Plan integriteta za samokontrolu institucija: Bečej ima plan za sprečavanje korupcije

  13 decembar 2013
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća trebale su da izrade svoje planove integriteta do 31. marta 2013. godine.

Plan integriteta je dokument koji predstavlja rezultat postupka samokontrole institucije, u našem slučaju lokalne samouprave i javnih preduzeća, u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike.
Plan integriteta čine mere kojima se sprečavaju, umanjuju i otklanjaju rizici za nastanak i razvoj etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka, koruptivnih postupaka i korupcije i drugih nepravilnosti.
Po podacima dostupnim na internet sajtu Agencije za borbu protiv korupcije Bečej se nalazi na spisku 126 opština koje su izradile svoje planove integriteta. Bečejskoj javnosti nije saopšteno kada je usvojen plan integriteta, te smo želeli da pitamo predsednika opštine Vuka Radojevića kada je napravljen i usvojen taj plan i ko je u opštini odgovoran za njegovo sprovođenje, ali je Radojević bio na službenom putu u inostranstvu. Po informacijama do kojih smo uspeli da dođemo iz drugih izvora, plan integriteta jeste usvojen, ali se ne znaju pojedinosti o njegovom sprovođenju.
Plan integriteta treba da sadrži ocenu izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih postupaka, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti, podatke o osobama odgovornim za izradu, usvajanje i sprovođenje plana integriteta, opis procesa rada i načine odlučivanja, utvrđivanje poslova institucije, a naročito onih koji predstavljaju izloženost institucije korupciji i drugim nepravilnostima, ocenu poslova ili delatnosti, odnosno drugih funkcija koje funkcioner ne može istovremeno da obavlja za vreme vršenja javne funkcije, kao i način kontrole, preventivne mere za blagovremeno otkrivanje, sprečavanje i smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti itd.
Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će obezbediti efikasno i efektivno funkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih procedura, povećanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja, jačanje etike, eliminisanje neefikasne prakse i neprimenljive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.
Izrada plana integriteta obavlja se u tri faze. Prva faza je faza pripreme, u kojoj rukovodilac institucije donosi odluku o izradi i sprovođenju plana integriteta i imenuje koordinatora, članove radne grupe i lice zaduženo za nadzor. Priprema se program izrade plana.
Druga faza je procena i ocena postojećeg stanja izloženosti i otpornosti radnih procesa i odnosa u oblastima funkcionisanja institucije na rizike za nastanak i razvoj etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka, koruptivnih postupaka i korupcije i drugih nepravilnosti.
Treća, završna faza je predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje integriteta institucije.
Nakon usvajanja plana integriteta rukovodilac institucije (u slučaju opštine: predsednik opštine) određuje osobu koja će biti odgovorna za sprovođenje plana integriteta, prati sprovođenje efikasnost i rezultate sprovođenja predloženih mera za poboljšanje integriteta institucije.

Priredio R.M.

Naslovi

Popularni Članci