Sednica Skupštine opštine: Nema više upravnih odbora

  30 april 2013
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lokalni parlament je na zasedanju u petak (26. aprila) doneo niz odluka i rešenja. Na sednici je usvojen prošlogodišnji izveštaj o radu Istorijskog arhiva Senta, donete su odluke o osnivanju Fonda za podsticaj preduzetništva i razvoj malih i srednjih preduzeća, o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bečej od 2013. do 2016. godine, o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine.

Lokalni poslanici doneli su zatim rešenje o prestanku zaštite starog stabla pitomog oraha, dali su saglasnost na statute Vodokanala, Direkcije za izgradnju, Komunalca i Toplane, a usvojili su i izveštaj o radu zaštitnika građana opštine za prošlu godinu. Usvojen je i izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za prošlu godinu i godišnji plan rada tog tela za 2013. godinu, kao i program rada preduzeća „LINK FTO“ za fizičko-tehničko obezbeđenje u većinskom vlasništvu opštine za 2013. godinu.
Potom su odbornici razrešili i imenovali pojedine članove školskih odbora u opštinskim školama, zatim su primili k znanju ostavke predsednika Izborne komisije opštine Predraga Zavišića i člana Izborne komisije Svetlane Vuletić.
Na sednici, mada je bilo predviđeno, nije doneta odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine, jer su predstavnici opozicije zatražili dodatno vreme za proučavanje tog dokumenta.

Ubuduće stručnjaci u nadzornim odborima?

Statuti javnih preduzeća treba da se menjaju pre svega zbog toga što od ove godine više ne postoje upravni odbori u javnim preduzećima, već samo nadzorni odbori.
U tom smislu su promenjeni i statuti javnih preduzeća u Bečeju. Dakle, od sada su organi preduzeća direktor i nadzorni odbor. Zahvaljujući tome što više ne postoje upravni odbori, pretpostavlja se da će rukovođenje javnih preduzećima biti jeftinije, naime, članovi upravnih odbora javnih preduzeća u Bečeju zarađivali su 10.000-15.000 dinara mesečno, a nadzornih odbora nešto manje (bilo je slučajeva i da ništa nisu dobili). Doduše, sposobnost i stručnost članova nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima i ustanovama bilo je (jeste) veoma diskutabilno, recimo, desilo se da su domaćice i čistačice bile u upravnim odborima nekih od javnih preduzeća, muzeja itd.
Po novim statutima javnih preduzeća, nadzorni odbori će imati tri člana. Predsednika i članove nadzornih odbora imenuje Skupština opštine Bečej na period od četiri godine, s tim da će jedan član biti iz reda zaposlenih, koga predlaže direktor preduzeća.
Članovi nadzornih odbora, između ostalog, treba da imaju visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, da su stručnjaci u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće, da imaju najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju, da poseduju stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnog upravljanja, da nisu osuđivani (za krivična dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti).
Nadzorni odbor utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji, donosi dugoročni i srednjoročni plan rada i razvoja, godišnji program poslovanja, itd.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u preduzeću.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru. Visinu naknade utvrđuje Skupština opštine, na osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja preduzeća.
Što se izbora direktora tiče, njega će ubuduće imenovati, bar po statutima javnih preduzeća (a tako je trebalo biti i do sada) Skupština opštine na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Direktor može da postane osoba koja odgovara sledećim zahtevima: da ima najmanje tri godine radnog staža, da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka) odnosno na akademskim studijama prvog stepena u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti mašinstva, ekonomije, prava, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, zavisno od toga o kom javnom preduzeću je reč, itd.
Vršilac dužnosti direktora može da se imenuje ukoliko direktoru prestane mandat, zbog podnošenja ostavke ili u slučaju razrešenja pre isteka mandata, ukoliko bude doneto rešenje o suspenziji direktora, u slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti direktora.
Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji nije duži od šest meseci. U naročito opravdanim slučajevima, a radi sprečavanja nastanka materijalne štete, Skupština opštine može doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora na još jedan period od šest meseci.

Opštinsko rukovodstvo u Štabu za vanredne situacije

Štab za vanredne situacije opštine ima komandanta (po funkciji predsednik opštine), zamenika komandanta, načelnika i 29 članova. Među članovima novog Štaba su gotovo svi opštinski funkcioneri, Tamara Ivanišević, zamenica predsednika opštine (zamenik komandanta Štaba), Ištvan Ačai, član Opštinskog veća zadužen za područje mesnih zajednica, verskih zajednica i međunacionalne odnose, Andrea Galgo Ferenci, članica Opštinskog veća zadužena za područje obrazovanja, kulture i civilne organizacije, Dragan Kovačev, član Opštinskog veća zadužen za područje privrede i preduzetništva, Dalibor Kekić, član Opštinskog veća zadužen za područje investicija i razvoja, dr Anđelko Mišković, član Opštinskog veća zadužen za područje poljoprivrede i razvoj sela, Mikloš Đurčik, član Opštinskog veća zadužen za područje regionalne i prekogranične saradnje, Svetlana Vuletić, član Opštinskog veća zadužena za područje uprave i propisa, Miomir Jelenić, član Opštinskog veća zadužen za područje sporta, omladine i turizma, Laslo Friš, član Opštinskog veća zadužen za područje ruralnog razvoja i zaštitu životne sredine, Predrag Zavišić, načelnik Opštinske uprave, Aleksandar Marić, pomoćnik predsednika opštine za odnose sa javnošću, Dragan Tošić, pomoćnik predsednika opštine za organizaciono-tehnička pitanja, Željko Plavšić, pomoćnik predsednika opštine za komunalne poslove i infrastrukturu, Mihajlo Ćelić, načelnik Odeljenja za privredu i razvoj Opštinske uprave. Tu su još i direktori javnih preduzeća, Doma zdravlja, predstavnici ustanova i civilnih udruženja itd.

