Kraj sanacije gradskog smetlišta: Dalje odlaganje smeća na sanitaran način

  12 avgust 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Sanacija gradskog smetlišta „Botra“, nakon produženja prvobitnog roka (12. maj), trebala je biti okončana danas, 12. avgusta.

Direktor JP Direkcija za izgradnju – koje je koordinator projekta sanacije – Goran Matić je krajem jula meseca rekao da su radovi tada bili u završnoj fazi, da su predviđeni radovi bili okončani u 100, odnosno 92 procenta. Krajem jula se čekalo samo betoniranje poklopaca i izgradnja ograde i kapije smetlišta.
Inače, radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji deponije „Botra“ započeti su u junu 2015. godine.
Nakon završetka sanacije smetlišta predstoji izrada analize o tome koliko komunalnog otpada je još moguće odložiti na „Botru“ na propisan način (da se svaki sloj smeća prekrije slojem zemlje) i koliko godina bi se to moglo raditi. Potom bi, kako je predviđeno projektom, sledilo zatvaranje i rekultivacija smetlišta, a komunalni otpad koji bi nastao u Bečeju, bio bi odnesen na neku od regionalnih deponija (ranije se pominjala deponija u Kikindi).

Izvođači

Postupak javne nabavke i izbora izvođača za sanaciju gradskog smetlišta trajao je nekoliko meseci. Naime, prema dokumentaciji kojom raspolaže redakcija Bečejskog mozaika, odluka o pokretanju postupka nabavke u otvorenom postupku (radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji deponije „Botra“) doneta je 17. oktobra 2014. godine za dve partije, na koju se prijavilo osam ponuđača. Do isteka roka, 20. novembra 2014. godine, za podnošenje ponuda za partiju 1 (iskop i dovoz gline), za šta je procenjena vrednost bila 9.247.716 dinara bez PDV-a, prispela je jedna blagovremena ponuda koju je dala firma „Uniprotekt“ d.o.o. iz Novog Sada u iznosu od 18.495.432 dinara bez PDV-a.
Za partiju 2 (radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji deponije) je procenjena vrednost javne nabavke bila 44.238.054 dinara bez PDV-a, a do isteka roka, 18. novembra 2014. godine, prispelo je sedam ponuda, a kao najpovoljnija izabrana je ponuda firme „Eko Maber inženjering“ iz Pančeva u iznosu od 39.159.826 dinara bez PDV-a.
Ugovori sa izabranim ponuđačima zaključeni su 22. januara 2015. godine, za partiju 1 (iskop i prevoz gline) sa firmom „Uniprotekt“ iz Novog Sada na vrednost od 18.495.432 dinara bez PDV-a i za partiju 2 (radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji deponije komunalnog otpada) sa firmom „Eko Maber inženjering“ iz Pančeva, koji nastupa sa „Bauwesen“ d.o.o. Vreoci, Beograd-Lazarevac i „Ivma“ d.o.o. Mala Varoš II/3 iz Zrenjanina kao članom grupe, a na osnovu odluke o dodeli ugovora od 31. decembra 2014. godine, na vrednost od 39.159.826 bez PDV-a.
U dokumentaciji se navodi da je „načelnik za finansije potvrdio da je u budžetu za 2015. godinu na razdelu 2, sanacija deponije komunalnog otpada – ’Botra’, funkcija 540, pozicija 277, konto 424 predviđen iznos od ukupno 89.513.000 dinara“.

„Projektom sanacije deponije predviđeno je odlaganje otpada na sanitaran način još tri ili četiri godine. S obzirom na to da je kašnjenje s početkom radova bilo oko godinu dana zbog tehničkih stvari, Potisje kao firma koja se bavi komunalnom delatnošću, svakako će napraviti predmer koliko još može na sanitaran način da se odlaže smeće“, rekao je Goran Matić i dodao da je dosad u sanaciju deponije uloženo 43 miliona dinara.
Glavnim projektom je, osim sanacije gradskog smetlišta predviđeno zatvaranje i rekultivacija površine gde je deponija. Prema rečima Matića, za sada će se posaditi trava na kosinama smetlišta, a na samoj ploči će se i dalje odlagati smeće. Za realizaciju kompletnog projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije „Botre“ potrebno je još novca, glavnim projektom je predviđeno oko 96 miliona dinara, međutim, to verovatno neće biti dovoljan iznos, s obzirom na to da će na deponiju verovatno još nekoliko godina da se odlaže smeće.

R.M.

 

Naslovi

Popularni Članci