Okrugli sto o korupciji u Bečeju: Nema plana protiv korupcije

  16 mart 2012
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Nacrt lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, koji je izrađen u okviru projekta „Za održive antikorupcijske politike“, predstavljen je 9. marta na okruglom stolu u velikoj sali opštine u organizaciji Bečejskog udruženja mladih (BUM).
Okruglom stolu su prisustvovali članovi Koalicije za nadzor javnih finansija, Miroslav Prokopijević, naučni savetnik na Institutu za evropske studije iz Beograda, pravnik Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih i pedesetak mladih ljudi, predstavnici lokalne vlasti, institucija i ustanova.

Želja učesnika projekta je da se izrade predlozi o merama i aktivnostima za borbu protiv korupcije i odrede oblasti u kojima su najuočljiviji problemi.
Govornici su na skupu istakli da je u Srbiji evidentan problem nepostojanja odgovora na problem korupcije, da postoje ideje, namere, planovi u najavi, ali da se ne sprovodi nikakva antikorupcijska politika.
„Tu pre svega govorimo o odnosu državnih institucija prema korupciji, mislim na pravosuđe, na zakonodavnu i izvršnu vlast, koja je po svoj prilici najveći kočničar u borbi protiv korupcije. Srbija ima pristojan zakonodavni okvir za borbu protiv korupcije, on uvek može biti bolji, može se unapređivati, zakoni se prilagođavaju i naravno, trebali bi da se primenjuju, to tako izgleda u normalnim društvima, međutim, kod nas rezultati uporno i u kontinuitetu izostaju. Očigledno je da država nema nameru da se obračuna sa korupcijom. Ona ne samo da nije njen protivnik nego je ona, moj utisak je, njen pokrovitelj i sponzor. To se vidi na brojnim primerima. Kroz ovaj projekat smo pokušali da damo predloge i da se bavimo korupcijom na lokalnom nivou, jer ona ne egzistira samo na nivou države, nego je prisutna i na lokalu, to su potvrdili nalazi državnog revizora koji je boravio i u Bečeju i ima određene primedbe na poslovanje lokalnih vlasti“, rekao je Dragan Dobrašinović.
U okviru programa određena su centralna polja korupcije na lokalnom nivou i moguća rešenja, dat je nacrt lokalnog plana za borbu protiv korupcije, a na ovom skupu, a nakon rasprave o njemu, lokalni parlament bi trebao da usvoji antikorupcijski plan.
U izradi lokalnog plana za borbu protiv korupcije za Bečej, učestvovali su predstavnici Opšteg udruženja preduzetnika, lokalne samouprave, Kancelarije za mlade i Bečejskog udruženja mladih. Odabrana su četiri segmenta bitna za pripremu akcionog plana: lokalna samouprava i lokalne javne službe, lokalne javne finansije, učešće građana i građansko društvo i mediji.
Nacrt plana za borbu protiv korupcije predstavio je Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih.
Na skupu se u raspravu uključilo nekoliko prisutnih čiji su komentari bili usmereni na zakonodavstvo i sudstvo, i da ne vide veliki manevarski prostor za delovanje građana u cilju smanjenja korupcije. Konstatujući da ne postoji zemlja u kojoj nema korupcije, govornici su kao protivargument naveli primere Švedske, Danske, Norveške, Novog Zelanda, Japana, koje imaju izgrađenu zakonodavnu i institucionalnu infrastrukturu za borbu protiv korupcije.
Na okruglom stolu je bilo reči i o javnim nabavkama. Naime, zakonom je predviđeno da one moraju da budu objavljene na portalu javnih nabavki. „To ne znači da opština sama ne može da donese odluku da sve javne nabavke, oglasi, obaveštenja o javnim nabavkama i rezultati nabavki budu objavljene na sajtu lokalnih vlasti. Tada bi sve bilo jasno i transparentno i ne bi se desilo da revizor nađe da u Bečeju nije sprovedeno 6 posto javnih nabavki, što je oko 4,5 miliona dinara“, rekao je Dobrašinović.
Naravno, informacije o javnim nabavkama i dalje ne postoje na sajtu opštine, mada su obećane, a novinari ne mogu da dobiju podatke o njima ukoliko ne upute nadležnima zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. A ti podaci trebali bi da budu javni bez ikakvog zahteva.
Oblast finansija, odnosno analiza opštinskog budžeta bila je tema istraživanja Bečejskog udruženja mladih kao člana Koalicije za nadzor javnih finansija. Rezultati istraživanja su nedavno objavljeni, ali tokom dva sata, koliko je trajao skup istraživanje nije detaljnije pomenuto.
Jedini konkretan zaključak sa okruglog stola je da se nacrt lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije za opštinu Bečej postavi na sajt Bečejskog udruženja mladih i sajt opštine na javni uvid, da se o njemu mesec dana diskutuje, a nakon toga da se uradi predlog plana koji bi trebao da bude usvojen na sednici Skupštine opštine.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci