Javno preduzeće Toplana: Racionalizacija troškova grejanja

  11 mart 2011
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Racionalizacija troškova grejanja je nešto što je u interesu kako potrošača tako i distributera toplotne energije, a koliko se u tome uspelo pokazuje računica na kraju grejne sezone.

Iako se još ne predaje, zima je na izmaku tako da se može napraviti osvrt i sagledati kakva je bila ova sezona što se tiče isporuke toplotne energije potrošačima putem daljinskog sistema grejanja iz JP Toplane.
Prema oceni nadležnih u ovom javnom preduzeću isporuka toplotne energije odvijala se gotovo bez ikakvih prekida, sa višestruko smanjenim brojem havarija na mreži u odnosu na prethodne sezone, a o kvalitetu rada sistema daljinskog grejanja, kažu, govori i manji broj prigovora potrošača kao i energetski bilans Toplane izrađen za 2010. godinu.
„Tokom 2010. godine proizvedeno je i isporučeno više toplotne energije u odnosu na 2009. godinu, pri čemu je potrošeno manje prirodnog gasa. Očekujemo da se ovaj trend nastavi s obzirom na to da mere koje Toplana sprovodi na racionalizaciji sistema u poslednjih nekoliko godina, daju rezultate i potvrđuju da se Toplana kreće u pravom smeru. Deo zasluga za smanjenje troškova energenata u 2010. godini pripada službi održavanja Toplane, a deo ušteda je posledica realizacije projekta rekonstrukcije severnog magistralnog voda u ulici Miloša Crnjanskog iako je on u upotrebi tek od 15. oktobra“, kaže Dejan Babin, direktor JP Toplane.
Ističući pogodnosti daljinskog sistema grejanja, kao što je mogućnost njegove primene u centralnim delovima grada sa velikom gustinom naseljenosti, to što ne zagađuje okolinu jer je izvor toplote lociran na periferiji i slično, direktor Toplane je rekao da je potrebno i da korisnici Toplane utiču na potrošnju energije u svojim objektima kako bi potencijal za racionalizaciju sistema bio iskorišćen u potpunosti.
„Iako je racionalizacija potrošnje u određenoj meri prisutna kod korisnika Toplane u individualnim objektima, korisnici u kolektivnim stambenim objektima do sada nisu bili dovoljno stimulisani da utiču na povećanje energetske efikasnosti i motivisani da štede s obzirom na to da je do sada postojao jedan merač toplotne energije smešten u toplotnoj podstanici. Stupanjem na snagu nove odluke o grejanju krajem oktobra prošle godine stvoren je pravni osnov za uvođenje individualnog merenja isporučene toplotne energije u kolektivnim objektima, čime pojedinačni korisnici stiču veliki motiv za sprovođenje aktivnosti na racionalizaciji potrošnje toplotne energije“, kaže Babin i dodaje da je najveće uštede moguće ostvariti, pored regulisanja temperature u prostorijama, i poboljšanjem termičkih karakteristika objekta, odnosno toplotnom izolacijom i zamenom prozora u objektu. „Jedini indikator koji je merodavan za analizu racionalnosti sistema i načina grejanja su troškovi grejanja na godišnjem nivou, jer je isključivo poređenjem troškova grejanja na godišnjem nivou moguće doći do pravih zaključaka. Sva ostala poređenja dovode do pogrešnih procena, jer su tokom proteklih dvadeset godina cene energenata bile veoma nestabilne, a pojedini energenti su u određenom periodu bili favorizovani, pri čemu je prilikom svake korekcije bio narušen njihov paritet. Prilikom svake promene jediničnih cena energenata određeni broj korisnika investira u novu opremu za grejanje i nisu retki oni koji još uvek poseduju tri, pa i četiri različita toplotna izvora prilagođena korišćenju različitih energenata. Međutim, ono što je specifično za cenu toplotne energije je način njenog formiranja, odnosno povećanja i činjenica da povećanje cene prirodnog gasa od recimo 100 posto utiče na povećanje cene toplotne energije za oko 60 posto, iz čega proizilazi da je trend povećanja cene toplotne energije znatno blaži u odnosu na sve ostale vidove grejanja. Uzimajući u obzir mere racionalizacije koje Toplana sprovodi i planove koje ima za naredni period, te način formiranja cene i potencijal koji ima u smislu korišćenja obnovljivih izvora energije, sistem daljinskog grejanja je iz godine u godinu sve konkurentniji, a troškovi grejanja na godišnjem nivou u odnosu na druge vidove grejanja sve povoljniji“, kaže direktor Toplane.
U narednom periodu, prema rečima Babina, Toplana planira da uvođenjem dvodelnog tarifnog sistema izvrši razdvajanje troškova energenata od ostalih troškova. Cena toplotne energije sastojala bi se iz dva dela, fiksnog koji bi se plaćao tokom cele godine i varijabilnog, koji bi se plaćao samo tokom grejne sezone u zavisnosti od utroška toplotne energije. „Na taj način bi se u slučaju hladnih zima, kao što je ova, smanjio uticaj cene toplotne energije na godišnji trošak grejanja. Koristi ovakvog načina obračuna su višestruke i na ovaj način će se deo troškova grejanja izmestiti iz grejne sezone u letnji period, što bi trebalo da građanima olakša plaćanje računa za grejanje“, objasnio je Dejan Babin, direktor JP Toplane.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci