Csütörtökön ülésezett a képviselő-testület - Pályázaton választanak igazgatókat

  28 jun 2013
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

A községi képviselő-testület 12. ülését június 27-re (lapzárta után) hívta össze Knézi Péter házelnök.

Az ülés napirendjén szerepelt a község tavalyi költségvetése zárszámadása, valamint a 2012-es községi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés, kicsit megkésve, hiszen most 2013 júniusa van. A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés szerint a község összbevétele 926 632 623 dinár volt, az átvitt eszköz (2011-ből) pedig 21 224 434 dinár, ami összesen 947 857 057 dinárt tett ki. Miután ebből az összegből levonták a tartománynak visszajuttatott 1383 dinárt és korrigálták a diákszállítási költségek címén 23 760 dinár tartományi eszközzel, valamint a költségvetés tűzvédelmi számlájáról és folyó tartalékeszközeiből visszajuttatott 8250 dinárral, a Népkönyvtár költségvetési eszközeiből fel nem használt IPA együttműködés társfinanszírozására szánt 5 033 947 dinárral, a 2012. január 1-től 2012. december 31-éig terjedő időszakban ez az összeg 952 874 027 dinárt tett ki. Óbecse község költségvetésének összkiadása, illetve összköltsége a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig terjedő időszakban 878 945 559 dinár volt. Az összbevétel, illetve összjövedelem, valamint átvitt eszközök és az összkiadás, illetve összköltség közötti különbözet 73 928 468 dinárt tett ki, áll a jelentésben.
A tavalyi év végén elfogadott, a közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban a képviselő-testületi többség feladata volt kinevezni a helyi közvállalatok, a Vodokanal, az Építésügyi Igazgatóság, a Toplana és a Komunalac felügyelő bizottságait, valamint határozatot hozni az említett közvállalatok igazgatóinak kinevezésére irányuló nyilvános pályázat kiírásáról.
Az Építésügyi Igazgatóság felügyelő bizottságának tagjai Zoran Popov okleveles közlekedésmérnök mester (elnök), Rade Šibalić okleveles közgazdász és Bicskei István okleveles közgazdász (a foglalkoztatottak sorából).
A Komunalac felügyelő bizottságának tagjai Péter Józsa Piroska okleveles közgazdász (elnök), Szabó Balzam Gabriella okleveles jogász és Bozsik Andor okleveles termelésmenedzsment mérnök (a foglalkoztatottak sorából).
A Toplana felügyelő bizottságának tagjai Ljubomir Stanišić okleveles menedzsment mester, okleveles közgazdász és számítástechnikai mérnök (elnök), Goran Janča okleveles gépészmérnök és Bratislav Martinović okleveles technológiamérnök (a foglalkoztatottak sorából).
A Vodokanal felügyelő bizottságának tagjai Ilija Stojanović okleveles közgazdász (elnök), Marija Brković okleveles gépészmérnök és Dejan Egić okleveles technológiamérnök (a foglalkoztatottak sorából).
A felügyelő bizottságok tagjait négy évre nevezték ki, járandóságuk pedig mindegyik közvállalatban havonta 35 000 (elnök), illetve 25 000 dinár (tagok). Eszerint a felügyelő bizottságok tagjaira évente kb. 4 millió dinárt költenek, négy év alatt pedig kb. 16 milliót.
A felügyelő bizottságok kinevezésével megszűnnek a közvállalatok igazgatóbizottságai (mindegyik közvállalatban hét személy ült az igazgatóbizottságban).
A négy közvállalatban összesen 12 felügyelő bizottsági tag lesz, közülük csak három nő.
A helyi parlament napirendjén szerepelt a Beljanska bara Természeti Park védelmének kinyilvánításáról szóló határozat is, amely szerint a Beljanska bara területét helyi érdekű védett területté, illetve III. kategóriába tartozóvá nyilvánítják, továbbá az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat 2012. évi munkabeszámolójának és pénzügyi beszámolójának elfogadása, s a Városi Múzeum tavalyi munkabeszámolójának elfogadása is.
Az ülésen határozatot fogadtak el a község évi díjainak odaítéléséről.
