LOKALNI PARLAMENT ODLUČIO: Prekomerno trošenje vode skuplje se naplaćuje

  28 maj 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

SEDNICA Skupštine opštine Bečej u ponedeljak započeta je saopštenjem Ištvana Tarija, odbornika Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, koji je rekao da DZVM napušta Mađarsku koaliciju (Savez vojvođanskih Mađara i Demokratska stranka vojvođanskih Mađara, bez DZVM-a) i formira posebnu odborničku grupu sa svojih pet odbornika, jer DZVM nije dobio odgovarajući broj funkcija u opštinskoj vlasti kako je to bilo predviđeno predizbornim ugovorom.

Potom je sa dnevnog reda sednice bez obrazloženja „odstranjena“ odluka o izmeni Odluke o naknadama odbornicima i članovima radnih tela Skupštine opštine, što znači da nije smanjena apanaža članovima radnih tela.
Na maratonskoj sednici lokalnog parlamenta usvojen je Lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji opštine od 2010. do 2020. godine, koji treba da utiče na umanjenje uticaja otpada na životnu sredinu i na racionalnije gazdovanje smećem. Opozicioni odbornici Srpske sloge postavili su pitanja u vezi sa budućim odnošenjem bečejskog smeća na regionalnu deponiju (možda u Kikindu), kao i o ceni izgradnje transfer stanice i centra za reciklažu, a na pitanja je odgovarao predsednik Skupštine opštine Dušan Jovanović.
Na sednici je doneta odluka o utvrđivanju naziva ulica i trgova na teritoriji opštine, a ustanovljena je i godišnja nagrada opštine, te će od ove godine, na dan grada, pored godišnje nagrade neko dobiti i priznanje počasnog građanina opštine.
Usvojene su, zatim, izmene Strategije održivog razvoja opštine. Izmenjena je i Odluka o snabdevanju vodom, bez obzira na protivljenje odbornika Srpske sloge. To znači da će Vodokanal u letnjem periodu skuplje naplaćivati vodu. Ukoliko količina isporučene vode za jedno domaćinstvo ne prelazi 15 kubnih metara mesečno, cena potrošene vode će se obračunati prema osnovnoj ceni za 1 kubni metar, ali ako je količina isporučene vode 15-25 kubnih metara na mesečnom nivou, cena za 1 kubni metar će biti dvostruko viša od osnovne. U slučaju da domaćinstvo mesečno troši više od 25 kubnih metara, obračun će se obaviti prema trostrukoj osnovnoj ceni za 1 kubni metar. Takvim načinom obračuna trebalo bi da se doprinese racionalnijem korišćenju vode, tvrde predlagači odluke, a opozicija smatra da se tako ugrožavaju višečlane porodice, jer se, je li, leti treba češće kupati, pa se troši više vode.
Promenom Odluke o naknadama za usluge koje obavlja Opštinska uprava predviđeno je višestruko povećanje novčanih kazni. Izmenjena je i Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata: sada se odredbe odluke odnose i na ugostitelje koji rade u OSC-u „Mladost“.
Lokalni poslanici usvojili su i izveštaje o prošlogodišnjem radu i programe rada za ovu godinu Narodne biblioteke, Centra za socijalni rad, Gradskog pozorišta, Turističke organizacije Bečej (samo izveštaj o radu za 2009. godinu). Zamerki je bilo samo na program rada Gradskog pozorišta. Naime, odbornici Ištvan Tari (DZVM) i Lajber Đerđ (predsednik odborničke grupe Mađarske koalicije) smatrali su da je program pozorišta za ovu godinu improvizovan, a v.d. direktora pozorišta Velimir Cvejanov im je objasnio da u nedostatku novca ne može unapred da navede koji će se programi realizovati u ovoj ustanovi kulture.

Vlast je zbog građana, a ne obratno

Odbornička većina usvojila je izveštaj o prošlogodišnjem radu opštinskog ombudsmana Čabe Delija, koji je govorio i o različitim interesima građana i vlasti. Predložio je da vlast više vodi računa o potrebama građana i da im olakša obavljanje administrativnih poslova, jer nisu tu građani zbog lokalne administracije, već obratno. On je naveo i da je u poslednje vreme primetno da lokalna administracija ulaže napore da izađe u susret građanima.
Pre nego što su odbornici Srpske sloge i DZVM-a postavili niz odborničkih pitanja, razrešeni su članovi Upravnog i Nadzornog odbora Toplane, Marjana Dimitrov i Šimon Lajoš, jer im je istekao mandat, a potom su ponovo imenovani na iste funkcije.

