Peticija građana Mesne zajednice „Todor Dukin“: Ne žele radio-baznu stanicu

  14 novembar 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Građani Mesne zajednice „Todor Dukin“ u Bečeju ne slažu se sa izborom lokacije (Novosadska 83, bivša metlara) za izgradnju radio-bazne stanice mobilnog operatera, jer je u neposrednoj blizini stambenih objekata. Zbog toga je pokrenuta akcija prikupljanja potpisa za peticiju kojom se traži da se za te namene odabere druga lokacija na teritoriji ove mesne zajednice koja će biti van naseljenog mesta, saopštili su predsednik Saveta i sekretar Mesne zajednice Siniša Bajšanski i Ervin Karolji na konferenciji za novinare.


Novinarima je rečeno da je Mesna zajednica 10. oktobra dobila dopis od lokalne samouprave kojim se obaveštava da će na njenoj teritoriji firma „VIP Mobile“ da gradi radio-baznu stanicu za sopstvene potrebe.

„Na sastanku Saveta mesne zajednice smo doneli jednoglasnu odluku da nismo protiv gradnje radio-bazne stanice na teritoriji ove mesne zajednice, već smo protiv lokacije koja je odabrana, zato što je to gusto naseljeno mesto, zato što će to naruživati izgled mesne zajednice, jer je u pitanju toranj visine 36 metara, a svi objekti oko njega su mnogo niži. Tu se radi i o zračenju u vezi čega nam je rečeno da su ta zračenja u granicama normale. Međutim, u vezi zračenja smo se raspitali i u drugim sredinama, pa se pokazalo da ona i nisu tako bezbedna po ljude i životnu okolinu. Smatrali smo da je naša dužnost da građane obavestimo o tome, pošto su oni nas i izabrali, da znaju o čemu se radi. Naš jedini vid borbe je da skupljamo potpise za peticiju. Za jedno prepodne prikupili smo 200 potpisa. Do 4. novembra peticiju je potpisalo više od 500 građana, akcija skupljanja potpisa traje i dalje, jer mi ne želimo da taj toranj bude tu. Građani tog dela mesne zajednice su revoltirani zbog toga što ih niko nije obavestio, što ih niko nije pitao, i ne slažu se da im radio bazna-stanica bude u dvorištu, a i urbanističkim planom je u tom delu predviđeno da bude stambeno naselje. Nudimo lokaciju van naselja, u industrijskoj zoni, i u peticiji smo naveli dobar primer jedne druge firme za telekomunikacije koja je za svoje potrebe i postavljanje modula izabrala već postojeći objekat jedne fabrike u industrijskoj zoni. Mislimo da i ovde postoji takva mogućnost, lokacije postoje u industrijskoj zoni i želeli bismo da se taj toranj izmesti van naselja, odnosno na rub naseljenog mesta“, rekao je Bajšanski. Saopštio je i da je iz opštine dobio informaciju da je firma „VIP Mobile“ obezbedila sve potrebne dozvole za izgradnju i da po trenutnom zakonu može da gradi radio-baznu stanicu na prvobitno predviđenoj lokaciji bez obaveze da konsultuje predstavnike Mesne zajednice i njene građane.


Prema rečima sekretara Ervina Karoljija, Mesna zajednica je u predviđenom roku (do 23. oktobra) dostavila opštini peticiju sa oko 200 potpisa građana, kojom se predlaže da se izabere druga lokacija, recimo, u industrijskoj zoni, kao i odgovor da smatra da je potrebno uraditi studiju procene uticaja na životnu sredinu.


„Što se tiče Saveta i same Mesne zajednice, sve smo učinili i sada čekamo da vidimo kakav će ishod biti. U roku od 10 dana od predaje našeg odgovora opštinski nadležni organ treba da donese odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu o čemu će blagovremeno biti obaveštena javnost. Nisu nas pitali da li smeju da grade, nego da li treba da izrade procenu uticaja na životnu okolinu“, objasnio je Karolji.


U međuvremenu (5. novembra) na opštinskom sajtu objavljeno je da je nadležni organ Opštinske uprave dоnео „rеšеnjе kојim sе оdlučuје dа је pоtrеbnа prоcеnа uticаја nа živоtnu srеdinu projekta rаdiо-bаznе stаnicе nа lоkаciјi Nоvоsаdskа 83, nоsiоcа prојеktа ‘VIP Mobile’ d.o.o. Bеоgrаd“, kao i da „zаintеrеsоvаnа јаvnоst i nоsilаc prојеktа mоgu dа izјаvе žаlbu Pоkrајinskоm sеkrеtаriјаtu zа urbаnizаm, grаditеlјstvо i zаštitu živоtnе srеdinе u Nоvоm Sаdu putеm оvоg оrgаnа, u rоku оd 15 dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа оglаsа“.


Podsetimo da je slična situacija bila 2008. godine i u Mesnoj zajednici „Bratstvo jedinstvo“, kada su građani takođe peticijom i protestima tražili da se repetitor mobilne telefonije ne postavi u Proleterskoj ulici u neposrednoj blizini kuća, vrtića i škole zbog štetnog uticaja zračenja, već van naseljenog mesta, uz obrazloženje da na teritoriji te mesne zajednice već postoji jedan repetitor u ulici Bore Vlajkova. Predstavnici Mesne zajednice su se obratili i pokrajinskoj administraciji od koje su dobili mišljenje i preporuke od više nadležnih sekretarijata u kojima je bilo navedeno „službama lokalne samouprave koji izdaju dozvole mobilnim operaterima za postavljanje baznih stanica mobilne telefonije, da se iste ne postavljaju u blizini područja opreznog pristupa. U područje opreznog pristupa spadaju stambene zone u kojima se osobe mogu zadržavati 24 časa dnevno, škole, vrtići, porodilišta, bolnice, dečja igrališta“.


Ipak, i pored protivljenja građana, peticije i protesta tokom nekoliko godina, 2010. godine repetitor mobilne telefonije je izgrađen na odabranoj privatnoj parceli u Proleterskoj ulici.


Lj.M.

Naslovi

Popularni Članci