Intervju sa Radoslavom Ivanovićem, direktorom preduzeća Gas: Za razvoj neophodna distribucija na srednjem pritisku

  06 januar 2011
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Preduzeće za distribuciju prirodnog gasa Gas d.o.o. Bečej je prethodnih godina izgradilo i razvilo distributivnu gasnu mrežu u Bečeju, Radičeviću i Bačkom Petrovom Selu. U planovima poslovanja iz prethodnog perioda je predviđeno da se svake godine uvećava broj priključenja na gasnu mrežu za 300 do 500 priključaka, međutim, povećanje cene gasa poslednjih nekoliko godina je osujetilo planove, te se godišnje priključuje od 30 do 50 novih korisnika.

Radoslav Ivanović, direktor Gasa d.o.o. objasnio je da zaposlene u preduzeću krizna 2010. godina nije iznenadila jer su i očekivali da će biti teža od prethodne.
- Mi smo distributeri prirodnog gasa, to nam je osnovna delatnost, te povećanje cene gasa dovodi do prestanka interesovanja potencijalnih korisnika za priključenje na gasnu mrežu, a posledice su drastično smanjenje potrošnje, što nas je strahovito pogodilo. U ovakvoj situaciji potrošač je sklon da ne razmišlja do kraja o uticaju poskupljenja, jer mi dokazujemo da je gas i po današnjoj ceni jeftiniji od nekih drugih vidova grejanja, pa i od drva i uglja. Zbog takve ljudske svesti naša realizacija je opala i potrošnja je smanjena za četvrtinu. Za 2009. godinu planirano je četiri miliona kubika, a prodali smo tri. Za 2010. godinu je planirano 3.500.000 kubika, a očekujemo da će biti realizovano tri miliona Sm3 (standardnih kubnih metara), to su već planovi u otežanim uslovima poslovanja, ali ni oni nisu ostvareni. Svi ostali troškovi su čak i povećani, zato što je prisutna inflacija, povećavaju se cene i ostalih elemenata koji pored cene gasa utiču na nivo troškova, te je tako i rezultat poslovanja lošiji nego što je bio u nekim prethodnim godinama. Ne očekujemo da ćemo biti značajni gubitaši, jer smo dobro procenili situaciju koja nas je čekala u 2010. godini, tako da će rezultat poslovanja biti negde oko nule. Ove procene ne obuhvataju uticaj kursnih razlika na rezultat, jer na njih Društvo ne može da utiče. Obzirom na situaciju, ipak smo zadovoljni onim što smo uradili po pitanju sprovođenja Zakona o energetici, pružanja usluga našim korisnicima i po pitanju obavljanja celokupne delatnosti, jer smo uspeli da odgovorimo svojim obavezama bez obzira na to što sada to ne može svako da plati. Realizacija je 92 posto, tako da se očekuje oko 100 miliona dinara od prodaje gasa - rekao je Ivanović.
On je govorio i o naplati potrošenog gasa, a to je još jedan problem koji je uticao na poslovanje preduzeća.
- U prodaji od tri miliona kubika gasa 63 posto odlazi na domaćinstva i 37 posto su ostali privredni korisnici. Naplata za potrošnju gasa od domaćinstava je 87 posto, fakturisali smo 77 miliona dinara, a naplatili 67 miliona. Kod ostalih korisnika naplatili smo 80 posto: firmama smo fakturisali 50 miliona, a naplatili 40 miliona dinara. Korisnici za potrošeni gas duguju ukupno 20 miliona dinara, ovo je podatak za Bečej, a tako je i u okolnim mestima gde su korisnici uglavnom domaćinstva. Na nivou Društva ukupna naplativost je 84 posto. Nismo zadovoljni procentom naplate, jer ova firma nikad nije imala naplatu ispod 95 posto, osim u poslednje dve godine. To, pored svih dešavanja sa cenom gasa, govori i o materijalno-finansijskom položaju naših korisnika na koje je kriza takođe imala uticaja. Od 120 miliona dinara koliko je prihod, 20 miliona prihoda je „napolju“ koji nemamo iz čega da pokrijemo, jer bi uzimanje kredita pogoršalo finansijsku situaciju Društva, što bi se negativno odrazilo na cenu prirodnog gasa. Pokušavali smo na mnogo načina da izađemo u susret dužnicima, da dug otplaćuju na rate, da se dogovaramo o dinamici otplate, međutim, svake godine je to sve teže, i danas smo u situaciji da moramo da primenjujemo drastične mere. Imamo mnogo predatih i presuđenih tužbi, dosta izvršenja, a sada su u toku izvršenja naplate duga putem prodaje nepokretnosti. Nama je to strašno, ali nemamo drugog načina da naplatimo potraživanja koja postoje duže od godinu dana. Najveći dug u jednom domaćinstvu je 200.000 dinara, dok nam je od preduzeća najveći dužnik PIK „Bečej“, jer je i najveći potrošač, ali korektno sarađujemo i naplaćujemo po 100.000 dinara dnevno po ovlašćenjima. PIK nam je i dalje dužan i dalje je naš potrošač, ali se dug pomalo smanjuje. Hoćemo da postignemo i kod domaćinstava koji nam duguju, da mesečno uplaćuju određene iznose, jer bi se tako dug smanjivao, te ih ne bismo isključili sa mreže.
Što se tiče realizacije plana i novih investicija u 2010. godini, Ivanović je rekao da su i tu rezultati ispod očekivanja.
- U 2010. godini izgrađeno je oko 1.600 metara uličnih vodova i oko 200 metara kućnih priključaka. Od planiranih šest miliona dinara uloženo je oko 1,6 miliona, ali ne zato što nije bilo novca za to, nego zato što nije bilo interesovanja građana, tako da plan investicija nije ostvaren. Pošto firma ne može da živi od osnovne delatnosti za koju imamo licencu, prinuđeni smo da se bavimo i sporednom delatnošću, izvođenjem radova na montaži centralnih grejanja, na montaži gasovoda i priključnih vodova ali, nažalost, od planiranih 60 individualnih i tipskih priključaka mi smo ostvarili samo 24. Sada radimo na edukaciji potrošača, dajemo neke komparativne podatke da vide da je grejanje na gas ipak jeftinije. Na primer, u okolini se i dalje radi gasifikacija sela oko Odžaka, Sombora, Apatina, u Kuli je sad izgrađena, znači da to neko preračunava i ako to gradi onda se i isplati. Razvojni plan koji smo napravili, obuhvata 500 priključaka godišnje, na taj način bi Bečej za 10 godina bio pokriven 50 posto, odnosno za 20 godina u Bečeju može da bude 10.000 priključaka. Kada smo sve to gradili, planirali smo da će to biti neka faza koja će obezbeđivati život za licencirane distributere. Mi imamo licencu koja iziskuje određeni broj zaposlenih određenih struka, imamo ugovor sa Vladom Republike Srbije, međutim, ne možemo normalno da funkcionišemo s obzirom na to da iz godine u godinu opada realizacija u fizičkom obimu. Organi upravljanja u ovom Društvu su od 2005. godine naovamo donosili neke projekcije i potrebe da se poslovanje preduzeća dovede u zonu dobitka, pa je organ upravljanja predložio da se ovom preduzeću od strane osnivača Srbijagasa prenese pravo distribucije na srednjem pritisku. Distributer na srednjem pritisku za privredu Bečeja je Srbijagas, a distributer za široku potrošnju i domaćinstva je Gas Bečej. Ako bismo od našeg većinskog vlasnika dobili tih dvadesetak miliona kubika gasa da ih distribuiramo, onda bi ovo preduzeće pozitivno poslovalo i moglo bi da utiče na razvoj grada. Međutim, to se ne dešava već nekoliko godina bez obzira na to što se svake godine predlaže osnivačima prilikom dostavljanja izveštaja o radu. Ukoliko se tako nešto dogodi, ili se napravi regionalni distributivni centar, pošto su u okolini komunalna preduzeća distributeri, smatramo da smo dovoljno spremni da budemo regionalni distributer i da sa našim kapacitetima zadovoljimo sve potrošače u okolini. Zakon traži da svaki distributer ima 7 zaposlenih u tehnici, neki iskustveni prosek je da na svakog zaposlenog može da bude 1.000 priključaka, to znači da bismo mi mogli da opskrbimo efikasno oko 7.000 priključaka, a upravo u ovom regionu (Srbobran, Novi Bečej, Ada), ima od 7.000 do 10.000 priključaka. Očekujemo da će se neko potruditi da nam obezbedi uslove koji su u krajnjoj liniji zacrtani tada kada smo sa NIS Gasom pravili ugovore o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.
Na pitanje kako komentariše moguće poskupljenje gasa u 2011. godini, direktor Gasa je odgovorio:
- Predlog da se poveća cena gasa data je već sada, i tu mi ne možemo ništa da uradimo. Znamo da prema sada važećim aktima, kada dođe do povećanja cene, naša cena ne može da se promeni pre isteka dva meseca, toliko nama treba da sve ugradimo u metodologiju, da pošaljemo Agenciji, da ona predloži Vladi i da Vlada to odobri. Onda se ta situacija lomi na nama, praktično još tih dva meseca idu na teret distributerskih preduzeća, što nije u redu. Predložili smo Agenciji da se izvrši izmena metodologije i ako Srbijagas dobije novu cenu od Vlade, nema potrebe da se nama ona ne odobri brže, jer primenom metodologije koja je ista za sve u Srbiji, Agencija u momentu može da zna kolika je cena u kom gradu. Trenutna cena je 37 dinara plus PDV za domaćinstva i 35 dinara plus PDV za ostale korisnike.
Ivanović je govorio i o planovima preduzeća Gas za 2011. godinu:
- Što se tiče nove godine, ne očekujemo da će biti laka. Naša namera je da za 2011. godinu pripremimo planove i akta tako da nas neke stvari ne mogu iznenaditi. Neću da kažem da ćemo planirati gubitak, ali nastojaćemo da vladamo i upravljamo troškovima, jer ako ne možemo da povećamo prihod, onda u zonu pozitivnog poslovanja možemo ići samo sa smanjenjem troškova. Za 2011. godinu planiramo distribuciju oko 3,5 miliona kubika gasa, ipak nešto malo više nego što je bilo planirano 2010. godine, međutim, sigurno je da ćemo morati sve to da dopunimo ili sa kubicima ako se preuzme neka distribucija, ili ako se desi da se preuzme neki deo srednjeg pritiska. Naša velika šansa su i prihodi od sporednih neenergetskih delatnosti. Smatramo da bi bilo mnogo bolje da razvijamo osnovnu delatnost, ali nužda zakon menja, te iako ne predviđamo nikakva bitnija povećanja obima realizacije, nastojaćemo da zadržimo visoki nivo poslovnosti i odgovornosti u obavljanju naše delatnosti.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci