Odbornička grupa „Za Bečej ”: Zaštita spomenika

  13 novembar 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U ime odborničke grupe „Za Bečej-Óbecséért” u Skupštini opštine Peter Knezi je 9. novembra podneo inicijativu predsedniku Opštinskog veća i predsedniku opštine Vuku Radojeviću za izmenu i dopunu skupštinske odluke o sahranjivanju i grobljima.

Ova odbornička grupa zalaže se, naime, za zaštitu spomenika iz 19. i s početka 20. veka na teritoriji opštine.
„Predlog je upućen na dalje razmatranje i nadamo se da će, ako dođe do odbornika na sednici Skupštine opštine, biti podržan jer je od interesa za sve građane Bečeja. Naime, ako se grobno mesto ne obnovi, odnosno ako se ne uplati naknada nakon 10 godina, ono postaje slobodno mesto. Ipak, i na pravoslavnom i na katoličkom groblju imamo znatan broj grobnih mesta i spomenika iz, recimo, 19. veka koja su od istorijskog značaja, a ne postoji mogućnost njihove obnove, jer te porodice nemaju naslednike“, rekao je Knezi.
U inicijativi za izmenu i dopunu skupštinske odluke o sahranjivanju i grobljima piše da su njeni razlozi to što su sa katoličkog groblja u Sinđelićevoj ulici uklonjeni porodična grobnica i nadgrobni spomenik porodice Viši (veleposednik i dobrotvor). Do uklanjanja porodične grobnice je došlo zbog poštovanja aktuelnih odredaba odluke o sahranjivanju i grobljima.
Inicijativa se odnosi na dopunu odluke o sahranjivanju i grobljima na taj način da se u nju ugradi odredba koja će regulisati odnos prema grobnicama koje svojom starošću i vremenu nastajanja čine istorijsku i kulturološku ostavštinu opštine. Predlog odborničke grupe je da se ovo pitanje reguliše tako da se u rad uključi Komisija za spomenike i nazive ulica, ili da se formira posebna, stručna radna grupa koja će utvrditi kriterijume koji bi bili pokazatelji odnosno parametri u odlučivanju o tome koji su grobovi, odnosno nadgrobni spomenici koji bi uživali posebnu zaštitu, ili pak da se o tome konsultuje Pokrajinski zavod za spomenike kulture.
Takva opštinska odluka bi trebala da se primenjuje na sva groblja u opštini, bez obzira na to ko upravlja njima, piše u inicijativi odborničke grupe „Za Bečej-Óbecséért”.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci