Na sednici Skupštine opštine usvojen rebalans budžeta: Regresiranje boravka trećeg i četvrtog deteta u vrtiću

  04 septembar 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Skupština opštine Bečej usvojila je u ponedeljak, 31. avgusta, treći rebalans opštinskog budžeta. Time je predviđeno 1,6 miliona dinara za regresiranje boravka u predškolskoj ustanovi za treće i četvrto dete. Novac za to je ponovo obezbeđen nakon godinu dana izostanka ove vrste pomoći velikim porodicama, tako što neće biti nabavljena nova vozila za opštinu. Za porodice u kojima se rodi prvo dete rebalansom opštinske kase predviđeno je pola miliona dinara, te će svaka porodica u kojoj se rodi prvo dete dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara.

Rebalansom budžeta je planirano milion dinara za funkcionisanje Narodne kuhinje, iznos od 800.000 dinara predviđen je za nadzor i projektno-tehničku dokumentaciju za četvrtu fazu izgradnje fiskulturne sale u školi „Petefi Šandor“, 400.0000 dinara za adaptaciju krova zgrade Mesne zajednice Bačko Gradište. Za potrebe kružnog toka – izmeštanje kablovskog voda – na ulasku u Bečej obezbeđeno je 1,5 miliona dinara, a 800.000 dinara je potrebno za sufinansiranje „Mog projekta“.
Sa 27 glasova odbornici su usvojili odluku o trećem rebalansu budžeta opštine za ovu godinu, koju su pozitivno ocenili i predstavnici odborničke grupe Demokratske stranke i grupe „Za Bečej“.
O rebalansu opštinskog budžeta predsednik opštine Vuk Radojević je rekao da je osnov pre svega povećanje prihoda. „Povećani su prihodi od naplata taksi za zaštitu životne sredine. To što je planirano na nivou cele godine ostvarili smo u prvih sedam meseci, tako da tu očekujemo dodatne prihode. Od republičkog ministarstva dobili smo saglasnost na novi godišnji program kad je u pitanju korišćenje sredstava od naplate taksi za zaštitu životne sredine, u njemu ima dobrih novina i sredstva će biti kvalitetno upotrebljena. Odrekli smo se kupovine automobila, iako je vozni park opštine Bečej u prilično lošem stanju i ta sredstva smo preusmerili za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće i četvrto dete. Nemojmo zaboraviti da je ovu vrstu regresiranja troškova pokrivala pokrajina i da je pokrajina prekinula tu praksu a, nažalost, mi u tom momentu nismo bili finansijski spremni da obezbedimo neophodna sredstva. Kada je reč o automobilima, dobrom komunikacijom smo uspeli da obezbedimo od Republičke direkcije za imovinu jedan automobil za opštinu i jedan automobil za vrtić. Mi ćemo obezbediti još dva nova automobila za Opštinsku upravu, jedan od namenskih finansijskih sredstava za poljoprivredu, tako što ćemo kupiti automobil za potrebe komisija, ali će automobil biti u široj funkciji i moći će da ga koriste svi kojima je to u Opštinskoj upravi neophodno. Još jedan automobil ćemo obezbediti od zajedničkih sredstava sa pokrajinom. Nabavili smo i nov automobil za školu ’Zdravko Gložanski’ jer je neophodan zbog odeljenja u Radičeviću, za to smo u saradnji sa pokrajinom i preduzetnicima iz opštine obezbedili 1,2 miliona dinara. Uspeli smo i da obezbedimo saglasnost Republičke komisije za odobravanje radnih mesta za tri radna mesta u predškolskoj ustanovi ’Labud Pejović’ za vaspitačice“, rekao je Radojević.
Osim trećeg rebalansa opštinskog budžeta, bečejski odbornici većinom glasova usvojili su sve tačke dnevnog reda 39. sednice Skupštine opštine, koja je sazvana u kraćem roku od sedam dana da bi se, kako je rekao predsednik lokalnog parlamenta Nenad Tomašević, pre početka radne godine Predškolske ustanove „Labud Pejović“, donela odluka o ostvarivanju prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja.
Pre početka zasedanja, kojem je prisustvovalo 30 odbornika od ukupno 36, povučen je sa dnevnog reda predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata do trenutka kupovine uređaja za merenje buke. U vezi predložene odluke o radnom vremenu odbornik Peter Knezi iz odborničke grupe „Za Bečej“ zamerio je to što se u njoj naziru „dvojaki aršini“, a time se određeni objekti favorizuju. On je sugerisao predlagaču da, prilikom ponovnog stavljanja na dnevni red, u predlogu odluke svi objekti budu jednako tretirani kada je reč o njihovoj udaljenosti od stambenih objekata.
Poslednjeg dana avgusta pred bečejskim odbornicima bio je i izveštaj o trošenju novca iz opštinske kase u prvih šest meseci godine. U skupštinskom materijalu piše da su ukupni prihodi i primanja 432.330.171 dinar, ukupni rashodi i izdaci iznose 458.602.357 dinara, a budžetski deficit je 16.394.559 dinara, odnosno, da ukupni prihodi i primanja zajedno sa prenetim sredstvima iz 2014. godine od 268.608.108 dinara, iznose 700.492.875 dinara, a da razlika ukupnih prihoda i primanja, prenetih sredstava i ukupnih rashoda i izdataka od 458.602.357 dinara, iznosi 241.890.518 dinara.
U vezi izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Bečej od 1. januara do 30. juna 2015. godine niko od predstavnika vlasti nije dao obrazloženje, dok su se odbornici opozicione Demokratske stranke izjasnili da neće glasati za šestomesečni izveštaj, jer su, kako je rekao Budislav Medurić, rezultati „poražavajući“.
„Prvo što nije dobro je deficit koji prema ovom izveštaju iznosi 16.394.000 dinara, i to je presek koji može biti ovakav ili onakav, ali suštinsko pitanje je punjenje budžeta i smatram da će tu problema biti i dalje. Svaki budžetski korisnik je prema planu dobio određena sredstva, računa na njih i u skladu sa tim se i ponaša, a problem nastaje kada ta uplata nije dobra. Pored toga, ono što zabrinjava je nepovećanje poreza na zarade. Ako se pogleda da je ta prihodovna kategorija u svakom lokalnom budžetu skoro najveća, i u Bečeju je ona bila najveća, oko 300.000 miliona, a sad je ona i u planu manja, ne mogu da se otmem utisku o pričama o velikim zapošljavanjima – 250-300 ljudi, da li je to tako, mi to ne znamo – ali je činjenica da tih para koje treba da budu u budžetu, nema“, rekao je Medurić.
Predsednik opštine Vuk Radojević je rekao da je šestomesečni izveštaj samo presek stanja i da prikazani deficit u budžetu od nepunih 17 miliona dinara ne odražava pravu sliku. „To ću ilustrovati podatkom da opština Bečej svakodnevno oročava između 210 i 230 miliona dinara i na osnovu kamate ostvarujemo prihode. To je vrlo bitna informacija i finansije opštine Bečej su vrlo stabilne“, istakao je Radojević. Medurić ga je pitao ko je vlasnik novca koje opština Bečej oročava: „Nije mi jasno vlasništvo tih para, ako one nisu naše, kolika je cena toga? Ako su naše te pare koje se oročavaju, i ako nisu uzete na kredit i ako ne postoji kamata, čije su to pare i odakle su te pare?“. Predsednik opštine je odgovorio: „Pare su opštinske i ovo nema nikakve veze sa kreditom. U budžetu opštine Bečej imamo svaki dan na računu između 210 i 230 miliona dinara, koje svakodnevno oročavamo, takva opcija postoji kod svih komercijalnih banaka, ali smo uspeli to da uradimo po eskontnoj stopi koja je viša u odnosu na druge kamatne stope i na osnovu toga ćemo ostvariti značajne prihode na godišnjem nivou. Dakle, pare su opštinske i ne znam na koje druge ste eventualno mogli da mislite“.
Za šestomesečni izveštaj o trošenju novca iz budžeta glasalo je 23 odbornika.
Bečejski odbornici su jednoglasno usvojili odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za prvorođeno dete i o ostvarivanju prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja.
Doneta je i odluka o subvencionisanju korisnika usluga gradskog i prigradskog prevoza u vezi koje je Radojević rekao da je to „još jedna mera ove lokalne vlasti koja spada u domen socijalne politike i odnosi se na lica sa navršenih 65 godina života koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Bečej poslednjih 6 meseci pre predavanja zahteva. Na ovaj način ćemo omogućiti da naši najstariji sugrađani imaju besplatan prevoz između naseljenih mesta opštine i Bečeja“.
Odbornici lokalnog parlamenta su bez rasprave izglasali i odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine, o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini za potrebe uređenja površina javne namene, o izmenama i dopunama odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i o izradi Plana detaljne regulacije sistema za odvodnjavanje Srbobran. Bečejski odbornici doneli su zatim rešenje o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej.
Na sednici Skupštine opštine sa 22 glasa za i tri glasa protiv doneto je rešenje o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja. Naime, direktor Siniša Šijačić podneo je ostavku, kako je navedeno, iz ličnih razloga, a za vršioca dužnosti direktora do raspisivanja konkursa za izbor direktora imenovana je dr Kosana Nešić.
U delu sednice lokalnog parlamenta rezervisanog za odbornička pitanja predstavnik Demokratske stranke je tražio da mu se dostave informacije o tome koliki je porez na imovinu ostvaren u 2013. i 2014. godini u mesnim zajednicama.

Lj.M.

 

Naslovi

Popularni Članci