Ombudsman: „Najugroženije ljudsko pravo je pravo na rad“

Opštinski zaštitnik građana (ombudsman) Čaba Deli je svom u izveštaju za prošlu godinu naveo da mu se obratilo 234 građana (2011. godine bilo je 315 obraćanja ombudsmanu). „Treba napomenuti i to da građani, u velikom broju, nakon dobijenog saveta ili mišljenja zaštitnika građana, teško otkriju svoj identitet (ime, prezime, adresu stanovanja) i insistiraju da se njihov dolazak i obraćanje zvanično nigde ne evidentira. Razloge ove pojave vredelo bi i posebno ispitivati jer ukazuje na određenu dozu straha i nepoverenja građana u odnosu na organe vlasti“, piše u izveštaju Delija.
Navodi se da se 100 građana žalilo na rad republičkih organa vlasti, 71 građanin na rad organa lokalne samouprave, a 63 građana na postupanje poslodavaca ili drugih pravnih i fizičkih lica.
U pretežnom broju slučajeva, povreda prava građana koji su se obratili zaštitniku, otklonjena je na početku ispitivanja konkretnog slučaja i tokom prvih kontakata sa nadležnima. Izneti stav, mišljenje, savet ili preporuka zaštitnika građana kako da ne dođe ili kako da se otkloni kršenje prava, najčešće je bilo prihvaćeno od svakog učesnika postupka, što ukazuje da postoji poverenje u rad zaštitnika građana, a predstavlja i svojevrsnu potvrdu o jačanju ove institucije, navodi se u izveštaju. Deli objašnjava i da je uočio da su se do septembra meseca građani obraćali zbog pravne pomoći, a od septembra je broj ovakvih obraćanja drastično opao, kada je u okviru Opštinske uprave, sa punim radnim vremenom, otpočela s radom Služba besplatne pravne pomoći.
Obraćanja građana su se najčešće odnosila na ostvarivanja prava iz radnog odnosa, počev od prava na rad, isplatu zarada, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje, raskid ugovora o radu, prava po osnovu nezaposlenosti itd.
„Na osnovu broja obraćanja treba posebno naglasiti da je u današnjem trenutku najugroženije ljudsko pravo pravo na rad, kao i to da se proklamovano pravo na rad, u alarmantno velikom broju, završava u nacionalnoj službi za zapošljavanje, a ne na nekom radnom mestu. Zastupljene su i predstavke iz oblasti statusnih pitanja građana, kao što je ostvarivanje prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, prava na zdravstvenu zaštitu. U ovom periodu je, u velikom broju, bilo obraćanja po pitanju gubitka prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu, koje je usledilo kao posledica strožije postavljenih kriterijuma Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u pogledu imovinskog cenzusa. Svako četvrto obraćanje se odnosilo na ostvarivanje prava na razna socijalna davanja preko Centra za socijalni rad, kao što je jednokratna novčana pomoć, mesečna socijalna davanja, naknada za tuđu negu i pomoć zbog bolesti, telesnih oštećenja i slično, što posebno treba da nas zabrine jer ukazuje da su problemi građana u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava ogromni, što utiče na ostvarivanje svih ostalih prava i stepen razvijenosti političkih i građanskih sloboda. Nakon usvajanja novog Zakona o socijalnoj zaštiti, Centrima za socijalni rad se svakodnevno daju novi poslovi, a niko se ne bavi stvarnim kapacitetima ovih službi, kao da se zaboravilo na pravila struke socijalnih radnika, psihologa i pedagoga. Niko se ne bavi ni time da zaposleni u Centrima za socijalni rad više ni fizički ne mogu da se nose sa svakodnevnim obimom zadataka“, piše u izveštaju ombudsmana.
Što se tiče žalbi na rad lokalne samouprave, Deli je naveo: „Prilikom sagledavanja rada organa lokalne samouprave kroz prizmu obraćanja nezadovoljnih građana i njihovih prigovora na rad uprave, mora se imati u vidu da pojedina odeljenja Opštinske uprave ne mogu uspešno funkcionisati bez načelnika. Ako je cilj stvaranje odgovorne, organizovane, stručne, za obavljanje javnih poslova i za vršenje javnih ovlašćenja zainteresovane uprave, pod hitno treba da se pristupi rešavanju godinama nagomilanih organizacionih i kadrovskih problema ne zanemarujući ni adekvatno nagrađivanje službeničkog kadra jer su plate u opštinskoj upravi znatno manje nego u ostatku javnog sektora u opštini“.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci