Godišnji izveštaj o radu Osnovnog suda u Bečeju: Savladavanje priliva 98,4 odsto, broj nerešenih starih predmeta smanjen

  17 februar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Osnovni sud Bečej, sa sudskom jedinicom u Novom Bečeju, početkom 2016. godine imao je 3.269 predmeta u svim materijama (krivični, parnični, vanparnični), od tog broja 1. januara prošle godine bilo je 474 starih predmeta, a to znači da su stari predmeti činili 14,5 odsto od ukupnog broja nerešenih predmeta. Sud je u toku 2016. godine primio 6.836 predmeta, te je u toku godine bilo u radu ukupno 10.105 predmeta. Inače, Osnovni sud Bečej, sa sudskom jedinicom u Novom Bečeju, sa ukupno 7 sudija „pokriva“ oko 70.000 građana.

U toku 2016. godine meritorno je rešeno 4.588 predmeta, na drugi način je rešeno 2.141, a to je ukupno 6.729 predmeta. Prošle godine je rešeno 533 starih predmeta i krajem te godine u radu je bilo još 3.376 nerešenih predmeta, rekao je prilikom prezentacije godišnjeg izveštaja o radu za 2016. godinu predsednik Osnovnog suda Bečej Goran Čimburović.
Krajem prošle godine 341 stari predmet je bio nerešen, a to je 10,1 odsto od ukupnog broja nerešenih predmeta, te je reč o oko 4,5 odsto smanjenja u odnosu na početak godine, što je, prema rečima Čimburovića, veoma dobar rezultat. Konstatovao je da je program rešavanja starih predmeta dao veoma dobre rezultate, a to su uočili i viši sudovi, te je bečejski program rešavanja starih predmeta prikazan većem broju nadležnih.

„Istakao bih da je 2014. godine 45 procenata bilo starih predmeta, a to je epilog neuspele sudske reforme, po kojoj su građani opština Bečej i Novi Bečej morali da putuju u Zrenjanin ili Novi Sad. Od kada je 2013. godine vraćen Osnovni sud u Bečeju, sa sudskom jedinicom u Novom Bečeju, sedam sudija pristupa svim materijama i pravda je u znatnoj meri dostupnija sugrađanima“, rekao je Čimburović.

Predsednik suda je istakao da je savladavanje priliva – primljen broj predmeta koji su rešeni – 2016. godine u svim materijama bilo 98,4 odsto, da je žalbi protiv prvostepenih odluka suda bilo 449, a potvrđeno je 325 (72,38 odsto) odluka, preinačeno je 27 (6,01 odsto), ukinuto 86 (19,15 odsto) i delimično preinačeno ili ukinuto 11 (2,45 odsto). „Mislim da je ovo dobar rezultat, ne kažem da ne može bolje, ali pokazuje da se u ovom sudu radi“, rekao je predsednik suda i dodao da je godišnji izveštaj o radu suda 2016. godine dostavljen Vrhovnom kasacionom sudu i ostalim višim sudskim instancama i jedan je od retkih koji nije vraćen na doradu, da su u toku 2016. godine predstavnici Višeg suda u Zrenjaninu bili u kontroli u bečejskom sudu, a akcenat su stavili na stare i takozvane škakljive predmete (predmeti koji bi mogli da izazovu interesovanje javnosti), međutim, kako je Čimburović objasnio, u toku 2016. godine nijedan predmet nije izazvao interesovanje javnosti na taj način da bi predstavnici medija tražili da prisustvuju suđenjima. Prilikom kontrole konstatovano je dobro postupanje u Osnovnom sudu Bečej, a uočeni nedostaci su u kratkom roku uklonjeni.

Čimburović je, predstavljajući statistiku, istakao da 2016. godine nije bilo pritužbi na rad službenika suda (pomoćno osoblje), ali je bilo 17 zahteva za izuzeće sudija, 5 zahteva za isključenje sudija (zbog sumnje na pristrasnost). Svi zahtevi su rešeni: ocenjeno je da nijedan nije bio osnovan.

Predsednik Osnovnog su-da Bečej govorio je i o zakonima čija je primena započeta 2016. godine ili će njihova primena biti započeta tokom ove godine, reč je o Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i o Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Što se tiče primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, Osnovnom sudu Bečej tokom prošle godine podnet je samo jedan zahtev (sud je odbio zahtev, jer je ocenio da je neosnovan). U drugim sudovima sličnih veličina kao što je bečejski, podneto je mnogo više zahteva, recimo u Požegi je primljeno 29, a Velikoj Plani 79 zahteva, istakao je predsednik suda.
Jedan od najvažnijih novih zakona je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, istakao je Čimburović, koji će stupiti na snagu 1. juna 2017. godine i prema njegovim rečima taj zakon će doneti veoma dobre rezultate, predviđena je i specijalna obuka za policajce, za nadležne u centrima za socijalni rad itd.

Do primene tog zakon „koristi se“ Krivični zakonik za dela nasilja u porodici. Odgovarajući na novinarsko pitanje, predsednik Osnovnog suda Bečej je rekao da je tokom 2016. godine bilo oko 50 slučajeva nasilja u porodici pred sudom, da je u 95 odsto slučajeva izrečena efektivna zatvorska kazna, a samo u nekoliko predmeta uslovna osuda. U najvećem broju postupaka pred bečejskim sudom žrtve nasilja su deca i žene.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci