Slučaj imovine škole „Šamu Mihalj“ i dalje ni na nebu, ni na zemlji: Licitacija otkazana, država plaća odštetu od 5 miliona?

  24 novembar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Uprkos tome što je novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (stupio na snagu pre nešto više od mesec dana) predviđeno da se iz budžeta Republike Srbije plaćaju troškovi izgubljenih sporova škola vezano za naknade zarada i poreza, do pre tri dana ništa nije ukazivalo na to da će tako biti i u slučaju Osnovne škole „Šamu Mihalj“ u Bečeju, a licitacija pokretnih stvari škole, u vrednosti od oko 2,8 miliona dinara, koja je rezultat izgubljenog radno-pravnog spora, zakazana je za 30. novembar radi isplate naknade štete.

Nakon ćutanja nadležnih, Ministarstva prosvete, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Državnog javnog pravobranilaštva, 9 dana pre zakazane licitacije svih pokretnih stvari škole, 21. novembra, su se stvari zahuktale, naime, pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš tog dana posetio je školu „Šamu Mihalj“ i uverio predstavnike obrazovne ustanove da će država da plati odštetu, čiji je iznos danas oko 5,1 milion dinara. Za sada, međutim, nije jasno kada će to da bude i da li će odštetu nekadašnjoj direktorici škole Dori Poljak, koja je tužila školu „Šamu Mihalj” zbog nezakonitog otkaza i dobila sudski spor, da plati pokrajina ili republika.
Otprilike u isto vreme do medija je stigla i vest da je licitacija pokretnih stvari škole otkazana na zahtev Državnog pravobranilaštva, uz načelni pristanak Dore Poljak, kojoj je dato uveravanje da će joj odšteta biti isplaćena u najkraćem mogućem roku, naime, školi bi, kako su 21. novembra stajale stvari, za isplatu dugovanja novac trebalo da obezbedi Ministarstvo prosvete.
Dan ranije, 20. novembra, direktorka škole „Šamu Mihalj“ Olivia Maus je u pisanom odgovoru na novinarska pitanja navela da se do tada niko nije interesovao za kupovinu pokretnih stvari škole.
„Od Ministarstva prosvete i dalje čekamo odgovor, sada već više od mesec dana. Nažalost, nemam nikakvu novost. Obratili smo se i Državnom pravobranilaštvu da se izjasni u ovom predmetu, ali još nismo dobili odgovor, a pisali smo i novosadskom pravobraniocu koji nas je preusmerio na opštinskog, po čijem mišljenju pokretne stvari škole mogu da se prodaju na licitaciji. No, niko ne kaže ko je nadležan kada je reč o isplati naknade štete u izgubljenim radno-pravnim sporovima, jer je u našem slučaju reč upravo o isplati zarada i pripadajućih poreza“, navela je direktorka OŠ „Šamu Mihalj“ Olivia Maus.

Epilog nakon 7 godina?

Problem, čiji se epilog čeka krajem 2017. godine, nastao je 2010. godine (o tome je Bečejski mozaik u to vreme izveštavao) kada je tadašnja direktorica škole „Šamu Mihalj“ Dora Poljak razrešena funkcije, a dobila je otkaz i kao nastavnica.
Slučaj o kom 2010. godine niko od nadležnih nije želeo da govori za medije (predsednik i članovi Školskog odbora, tadašnja članica Opštinskog veća zadužena za obrazovanje i kulturu, direktorica škole, prosvetna inspektorka u opštini) teklo je na sledeći način: školski odbor Osnovne škole „Šamu Mihalj“ u januaru 2010. predložio je smenu direktorice Dore Poljak, koja je 10. marta razrešena dužnosti. Klara Barta Kurin, tadašnja vršiteljka dužnosti direktora škole rekla je da je Školski odbor poslao inicijativu za razrešenje direktorice Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje na odobrenje, međutim, Sekretarijat nije odgovorio u roku od 15 dana, a ćutanje administracije, u skladu sa propisima, smatra se saglasnošću, te je direktorica razrešena dužnosti.
Potom je Poljak ostala i bez posla nastavnice, te je tužila školu i 2014. godine je odlukom Apelacionog suda vraćena na posao, pa je na osnovu odluke suda zatražila odštetu za neisplaćene plate za period dok nije radila. Presuda Opštinskog suda u Bečeju o tome da škola treba da plati odštetu tužiteljki, doneta je u leto 2015. otkad je i blokiran račun škole, što otežava njeno normalno funkcionisanje.

A upravo su takozvane nadležnosti problem i, stiče se utisak, zato se i dočekalo da pokretne stvari škole budu procenjene i da postoji opasnost da budu prodate na licitaciji.
Predsednik opštine Dragan Tošić je ranije rekao da opština neće da dozvoli da škola ostane bez sredstava za rad, međutim, ne može da umesto nje plati odštetu, jer nije u njenoj nadležnosti, a članica Opštinskog veća za obrazovanje i propise Svetlana Vuletić objasnila je da će biti zakazan sastanak predstavnika škole i opštine sa pokrajinskim sekretarom za obrazovanje, kao i u Ministarstvu prosvete, „gde ćemo pokušati da izdejstvujemo da se isplati ta naknada štete i svakako nećemo dopustiti da škola prestane sa radom zbog toga“. Sastanak u Ministarstvu prosvete do 21. novembra nije održan.
Iz sadržaja dokumenata (odgovori nadležnih na zahteve škole za isplatu štete) čijom kopijom raspolaže redakcija Bečejskog mozaika, vidi se da se niko ne smatra nadležnim za isplatu odštete, uprkos tome što je zakon jasan, ali je problem što je sasvim jasan tek od 7. oktobra.
Naime, po sada važećem Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je stupio na snagu 7. oktobra ove godine, novac za isplatu odšteta u slučaju radnih sporova ukoliko je u pitanju isplata zarada i pripadajući porezi, kao što je reč u školi „Šamu Mihalj“, treba da se obezbedi u budžetu Republike Srbije (član 187 stav 2). Na osnovu tog člana republika treba da preuzme obavezu plaćanja potraživanja osnovnih i srednjih škola sa teritorije Vojvodine po osnovu pravosnažnih izvršnih presuda u radnopravnim sporovima, ali zasad nema odgovora na pitanje da li postoji mogućnost da se ovaj zakon primeni retroaktivno, jer OŠ „Šamu Mihalj“ zahteva isplatu po osnovu presude iz radnopravnog spora koja je postala pravnosnažna pre 7. oktobra 2017.
Prema rečima članice Opštinskog veća Svetlane Vuletić, predstavnici škole na nedavnom sastanku sa predstavnicima opštine pokazali su dokumentaciju kojom su se obraćali nadležnom ministarstvu za naknadu štete, odnosno da se školi transferišu sredstva koja bi se isplatila na ime naknade štete. „Inače, prva licitacija stvari je bila zakazana 2016. godine, a škola se tada, povodom toga, obratila Ministarstvu prosvete i dobila je odgovor da su neusaglašeni propisi što se tiče nadležnosti republike i pokrajine za plaćanje ovih odšteta za škole koje se nalaze na teritoriji AP Vojvodina. Kaže se da Zakonom o uređivanju nadležnosti AP Vojvodina koji se primenjuje od 2010. godine, izostalo definisanje nadležnosti AP Vojvodina Republike Srbije u delu koji se odnosi na plaćanje na osnovu pravnosnažnih izvršnih sudskih presuda i rešenja kojim se u postupku prinudne naplate blokiraju računi osnovnih i srednjih škola, odnosno izostalo je definisanje nadležnosti u pogledu plaćanja na osnovu pravnosnažnih izvršnih presuda i rešenja gde se kao dužnik pojavljuje osnovna ili srednja škola sa teritorije AP Vojvodina. Ministarstvo na osnovu toga nije platilo odštetu po pravosnažnoj presudi u 2016. godini. Škola se obraćala i drugim ministarstvima, recimo, Ministarstvu finansija za tumačenje propisa. Najzad, novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja tačno je definisano ko plaća u tim slučajevima i škola se ponovo obratila Ministarstvu prosvete sa kompletnom presudom i procenom koliki je danas iznos odštete. Taj iznos je sada 5,16 miliona dinara“.
Do zaključenja ovog broja Mozaika, 22. novembra, nove informacije nisu bile dostupne medijima.

K.D.F.


Naslovi

Popularni Članci