Opozicija kontra vlast: Vlast ulaže samo iz kredita – vlast ne ulaže samo iz kredita

  03 mart 2017
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Predstavnici vlasti i odbornik opozicione odborničke grupe „Dosta je bilo“ Milan Bokun su na 15. sednici Skupštine opštine održane 23. februara oštro raspravljali o kriterijumima po kojima eventualni ulagači mogu da zakupe ili kupe građevinsko zemljište, ali i o skupštinskoj odluci kojom se javnim preduzećima omogućuje kreditno zaduženje.

Bokun je kritikovao predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Naime, prevashodno merilo za kupovinu ili zakup građevinskog zemljišta je najviša ponuđena cena, ali u slučaju da više investitora ponudi identičnu cenu prednost ima taj koji cenu planira da plati u kraćem roku. Odborniku Bokunu je, osim grešaka u kucanju u predlogu odluke, zasmetala nejasna formulacija o tome ko i kako će u tim hipotetičkim slučajevima doneti odluku kome će biti dato u zakup ili prodato zemljište, te je konstatovao da to ostavlja prostor za korupciju i napomenuo da bi prednost prilikom zakupa trebalo da ima taj koji se prvi prijavi na oglas. On je reklamirao i poslovnik, međutim, odbornici se nisu izjasnili o eventualnoj povredi poslovnika, jer odbornik to nije zatražio, a prema rečima predsednika Skupštine opštine Nenada Tomaševića trebao je to da učini.

Šta će biti sa upravnim odborom biblioteke?

Nakon poništenog konkursa za izbor direktora Narodne biblioteke Bečej krajem prošle godine, Skupština opštine je imenovala vršioca dužnosti direktora biblioteke, veroučiteljicu Boglarku Taloš.
Očigledno je da je bilo propusta u radu upravnog odbora biblioteke u toku sprovođenja konkursa. Međutim, članovi tog tela se do danas nisu oglasili, a nisu u zakonskom roku odgovorili ni na zahteve novinara za slobodan pristup informacijama od javnog značaja (novinari su tražili dokumentaciju koju su učesnici na konkursu za direktora uputili upravnom odboru).
Predsednika Skupštine opštine Nenada Tomaševića, koji je predsednik i kadrovske komisije opštine, pitali smo kakva će biti sudbina članova upravnog odbora.
- Mislim da će u narednom periodu biti malo više reči u vezi sa tim. Dozvolite da prođe još malo vremena da bismo videli da li će članovi upravnog odbora doneti neku odluku sami ili će neka druga tela da preduzmu određene aktivnosti.

Šta mislite koliko će vremena biti potrebno za to?

- Ne mogu da budem precizan jer nije do mene.

Bokunu su odgovorili načelnica Odeljenja za imovinsko-pravne poslove Dušica Davidov, koja je između ostalog konstatovala da bi ako bi kriterijum za dobijanje zemljišta bilo to ko se prvi prijavi na oglas (koji ima određen rok trajanja), to bi bilo kršenje ustavnih prava građana na jednakost i obesmišljavanje oglasnih rokova. Predsednik opštine Dragan Tošić se takođe osvrnuo na taj neprihvatljiv predlog odbornika istakavši da bi upravo to omogućavalo korupciju, a dodao je da slobodno uverenje nije diskreciono pravo pojedinaca u lokalnoj samoupravi, jer rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta donosi Skupština opštine, nakon što Opštinsko veće da svoje mišljenje. Predsednik opštine je istakao da u oblasti privlačenja investitora opština mora da bude tržišno orijentisana i da se takmiči sa drugim lokalnim samoupravama kako bi razvijala grad, a izmenom Odluke o davanju u zakup i otuđenju građevinskog zemljišta opština Bečej želi da podstiče ulaganja.
„Ovde se pokazuje da ova vlast zna samo da uz pomoć kredita nešto investira i krpi neke rupe. Kako će građani to vratiti i neki drugi koji će doći posle vas, to će biti neka druga priča, ali ono zbog čega ja ne mogu da podržim ovaj predlog jeste da i ovde ima tehničkih grešaka“, rekao je odbornik Bokun pre usvajanja odluka kojima se omogućava kreditno zaduženje javnih preduzeća Toplana, Vodokanal i Komunalac. On je ukazao na to da je u predlogu odluka korišćena formulacija finansiranje deficita, a javna preduzeća ne mogu da imaju deficit, već gubitak, a postavio je i pitanje da li se i subvencije opštine vode kao prihodi javnih preduzeća. Bokunu su odgovorili budžetski inspektor Đorđe Popov koji je govorio o stručnoj terminologiji i zameni teza, i predsednik opštine koji se fokusirao na tvrdnju Bokuna da lokalna vlast investira samo iz kredita, rekavši da se iz kredita finansira rekonstrukcija trga, a asfaltiranje, rekonstrukcija Dositejeve ulice, vodovod u Bačkom Petrovom Selu, izgradnja crpne stanice u tom naseljenom mestu, sanacija školskih zgrada i brojni drugi projekti se finansiraju zahvaljujući projektima opštine koji se odobravaju na konkursima viših nivoa vlasti, te je dodao da je upravo tog dana potpisan ugovor po kom je opština Bečej na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine dobila više od 38 miliona dinara za rekonstrukciju Dositejeve ulice.
Izmenama odluka o osnivanju javnih preduzeća biće im omogućeno da uzimaju kredite za finansiranje razvojnih projekata predviđenih programom poslovanja i „radi finansiranja deficita tekuće likvidnosti kojim će se obezbediti kontinuitet u obavljanju delatnosti“, pod uslovom da iznos neizmirenog dugoročnog zaduženja ne može biti veći od 50 odsto ukupno ostvarenih prihoda javnih preduzeća u prethodnoj godini. Izuzetno, iznos neizmirenog dugoročnog zaduženja može biti veći od 50 odsto ukupno ostvarenih prihoda javnih preduzeća u prethodnoj godini kada se radi o dugoročnom zaduživanju čiji je rok otplate, ne računajući period mirovanja, najmanje 5 godina. Iznos glavnice i kamate koja dospeva u svakoj godini na sva neizmirena dugoročna zaduživanja ne može biti veći od 20 odsto ukupnih prihoda javnih preduzeća u prethodnoj godini, piše u predlogu odluke, a uslovi su istovetni za javna preduzeća Komunalac, Toplana i Vodokanal.
U obrazloženju odluke navodi se da je inicijativu za izmenu Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju JP Toplana, podnelo ovo preduzeće – kako bi izmirilo svoja dugovanja prema Srbijagasu, jer su kamatne stope kredita niže od kamata na dug – a potrebno je da se istovetne odluke odnose na sva javna preduzeća na teritoriji opštine.
Kreditno zaduživanje javnih preduzeća kontrolisaće Opštinsko veće i budžetski inspektor.
Odbornička većina usvojila je i Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa opštinskog budžeta za 2016. godinu i stavila je van snage Odluku o naknadama predsedniku i članovima Komisije za planove opštine Bečej.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci