JP Toplana: Kraj sezone određuju vremenske prilike

  31 mart 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Grejna sezona za korisnike daljinskog grejanja biće okončana 15. aprila, ali toplane u Srbiji imaju obavezu da sistem drže u pripravnosti kako bi mogli da isporučuju toplotnu energiju korisnicima do 1. maja, ukoliko vremenske prilike to zahtevaju. Prema rečima direktora Javnog preduzeća Toplana Dejana Vukovića, takav je slučaj i u Bečeju. On je dve nedelje pre zvaničnog kraja grejne sezone ocenio kvalitet grejne sezone u Bečeju konstatujući da je Toplana ove sezone imala dobru saradnju s snabdevačem Srbijagasom.

- U unapređenju odnosa sa Srbijagasom dosta toga je učinjeno i sada imamo dobru poslovnu saradnju. Ono što je drugačije u odnosu na prethodne godine jeste da Toplana svoje obaveze redovno izmiruje i sada smo isplatili februarski račun za gas, tako da nema više stvaranja novih dugovanja prema Srbijagasu.

Ima, međutim, starih dugova.

- Dugovanja koja već postoje rešavamo reprogramom. Taj reprogram, takođe, poštujemo i isplaćujemo obaveze na vreme. Pre mesec dana doneta je odluka Skupštine opštine Bečej o kreditnom zaduženju Toplane, pa nastojimo da dugovanja po reprogramu servisiramo iz kredita zbog znatne povoljnosti u obračunu kamata koje ćemo dobiti na kreditnom tržištu. Naime, zatezna kamata koju obračunava Srbijagas je oko 12 odsto, a od banaka možemo da dobijemo kamatu duplo manju od tog iznosa.

Da li je Toplani već odobren kredit od 50 miliona dinara za te namene?

- Još nije realizovan kredit. Očekujemo da ga banka odobri do kraja aprila. Taj kredit bi bio odobren na tri godine.

U toku zime bilo je problema na toplovodnoj mreži, bilo je nekoliko manjih i jedna veća havarija.

- Što se tiče tehničkog dela i rada samog postrojenja, imali smo nekoliko manjih problema. Što se tiče kotlova, ove sezone nismo imali problema jer smo imali dobru pripremu. Imali smo određenih problema na distributivnoj mreži. Izrazito niske temperature u januaru su prouzrokovale povećan broj kvarova u odnosu na prethodne godine. Početkom februara smo imali najveći zastoj do sada, skoro tri dana. Međutim, uspeli smo da rešimo tu veliku havariju, kao i ostale, manje. Postojali su, zatim, i neki zastoji u isporuci toplotne energije, ali smatram da smo kvalitetno radili u grejnoj sezoni.

Kakva je situacija sa naplatom računa?

- Naplata računa je solidna. Budžetski korisnici redovno izmiruju obaveze, a što se tiče stanovništva, naplata je oko 50 odsto. Ponovo apelujem na građane da izvršavaju svoje obaveze pravovremeno jer će to Toplani omogućiti nesmetan rad i kvalitetno obavljanje delatnosti, a i sami korisnici će izbeći troškove izvršitelja.

Građani se žale na nepregledne račune. Planira se i novi način obračuna?

- Račun je urađen u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije. Po mom mišljenju on je pregledan i transparentan. Međutim, sam način obračuna u nekim delovima našim korisnicima nije jasan zato što deo obračuna, u kolektivnim stambenim zgradama priprema „Techem“ i „Brunata“ kao spoljni partneri, odnosno treća strana u ugovorima između korisnika i nas, i mi dobijamo od „Techema“ i „Brunate“ već gotove, obrađene podatke. Planiramo uvođenje novog načina obračuna. Želimo da pređemo na klasičan tarifni sistem gde bi korisnici imali fiksni deo tokom cele godine i varijabilni deo tokom grejne sezone. Pripremamo još nešto našim korisnicima, a to je obračun po kvadratnom metru kao što se radi u Novom Sadu, Beogradu... Mislim da će sve to biti spremno do početka naredne grejne sezone.

U prethodnom periodu na sednicama Skupštine opštine bilo je mnogo reči o potrebi rekonstrukcije mreže. To su uglavnom zahtevali odbornici opozicione odborničke grupe „Dosta je bilo“. Vi ste se, u principu, složili s konstatacijom da je potrebna rekonstrukcija mreže koja je stara oko 30 godina, ali to iziskuje ogroman iznos novca. Šta će se preduzeti po tom pitanju, jer ako sledeća zima bude slična ovoj ponovo se mogu očekivati havarije, ako ni zbog čega drugog zbog zastarelosti mreže?

- Veći deo mreže je star preko 30 godina, manji deo je već rekonstruisan. Deo mreže je urađen 2011. godine, 2013. godine smo nastavili rekonstrukciju magistralnog voda. Ostatak mreže je zaista dotrajao i mi se na različite načine borimo da je osposobimo. Uradili smo projekte kompletne rekonstrukcije mreže. Ti projekti su urađeni 2013. i 2014. godine, i manji deo u 2015. godini i što se tiče projektno-tehničke dokumentacije ona je potpuno spremna. Sledeći korak je obezbeđivanje finansijskih sredstava. Preko KfW banke smo već hteli da jedan deo realizujemo u 2013. godini. Toplani Bečej je omogućeno učešće u petoj fazi KfW programa finansiranja, garant za otplatu povoljnog kredita bilo bi Ministarstvo finansija ili Ministarstvo energetike. Međutim, 2013. godine je došlo do zaokreta u javnim finansijama i ti aranžmani su stopirani zbog visine javnog duga. Sada se to opet pokrenulo, tako da je 2016. godine Bečej ponovo uvršten u prioritetne opštine i ušli smo u 6 opština za realizaciju projekata: govorim o rekonstrukciji mreže i o pogonu na biomasu. Plan je da tokom 2017. godine dođe do realizacije naših projekata. Što se tiče finansijskih sredstava koja su potrebna za rekonstrukciju mreže, ona iznose oko milion evra, a za pogon na biomasu su potrebna veća sredstva, u pitanju je iznos od oko 2,5 miliona evra. Očekujem da će 2018. godine pogon na biomasu biti izgrađen i da će veći deo mreže biti rekonstruisan. To nas dovodi do 2019. godine kada se planira aktiviranje geotermalne bušotine - rekao je Dejan Vuković

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci