Lokalna samouprava: Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja

  24 jun 2011
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opština Bečej je ušla u besplatnu proceduru za dobijanje sertifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, saopštili su Budislav Medurić, zamenik predsednika opštine, i Marjan Radičević, član Opštinskog veća zadužen za nacionalni investicioni plan (NIP) i fondove, u utorak na konferenciji za novinare.

Opština Bečej je u januaru postala punopravna članica Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), i zajedno sa još pet opština ušla u besplatni program sertifikacije opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, koji finansira NALED, dok je proceduru u okviru programa za 14 vojvođanskih opština finansirao Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Predviđeno je da ova procedura traje godinu dana tokom kojih treba da se zadovolji dvanaest kriterijuma koji bi obezbedili odgovarajući nivo kapaciteta lokalne samouprave za dobijanje sertifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Neki od uslova koje treba da ispuni lokalna samouprava su da postoji strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja, da se formira odeljenje ili kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, kao i savetodavni odbor za ekonomska pitanja, da se obezbedi efikasni sistem za dobijanje građevinske dozvole, da postoje baze podataka i analize o ekonomskoj situaciji i mogućnostima i na kraju i promotovni materijali za privlačenje ulagača.
Kriterijumi se tiču pojedinih oblasti i funkcionisanja lokalne samouprave u njima, koje treba da budu efikasno ustrojene na jednoobrazan način za sve opštine na teritoriji Srbije kako bi budući investitor u kratkom vremenskom roku po istoj proceduri mogao da dobije sve neophodne informacije na osnovu kojih bi sagledao prednosti i mane eventualnog ulaganja, i da na osnovu svoje proizvodne delatnosti ili nekih drugih strateških opredeljenja odabere opštinu u kojoj će investirati, a ne da administracija bude prepreka.

Šta je NALED?

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je osnovana 2006. godine i objedinjuje privatni, javni i civilni sektor u cilju unapređenja privrednog ambijenta u Srbiji promovisanjem investicija i pružanjem podrške privredi uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i građana u sprovođenju pravnih reformi i jačanju kapaciteta opština.

„Sistem za dobijanje građevinske dozvole je prilično zahtevan i ima najviše eliminacionih kriterijuma, to je upravo najbitniji faktor zbog koga se sertifikacija uvodi.
Mi smo u prvih šest meseci ove godine skupili kompletnu dokumentaciju po ovim kriterijumima, koju smo zajedno sa stručnjakom iz NALED-a i sa radnom grupom analizirali i utvrdili šta još treba da uradimo da bismo došli do odgovarajućeg nivoa za sertifikaciju. Ne postoji nijedna opština u Srbiji koja je ispunila sve kriterijume, to je jedan cikličan proces koji podleže resertifikaciji. Mi se nadamo, s obzirom na prioritet koji je lokalna samouprava dala ovom programu, da bi do juna sledeće godine mogli da ispunimo tražene uslove i dobijemo sertifikat“, objasnio je Marjan Radičević.
Budislav Medurić je rekao da taj novi način „poslovanja“ treba da privuče investitore u Bečej: „Na sajtu opštine postoje informacije na engleskom, srpskom i mađarskom jeziku, o katastarskim zonama, opštinskim odlukama i taksama, tako da investitor, pre nego što dođe u ovu sredinu, može da formira sliku o Bečeju, a kada dođe zna gde i kome treba da se obrati za dalja uputstva i informacije o mogućnostima ulaganja. Bitno je da potencijalni investitor sve te informacije o odlukama, taksama, firmarinama može da nađe na jednom mestu i da ih uporedi sa drugim opštinama, i na osnovu toga može da se opredeli. Mislim da opština Bečej u elektronskoj komunikaciji nema problem, samo je problem integrisati te podatke i staviti ih na transparentan način, da svako lako njima može da barata. To je ono što želimo da završimo u ovom mandatu, da imamo savremenu administraciju koja već ima niz stvari, od uslužnog centra, kol centra, elektronskog veća, ISO 9001, koje su naša prednost u odnosu na druge opštine, tako da nismo na početku ove priče, samo ih treba staviti na jedno mesto i doraditi. Ipak, mora se još mnogo raditi na tom da dobijemo sertifikat da smo opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. Mislim da je ovo jedan od načina kako možemo da povećamo broj zaposlenih u Bečeju“.
Do sada su samo tri opštine u Vojvodini, Inđija, Subotica i Zrenjanin, dobile sertifikat opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.

LJ.M.Naslovi

Popularni Članci