Subvencionisanje zapošljavanja: Novac za 28 radnih mesta

  02 decembar 2011
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U okviru Lokalnog akcionog plana za podsticaj zapošljavanja opštinski Savet za zapošljavanje odobrio je 4,5 miliona dinara (2,3 miliona iz opštinskog budžeta i 2,2 miliona dinara preko Nacionalne službe za zapošljavanje) za subvencionisanje otvaranja 30 radnih mesta. Predviđeno je samozapošljavanje 13 osoba podsticajem pokretanja samostalnih delatnosti i zapošljavanje 17 radnika stimulisanjem privrednika za otvaranje novih radnih mesta.

Za podelu podsticajnih sredstava – 150.000 dinara po jednom radnom mestu – lokalna samouprava je zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala konkurse. Konkursi su zatvoreni 4. novembra.
Zahtev za subvencionisanje samozapošljavanja podnelo je 26 osoba, šest zahteva je odbijeno, jer nisu zadovoljili kriterijume konkursa, a od preostalih 20 odabrano je 13. Za dobijanje podsticajnih sredstava namenjenih poslodavcima 19 preduzeća je podnelo zahtev (8 je odbijeno), a odabrano je 11 firmi kojima će biti dodeljena sredstva za otvaranje 15 novih radnih mesta.

NSZ postaje filijala sa više zaposlenih?

Adaptacija zgrade u ulici Braće Tan broj 9, koju je lokalna samouprava ustupila na korišćenje Nacionalnoj službi za zapošljavanje na rok od 20 godina, počela je u avgustu, a predviđeni rok za završetak radova je bio novembar. Radovi su pri kraju, a otvaranje novih prostorija Nacionalne službe za zapošljavanje očekuje se u decembru.
Što se tiče najavljene promene statusa NSZ, da od jedinice postane filijala, predstavnici opštine će uskoro da pošalju takav zahtev u NSZ, jer sada postoji komparativna analiza sa ostalim gradovima i opštinama u kojima NSZ ima status filijale i više zaposlenih. „Nadamo se da će naš zahtev biti prihvaćen i da ćemo ovu službu moći i kadrovski da ojačamo, kako bi radila i poslove kao što su obuke za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju“, rekao je Medurić.

Ove nedelje na sednici opštinskog Saveta za zapošljavanje treba da se usvoji predložena lista kandidata za dodelu subvencija, a potom sledi potpisivanje ugovora sa izabranima. Proceduru sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Predsednik Saveta za zapošljavanje i zamenik predsednika opštine Budislav Medurić nije mogao da kaže kada će „pobednicima“ na konkursima biti plaćene subvencije, rekavši da se kasnilo sa raspisivanjem konkursa, jer je opština imala problema da obezbedi novac. „Pored toga, imamo obezbeđena sredstva namenjena poslodavcima za subvencionisanje 17 radnih mesta, a na konkursu je prihvaćeno 15 takvih zahteva i ostalo je da sa Nacionalnom službom za zapošljavanje razmotrimo da li postoji legitiman način da se dodele i preostala sredstva (300.000 dinara), a ako ne, onda će pare biti vraćene, ali deo para koji je obezbeđen preko NSZ će ostati neiskorišćen“, rekao je Medurić. On je rekao da će uskoro da se pravi i akcioni plan za zapošljavanje za narednu godinu, a u opštinskom budžetu će biti obezbeđen deo para za njegovu realizaciju.
Činjenica da će deo novca za zapošljavanje ostati neiskorišćen, dovoljno govori o tome u kakvoj se situaciji nalaze privrednici kada ni uz podsticajne mere ne razmišljaju o proširenju delatnosti i otvaranju novih radnih mesta.

LJ.M.

 

Naslovi

Popularni Članci