A díjakat a következőknek ítélték oda: a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoport és a Magyar Ifjúsági Akció Polgári Egyesület kezdeményezésére az óbecsei Fokos zenekarnak, amely öt fiatal tehetséges zenészt gyűjt egybe, akik az eredeti népzenei hagyományt ápolják, és jelentős eredményeket értek el hazánkban és külföldön a magyar zenekultúra és folklór területén; az Óbecséért Polgári Csoport kezdeményezésére az óbecsei Csábi József kovácsnak és patkolókovácsnak, akinek klasszikus családi kovácsműhelye már 77 éve létezik Óbecsén. Ez a kovácsműhely ma már egyedülálló Vajdaság területén; a Bečejski dani helyi lap szerkesztőségének kezdeményezésére az óbecsei Vlastimir Jankov újságírónak, aki három évtizede foglalkozik hivatásszerűen az újságírással, aki nagyszámú érdekes és aktuális politikai, művelődéssel és sporttal kapcsolatos szöveget tett közzé; a Magyar Ifjúsági Akció Polgári Egyesület kezdeményezésére a bácsföldvári Vojvodina asztaliteniszklubnak, amely már évek sora óta figyelemre érdemes sikereket ér el asztaliteniszben, amelynek tagjai a szerbiai válogatott képviselőiként irigylésre méltó eredményeket értek el Európában és a világban, és akik affirmálásuk és minőségi tevékenységük révén az egészséges életmódra tanítják a gyerekeket a közösségi és sportszellem által; az óbecsei Magyar Ifjúsági Akció Polgári Egyesület kezdeményezésére a péterrévei Beretka Ferenc magyar nyelv és irodalom tanárnak és fordítónak, aki sokéves irodalmi-publicisztikai és fordítói tevékenységével és lelkesedésével hozzájárult a szerb és magyar nyelv megőrzéséhez. Beretka Ferenc megjelentetett néhány saját kötetet, általános iskolai tanulók számára kiadott kézikönyveket, elbeszéléseket, verseket, kritikákat, esszéket fordított, és olyan ismert írók szépirodalmi szövegeit, mint Danilo és Kiš Aleksandar Tišma, a rádió- és TV-műsorokba oktatással kapcsolatos anyagokat készített. Beretka Ferenc ma az állami szervek előtti nyelvi egyenjogúságra gyakorol hatást bírósági tolmácsként; a Magyar Ifjúsági Akció Polgári Egyesület kezdeményezésére az óbecsei Gimnáziumnak, amelyben a 88 éves fennállása óta több mint 25 000 szerb és magyar diák tanult, akik közül sokan sikeres szakemberek lettek hazánkban és külföldön. A gimnázium diákjai már több éve jelentős eredményeket érnek el matematikából, történelemből, angol és magyar nyelvből. A gimnázium diákjai 2013-ban megnyerték a Koliko se poznajemo elnevezésű kvízt, bemutatva Vajdaság nemzeti közösségeinek múltjára vonatkozó tudásukat a multikulturalitásnak és a toleranciának a mi területeinken való affirmálása céljából; 26 polgár kezdeményezésére az óbecsei Varnyú Ilonának, aki pedagógiai tevékenységével nagy mértékben hozzájárult Óbecse község tekintélyének növekedéséhez, és ahhoz, hogy Óbecse községünk határain túl is ismert legyen. Jó tanárként sok tanulót ösztönzött arra, hogy a tanári hivatást válasszák, és hogy kövessék őt a tudás önzetlen átadásában. Varnyú Ilona sok díjat, elismerést érdemelt ki, amelyek közül az egyik legjelentősebb a Kazinczy-díj, amelyet 2012-ben ítéltek oda neki, amellyel a szép magyar beszéd ápolását jutalmazzák.
A képviselő-testületi ülés napirendjén szerepelt az Oroszországi Föderáció Moszkvai területének Isztrai körzete és a szerb köztársaságbeli Óbecse község közti együttműködési megállapodásról szóló határozat, a génmódosított terményfajták Becse község területén történő használata, nevelése és forgalmazása elleni ajánlat, továbbá a községbeli életfeltételek előmozdítása, és különösen az életfeltételek javítása céljából létrehozandó infrastrukturális és egyéb objektumok kiépítéséről szóló 2013. évi program elfogadása. Ez utóbbi megvalósítására a község a területén levő ásványi nyersanyagokból származó térítményeket szánja, mégpedig mindössze 300 000 dinárt. Ebből az összegből 150 000 dinárt terveznek fordítani a vízvezeték-hálózat kiépítésére és rekonstrukciójára Báscföldváran,
50 000 dinárt a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére és karbantartására, valamint 100 000 dinárt a helyi utak és utcák hálózatának szanálására és rekonstrukciójára.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci