na dan zaključenja ugovora to je bilo oko 92 miliona dinara. Kredit je bio namenjen za izradu i realizaciju urbanističko-tehničkih projekata, rekonstrukciju magistralnog toplovoda, uređenje funkcionisanja javnih ustanova i komunalne infrastrukture na teritoriji opštine, kao i za realizaciju IPA projekta prekogranične saradnje.

Do kraja 2011. godine kredit je realizovan u ukupnom iznosu od 91.521.717 dinara (874.117 evra). Period otplate je do 9. septembra 2020. godine. Nominalna kamatna stopa bila je 6,14 %, a efektivna 6,48 % godišnje.
Ukupan iznos kamate za period korišćenja je 23,8 miliona dinara, a drugi troškovi kredita još 213.803 dinara. Do 30. juna 2017. godine otplaćeno je 26,2 miliona dinara kamate i 65,5 miliona dinara kredita, a preostalo je još 39 rata kredita, odnosno 38,1 milion dinara.

Ugovor o još jednom kreditu lokalna samouprava zaključila je u septembru 2014. godine sa Unikredit bankom na iznos od 1,13 miliona evra po srednjem kursu Narodne banke, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita ne može premašiti iznos od 135.000.000 dinara. Kredit je namenjen za finansiranje projekta rekonstrukcije trga u Bečeju sa izgradnjom vrelovoda DN150, radi povezivanja magistralnih vrelovoda „sever” i „jug”.
Fiksna kamatna stopa kredita je bila 5,40 %, a efektivna 5,64% godišnje. Period mirovanja kredita je 24 meseca. Datum plaćanja poslednje rate je u septembru 2023. godine.

Rok raspoloživosti kredita je produžen do 30. juna 2017.  Do 30. juna 2017. godine „povučeno“ je 823.635 evra, izvršen je prenos novca firmi „Put-invest” PZP d.o.o. iz Bačkog Petrovca i plaćen je PDV. Obaveze po tom kreditu su krajem juna 2017. godine bile 99,5 miliona dinara.

Potom, takođe u septembru 2014. godine zaključen je ugovor o dugoročnom investicionom kreditu sa Unikredit bankom na iznos od 167.865 evra po srednjem kursu Narodne banke. Novac je trebao biti potrošen na projekat u vezi sa uspostavljanjem kružnog toka saobraćaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122, na projekat u vezi uređenja tematske celine trga u Bečeju rekonstrukcijom dela zadužbine Bogdana Dunđerskog i komunalnog uređenja pripadajućeg trga, na projekat sanacije sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi „Sever Đurkić”, na projekat sanacije sanitarnih čvorova, instalacije vodovoda i kanalizacije u Osnovnoj školi „Zdravko Gložanski” i na projekat treće faze izgradnje fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Petefi Šandor”.

Fiksna kamatna stopa kredita je bila 5,40 %, a efektivna 5,64% godišnje. Period mirovanja kredita je 24 meseca, dospeće poslednje rate je 15. septembar 2023. godine.

Do kraja juna 2017. godine je za kamatu plaćeno 1,79 miliona dinara.  Do kraja 2016. godine kredit je realizovan u iznosu od  16,6 miliona dinara. U prvih 6 meseci 2017. godine otplaćeno je 7 rata kredita, ukupno 1,4 miliona dinara i obaveze po kreditu su sredinom godine bile 15,1 milion dinara.

I najzad, opština je sa Bankom Intezom, takođe u septembru 2014. godine zaključila ugovor o namenskom kreditu na iznos od 47,4 miliona dinara indeksirano u evrima po srednjem kursu Narodne banke na dan puštanja kredita u tečaj. Kredit je bio namenjen za projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije „Botra”, za projekat izgradnje nove toplotne podstanice u Tehničkoj školi, za projekat dobijanja dozvole za upotrebu termalne vode iz bušotine BČ XT-3/09.  Za poslove u vezi sa bušotinom je do 30. juna 2017. firmi „Geco inženjering“ iz Beograda plaćeno ukupno oko 2,3 miliona, firmama koje su radile na sanaciji gradske deponije ukupno oko 29 miliona dinara (firmi „Uniprotekt“ iz Novog Sada 7,2 miliona, „Eko maber inženjeringu“ iz Pančeva oko 22 miliona), a izgradnja podstanice u Tehničkoj školi koštala je nešto više od 800.000 dinara

Fiksna kamatna stopa je bila 4,85 %, a efektivna 4,89 % godišnje.

Naknada za obradu zahteva je 0,2 % od iznosa iskorišćenog kredita, a period mirovanja je 24 meseca.

Dospeće plaćanja poslednje rate je septembar 2023. godine.

Do sredine 2017. godine na ime kamate plaćeno je ukupno 1,8 miliona dinara, a obaveze po kreditu su tada bile 26,3 miliona dinara.                        

R.M.

Naslovi

Popularni Članci