Biografije predstavnika lokalne vlasti: Ko su ovi ljudi?

  10 avgust 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Predstavnici nove lokalne vlasti prilikom imenovanja i izbora bili su dužni da „obnaroduju“ svoje biografije. Biografije su manje-više interesantne, vredi pogledati da li su ti ljudi dobili funkcije adekvatne svojim stručnim spremama, a nije na odmet prebrojati koliko njih je završilo fakultet.

Predsednik opštine Vuk Radojević (Srpska napredna stranka) je Bečejac, rođen je 1978. godine. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2002. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede agroekonomskog smera. Magistrirao je 2007. godine na istom fakultetu, gde je zaposlen u Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela. Bio je dobitnik stipendije Ministarstva za nauku koja se dodeljuje darovitim studentima, predavač je na engleskom jeziku na međunarodnim specijalističkim studijama iz agrobiznisa. U organizaciji Univerziteta iz Portlanda specijalizovao se iz oblasti izvršnog menadžmenta. Član je Saveta za razvoj klastera u Vojvodini, objavio je 40 naučno-istraživačkih radova u Srbiji i inostranstvu, napisao je jednu samostalnu, a koautor je još dve monografije. Govori engleski, a služi se nemačkim jezikom. Živi u Bečeju, oženjen je i otac dvoje dece.

Peter Knezi (Savez vojvođanskih Mađara, krajem jula je isključen iz stranke), predsednik Skupštine opštine, rođen je 1957. godine u Subotici. Osnovnu školu je završio u Bajmoku, gimnaziju u Subotici, a na Pravnom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1980. godine. Početkom 1981. godine zaposlio se u upravi Skupštine opštine Bečej u imovinsko-pravnoj službi. Pravosudni ispit je položio 1983. godine. U januaru 1987. godine zaposlio se u Osnovnoj banci (danas Vojvođanska banka) kao pravni referent, gde je napredovao do mesta direktora opštih i pravnih poslova, a potom do direktora opšte podrške. U banci mu i danas miruje radni odnos. Od 1996. do 2000. godine član je Opštinskog veća lokalne samouprave, 2005. godine bio je i zamenik predsednika opštine, a 2006. godine ponovo je postao zamenik predsednika novog predsednika opštine. Bio je član komisije za korišćenje sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine. Od 2008. godine do 2012. bio je predsednik opštine. Oženjen je i otac jednog deteta.

Tamara Ivanišević (Liberalno-demokratska partija) zamenica je predsednika opštine Bečej. Diplomirana je pravnica (položila je i pravosudni ispit). Članica je Advokatske komore Vojvodine (status u mirovanju) i potpredsednica Društva pravnika Vojvodine za upravne nauke i praksu. Ima 40 godina i 15 godina radnog staža nakon završenog Pravnog fakulteta. Ivanišević je 1990. godine završila Karlovačku gimnaziju u Sremskim Karlovcima (smer pravni tehničar), zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine, pravosudni ispit je položila u Beogradu 1999. godine. „Vlasnica“ je niza licenci (za stečajnog upravnika, za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela, itd.) Od 1997. do 1999. godine bila je pripravnica u Privrednom sudu u Novom Sadu, zatim se od 1999. godine bavila advokaturom, od 2006. godine je bila načelnica Opštinske uprave u opštini Bečej, a od 2008. godine do leta 2012. sekretarka Skupštine opštine Novi Bečej. Govori engleski.
Nenad Tomašević (Srpski pokret obnove), zamenik je predsednika Skupštine opštine Bečej. Rođen je 1971. godine u Osijeku. Po zanimanju je magistar ekonomskih nauka. U karijeri je obavljao sledeće poslove: profesionalni oficir po ugovoru (po činu je rezervni major), direktor VK „Bečej“, evropskog šampiona u vaterpolu, član Opštinskog veća opštine Bečej za odnose sa javnošću i vanopštinskim institucijama, menadžer opštine, menadžer u kompaniji „Tehnomobile corporation“. U poslednje tri i po godine zaposlen je u JKP „Novosadska toplana“ kao rukovodilac. Završio je seminar u organizaciji IV APV, ISWA, EnE FTN i SeSWA na temu „Upravljanje čvrstim otpadom“ i poseduje međunarodni sertifikat. Bio je član Komisije za izradu ISO sistema kvaliteta za opštinu Bečej i javna preduzeća i ustanove, Komisije za izradu strateškog plana opštine Bečej, Saveta za izgradnju „Banje Bečej“, Saveta za izgradnju „Bečejske plaže“, Komisije za bezbednost opštine Bečej i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Predsednik je školskog odbora srednje saobraćajne škole „Pinki“ u Novom Sadu. Oženjen je i ima tri sina.
Andrea Galgo Ferenci (Savez vojvođanskih Mađara, isključena iz stranke), članica Opštinskog veća zadužena za obrazovanje, kulturu i civilne organizacije, rođena je 1973. godine. Osnovnu školu je završila u Bečeju, gde živi od rođenja. Maturski ispit je položila u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Bečeju, a potom, 1992. godine upisuje se na Ekonomski fakultet u Subotici, gde je na smeru agroekonomija diplomirala 1999. godine. Posle diplomiranja se zaposlila u Ekonomsko-trgovinskoj školi kao sekretarka škole, a paralelno s tim poslom, od 2002. godine radi i kao konsultant na ispostavljenom odeljenju Univerziteta Corvinus u Senti. Od 2004. godine je profesorka u Ekonomsko-trgovinskoj školi, a 2005. godine položila je ispit za profesora ekonomske grupe predmeta. Godine 2007. postaje narodna poslanica SVM-a u Skupštini Srbije, gde je učestvovala u radu, 2008. godine postaje pomoćnica predsednika opštine za prekograničnu saradnju i regionalni razvoj i projekt menadžerka. U toku 2012. godine završila je master studije na visokoj školi MBS u Beogradu. Govori engleski jezik. Udata je, majka dvoje dece.
Miomir Jelenić (Srpski pokret obnove), član Opštinskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam, rođen je 1954. godine u Bečeju, osnovnu i srednju školu završio je u Bečeju, fakultet u Novom Sadu (po obrazovanju je diplomirani ekonomista). Privatni preduzetnik je od 1975. godine, sportski radnik, u dva mandata bio je predsednik Sportskog saveza opštine Bečej i član Opštinskog veća za sport, turizam i omladinu, bio je predsednik i vaterpolo kluba i generalni sekretar Karate saveza Jugoslavije. Oženjen, otac troje dece.
Svetlana Vuletić (Srpska napredna stranka), članica Opštinskog veća zadužena za upravu i propise, rođena je 1964. godine. Od 1987. do 1995. godine radila je u PIK-u „Bečej“, RJ zajednički poslovi (referent pravne zaštite), od 1995. do 2005. godine bila je zaposlena u Pivari na poslovima rukovodioca sektora opštih poslova, od 2005. do 2006. radila je u Potisju u Novom Bečeju (direktorka sektora pravnih i opštih poslova), a od 2006. do danas je sekretarka škole „Sever Đurkić“ u Bečeju. Ona je 1987. godine završila Pravni fakultet u Novom Sadu (diplomirana pravnica), a 2008. godine je položila stručni ispit.
Dragan Kovačev (Srpska napredna stranka), član Opštinskog veća zadužen za privredu i preduzetništvo, rođen je 1958. godine, osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Bečeju, a Višu ekonomsku-komercijalnu školu u Novom Sadu. Govori ruski. Dve godine je radio u komercijalnoj službi u PIK-u „Bečej“, 24 godine je bio komercijalni direktor u Sojaproteinu, a četiri godine takođe komercijalni direktor u d.o.o. Soya net corp u Novom Sadu.
Anđelko Mišković (Srpska napredna stranka), član Opštinskog veća zadužen za poljoprivredu i razvoj sela, rođen je 1976. godine. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu završio je 1999. godine, magistrirao je 2002. godine, a doktor nauka je postao 2009. Od 2000. do 2010. godine usavršavao se u Kini, Hrvatskoj, Nemačkoj, Holandiji, Turskoj itd. Od 2002. do 2010. bio je asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a od 2010. godine je menadžer proizvodnje rasada u firmi Grow Rasad u Irigu. Član je Vojvođanskog društva povrtara.
Mikloš Đurčik (Liberalno-demokratska partija), član Opštinskog veća zadužen za regionalnu i prekograničnusaradnju, rođen je 1971. godine u Bečeju, gde je završio osnovnu školu, a srednju u Adi. Preduzetnik je 20 godina, poslovao je i živeo u Mađarskoj, gde je stekao iskustvo u lobiranju i konsaltingu (polje energetike). Na završnoj je godini studija Međunarodno poslovanje, koji je upisao 2010. godine.
Ištvan Ačai (Savez vojvođanskih Mađara, isključen iz stranke), član Opštinskog veća zadužen za mesne i verske zajednice i međunacionalne odnose, rođen je 1958. godine u Bečeju, gde je završio osnovnu školu, a tehničku srednju školu je završio u Adi (smer: elektrotehnika). Radio je 20 godina u Bečejki kao rukovodilac komandnog pulta. Završio je kurseve za projektovanje i vođenje EU projekata. Oženjen je i otac dvojice sinova. Ačai je i u prethodnom mandatu bio član Opštinskog veća.
Dalibor Kekić (Liberalno-demokratska partija), član Opštinskog veća zadužen za investicije i razvoj, rođen je 1969. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Bečeju, gde je privatni preduzetnik od 1990. godine. Oženjen je i otac troje maloletne dece.
Gordana Džigurski (predlog koalicije LDP-SPO), direktorka Turističke organizacije Bečej, rođena je 1971. godine u Bečeju. Nakon ekonomske srednje škole upisala se na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Diplomirala je 1995. godine i stekla je zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede agroekonomskog smera. Od 2007. godine bila je zaposlena u NIS Naftagas prometu u Novom Sadu (referent za istraživanje tržišta u domenu dodatnog asortimana na benzinskim stanicama NIS-a), od 2001. godine je šefica Odeljenja za marketing programiranje za tržište maloprodaje naftnih derivata, 2004. prelazi u NIS Naftagas na poslove nabavke velike vrednosti, a 2005. u Pogon za proizvodnju pijaće vode Jazak (stručni saradnik za marketing i plasman), 2010. godine postaje rukovodilac prodaje i marketinga fruškogorske vode, od januara do jula 2011. je v.d. direktora Pogona za proizvodnju Jazak vode, a od jula 2011. rukovodilac prodaje i marketinga fruškogorske vode. Na međunarodnom savetovanju YUNG 4P 97 1997. godine je u sekciji o prometu nafte i naftnih derivata osvojila nagradu za najbolji rad. Zna ruski i engleski. Udata je i majka dvoje dece.
Slobodan Mitrović (Liberalno-demokratska partija), direktor je Javnog preduzeća Vodokanal. Osnovnu i srednju školu (smer fizika) završio je u Bečeju. Tehnološki fakultet je završio 1990. godine u Novom Sadu (stečeno zvanje je diplomirani inženjer tehnologije). Od 1990. do 1999. godine rukovodilac je proizvodnje u smeni u Sojaproteinu, od 1999. do 2004. godine je u istoj firmi direktor proizvodno-tehničkog sektora, od 2004. do 2006. je glavni inženjer skladištenja i proizvodnje sirovih ulja i sačme u Dijamantu u Zrenjaninu, od 2006. do 2011. u istoj firmi radi na poslovima direktora sektora prerade uljarica i održavanja, a od 2011. do jula 2012. je tehnički direktor Banata iz Nove Crnje. Govori engleski. Oženjen je i otac je dvojice sinova.
Dejan Vuković (Srpski pokret obnove), direktor Javnog preduzeća Toplana, rođen je 1978. godine. Završio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva. Ima pet godina radnog iskustva u struci. Radio je u Fadip HKC-u (glavni tehnolog-konstruktor u razvoju), u Multi-Tec-u (inženjer konstruktor), u Gibas Numeric d.o.o. (programer i operater na CNC mašinama) i JKP Novosadska toplana (inženjer I, sektor za razvoj, energetsko planiranje i investicije). Zna engleski.
Goran Matić (Srpska napredna stranka), direktor Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, rođen je 1978. godine. Od 2007. do 2009. godine bio je šef računovodstva u d.o.o. Italico u Bečeju, a 2009. osnovao je svoju firmu d.o.o. Matke, gde je direktor. Osnovnu i srednju ekonomsku školu (ekonomski tehničar) završio je u Bečeju, a Ekonomski fakultet u Subotici (diplomirani ekonomista). Govori engleski.
Zdravko Petrović (Liberalno-demokratska partija), direktor je Gradskog pozorišta Bečej. Rođen je 1981. godine u Bečeju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odseku za srpsku književnost i jezik 2004. godine, gde je i magistrirao 2010. godine. Koautor je i kourednik zbornika „Autoportreti: imagološke varijacije“ koji je objavljen 2004. godine u izdanju Filozofskog fakulteta. Autor je monografije „Kreativni haos“ u izdanju Službenog glasnika, i nekoliko desetina tekstova o književnosti i umetnosti. Od 2005. godine profesor je u Gimnaziji i u Ekonomsko-trgovinskoj školi. Govori engleski. Oženjen je i otac jednog deteta.

Priredila: K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci