Putevi opštinskog novca 2009. godine: Skockan opštinski budžet

  18 jun 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Kuknjava predstavnika svih nivoa vlasti da para nema počela je još 2009. godine. Istovremeno su data i sledeća čvrsta i iskrena obećanja (verovatno su svi držali fige iza leđa): smanjiće se javna potrošnja, pametnije i odgovornije će se trošiti novac poreskih obveznika nego što je to do sada bio slučaj, manje će se jesti i piti u kafanama, biće smanjene „prinadležnosti“ svim „neobaveznim“ korisnicima budžeta i štednja (sic!) će biti prioritet.

Teza da pametan ne treba da veruje vlasti ispostavila se tačnom u junu 2010. godine, kada je obnarodovan izveštaj o trošenju para iz opštinskog budžeta Bečeja. Ne treba sumnjati u to da je slična situacija i u drugim opštinama i gradovima, a puteve novca iz republičke kase i da ne pominjemo.
Ovom prilikom ne navodimo put svakog dinara iz opštinskog budžeta, već samo interesantnije stavke, a ko želi da vidi izveštaj o trošenju budžetskih para, trebalo bi da pronađe taj dokument na internet sajtu opštine (www.becej.rs), ukoliko administrator dobije naredbu da to nadasve interesantno štivo postavi na sajt (to se do utorka uveče, u vreme nastanka ovog teksta nije desilo).

Stručne usluge i kazne

Služba predsednika opštine, Skupština opštine i Opštinsko veće su tokom 2009. godine za plaćanje tzv. stručnih usluga (ne navodi se šta su te usluge) potrošili 5,5 miliona, za reprezentaciju 3 miliona, za administrativni materijal oko 600.000 dinara, na materijale za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih oko 380.000 dinara, dok je za nešto što je nazvano „materijal za saobraćaj“ potrošeno 1,14 miliona dinara.
Opštinska uprava je za komunalne usluge potrošila oko 800.000 dinara, za usluge komunikacija oko 2,5 miliona, za troškove službenih putovanja u zemlji 621.000 dinara, za kompjuterske usluge nešto više od milion dinara, za obrazovanje zaposlenih 1,19 miliona (od toga je 521.040 dinara inostrana donacija). Za usluge informisanja plaćeno je oko 800.000 dinara, a za reprezentaciju 888.000 dinara.
Za administrativnu opremu prošle godine plaćeno je 3,4 miliona dinara (ne navodi se o kakvoj je opremi reč).
Za novčane kazne i penale po rešenju sudova potrošeno je 2 miliona dinara, a za naknadu štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa još 2,3 miliona. Nažalost, u izveštaju o trošenju novca iz budžeta opštine ne navodi se koga, na koji način i čijom krivicom je opštinska administracija oštetila.
Nevladine organizacije iz oblasti kulture prošle godine dobile su ukupno 5,2 miliona dinara iz opštinskog budžeta, sportski klubovi 4,7 miliona (od toga 688.850 dinara je dala pokrajina), a sportski savez 982.053 dinara.
Što se tiče socijalne zaštite, i tu postoji dotacija NVO sektoru u iznosu od 2,6 miliona dinara.
Crkvama je iz opštinskog budžeta prošle godine plaćeno, nije jasno zbog čega, jer crkve sasvim pristojno mogu da prežive i iz sopstvenih prihoda, oko 2 miliona dinara. Pokret gorana dobio je 1,18 miliona, izviđači 372.000 dinara, političke partije 378.000 dinara, Opšte udruženje preduzetnika 762.000 dinara, a ostali korisnici još 1,4 miliona dinara.
Radi se o pozamašnim sumama za nevladine organizacije (kultura, sport, socijalna zaštita), a ne zna se koje organizacije su dobile novac iz budžeta i zašto.

Za neostvarive ideje 3 miliona

U prošlogodišnjem budžetu bilo je planirano 120 miliona dinara i za kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (to su obično javna preduzeća), međutim, ni dinar nije upućen tim preduzećima sa te budžetske stavke.
Za đačke stipendije potrošeno je 2 miliona dinara, na đake generacije oko 250.000 dinara, za otvorenu zaštitu u Gerontološkom centru 2,8 miliona a za Kuću Novog sela (prihvatna stanica, takođe Gerontološki centar) 758.000 dinara, dok je narodna kuhinja (Gerontološki centar) finansirana sa 1,1 milion dinara.
Za usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge plaćeno je ukupno 3,7 miliona dinara.
Za besmislene stvari takođe je potrošena izvesna količina novca: za idejne projekte bečejskog trga (od ostvarenja tih projekata, sasvim je izvesno, neće biti ništa u skoroj budućnosti) plaćeno je skoro 3 miliona dinara, dok je za promenu naziva ulica potrošeno 2 miliona.
Za usluge emitovanja i izdavaštva (informisanje) plaćeno je 5,4 miliona i sasvim je jasno da veliki deo tog novca nisu dobili bečejski mediji.

Sitnice, komisije i naknade „volonterima“

U toku 2009. godine za usluge po ugovoru potrošeno je ukupno 23,4 miliona dinara, a tu su administrativne, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja zaposlenih, reprezentacija (samo je to 4,2 miliona dinara) itd.
U izveštaju o trošenju budžetskih para ima i raznih simpatičnih sitnica, recimo za „povez sa pozlatom, 20 komada, Banja Bečej“ potrošeno je 30.000 dinara, za izradu sajta opštine Bečej (sajt je veoma nekoristan običnim ljudima, uz šture informacije, a nedostaju ozbiljne informacije finansijske prirode kojima je mesto na zvaničnom sajtu opštine) plaćeno je 140.000 dinara, a za odnose sa javnošću 173.191 dinar. Vizitkarte (1.400 komada) „u vezi Banje Bečej“, šta god to značilo, jer Banja Bečej ne postoji, su napravljene za 8.400 dinara…
Za naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija (volonteri – članovi Opštinskog veća) isplaćeno je 1,52 miliona dinara, a za ostale stručne usluge (ugovori o delu) ukupno 4 miliona.
Inače, članovi Opštinskog veća, koji su volonteri - penzioneri ili su zaposleni negde drugde - dobili su po glavi iz opštinskog budžeta u toku 2009. godine između 383.000 i 483.000 dinara.
Isplate članovima raznih opštinskih komisija i saveta (članovi su obično članovi i simpatizeri lokalnih parlamentarnih partija) svedoče o tome da je i te kako isplativo sedeti u raznim komisijama. Najbolje se kotira Komisija za planove, jer je njenim članovima 2009. godine plaćeno ukupno 657.650 dinara. Predstavnici komisije za ISO 9001 dobili su, recimo, samo 344.113 dinara. Reč je o neto iznosima.
U opštini ima 13 komisija i saveta i njihovim članovima – 86 osoba – isplaćeno je ukupno 1,7 miliona dinara.
Najveći iznos isplaćen za člana komisije iznosi 126.000 dinara, a najmanji 1.300 dinara (za celu godinu).

Privatizacija

Od privatizacije bečejskih preduzeća i od Akcijskog fonda opština je prošle godine zaradila 4,2 miliona dinara.
Bag Deko je „doneo“ 2,2 miliona, Mlinska industrija 2,02 miliona, Zedi 24.431 dinar, Tisa 12.234 dinara, Stil 3.353 dinara i Jedinstvo dva puta, jednom 2.145 dinara, a drugi put 1.649 dinara.

Mršave donacije za dan grada

Predstavnici opštine su prošle godine nekoliko puta izjavili da za proslavu dana Bečeja planiraju da obezbede donacije kako bi što manje novca bilo potrošeno iz opštinskog budžeta. Ideja nije „upalila“, jer je obezbeđeno samo 166.000 dinara od donatora (tri pravna lica i jedno fizičko).

Reprezentacija i omiljeni restorani političara

Opštinski funkcioneri 2009. godine najviše su obitavali u restoranima Largos (potrošeno je oko 400.000 dinara) i Palatinus (oko 250.000 dinara), zatim u Tutopeku u Bačkoj Topoli (oko 200.000 dinara), u hotelu Bela lađa (nešto više od 150.000 dinara), na Fantastu i u Don Kihotu (oko 100.000 dinara) itd.
Najviše novca su potrošili predsednik opštine Peter Knezi (670.056 dinara), zamenik predsednika opštine Budislav Medurić (245.620 dinara) i član Opštinskog veća Pal Šandor (106.879 dinara) i njihovi gosti.
Nažalost, nema podataka o tome kakva jela i pića vole funkcioneri i njihovi gosti, mada bi ti podaci mogli biti korisni za razna istraživanja o navikama i sklonostima lokalnih političara…

Kristina Demeter Filipčev

Naslovi

Popularni Članci