Stavovi nekih odbornika odudaraju od uobičajenih normi

O tome da li je „nedopustivo“ da lokalni mediji kreiraju informisanje mladih, i ko može medijima „dati“ mogućnost da informišu o bilo čemu, pa i o mladima, kao i o večitoj temi želje za cenzurisanjem za Bečejski mozaik govorio je predsednik Skupštine opštine Dušan Jovanović: „Smatram da nijedna cenzura nikad nije ništa dobro donela, a smatram da je upravo nezaobilazna uloga lokalnih medija u praćenju svih problema koji imaju mladi na teritoriji bilo koje opštine, pa i na teritoriji opštine Bečej. Mi konstantno imamo u našem lokalnom parlamentu neke stavove nekih odbornika koji odudaraju od nekih uobičajenih normi i ponašanja, ali to izuzetno dobro služi čitaocima da mogu sutra da se opredele kada se bude odlučivalo, ko su ti koji se zalažu za istinske i prave vrednosti, za međusobnu toleranciju i uvažavanje, a pogotovo za transparentnost koja je neophodna bila i u prethodnom periodu, a u budućnosti sve više i više. Javnost mora biti uključena u sve faze izrade lokalnih akcionih planova i tu su lokalni mediji nezamenljivi sa svojom funkcijom i mi ćemo kao lokalna samouprava i ja kao predsednik Skupštine opštine zastupati tu tezu da sve aktivnosti, pojave i procesi moraju biti na javan i transparentan način praćeni kroz lokalne medije. Ja im i u tom smislu dajem punu podršku“.

Neprihvatljivo da lokalni mediji informišu o mladima?

Usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade (od 2010. do 2013. godine) prethodilo je obrazloženje Vojislava Prkosovačkog, koordinatora opštinske Kancelarije za mlade, koji je odbornicima objasnio zašto je potrebno posvetiti institucionalnu pažnju mladima. „Istraživanja koja su sprovedena pre izrade akcionog plana, 2007. i 2008. godine, pokazala su da pozicija mladih nije na zavidnom nivou u Bečeju u svim domenima njihovog života. Nedostatak kulturnih sadržaja, visok stepen izloženosti zloupotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci, nasilje u školi i na ulici samo su deo onoga sa čime se mladi susreću svakog dana“, rekao je Prkosovački. Objasnio je da najviše pažnje treba posvetiti, po informacijama dobijenih upravo od mladih, njihovom informisanju, kulturi i slobodnom vremenu, zdravlju, bezbednosti, obrazovanju, socijalnim pitanjima i zapošljavanju.
O ovoj temi govorio je i odbornik Srpske sloge Nebojša Kolarski, rekavši da će odbornička grupa Srpske sloge glasati za Lokalni akcioni plan za mlade, ali je predočio i neke, u najmanju ruku, interesantne stvari: „Rad sa mladima je veoma bitan, ali mlade treba informisati, uključiti u neke aktivnosti, samo je pitanje je dokle. Koja je granica, gde mladi prestaju biti informisani i počinju da odlučuju, znači koja je starosna dob kada mladi počinju da preuzimaju neke ingerencije svog života. Ja sam više za onaj patrijarhalniji deo kao što su nas nekada roditelji učili: da roditelji imaju informacije iz prve ruke, mladi mogu biti obavešteni, ali dati im pravo da o nečemu odlučuju, da idu na neke tribine gde su samo oni o životno bitnim stvarima, ja imam male rezerve prema tome. Na mlade se najlakše utiče, to se radi preko raznih nevladinih organizacija, preko školskog sistema, televizije, najbolji primer je i nedeljna štampa, Svet, televizija Pink koja je od mladih napravila svašta“.
Odbornik je govorio o negativnom uticaju droge na mlade, o pozitivnom uticaju sporta, pitao je šta je Kancelarija za mlade u Bečeju do sada uradila za mlade u cilju poboljšanja njihovog života, pa se fokusirao na informisanje. „Dali ste prioritete i mere. Ja podržavam sve ove prioritete, sem prioriteta u unapređenju informisanja mladih u opštini Bečej, gde se uključuju lokalni mediji i nevladine organizacije. To je nešto što je za mene neprihvatljivo. Lokalni mediji imaju čisto finansijski interes u svemu tome i prepustiti lokalnim medijima ili nevladinim organizacijama da nam kreiranju informisanje mladih je nedopustivo. Kada bi to bile neke novine koje nemaju finansijsku podlogu, znači da ne zarađuju pare od toga i da onda pišu samo ono što treba da pišu, ja bih ovo shvatio kao normalno. Međutim, dati lokalnim medijima mogućnost da informišu mlade, naravno da će ići u cilju poboljšanja svog kvaliteta novina i veće prodaje novina i tu se već gubi onaj deo gde će mladi imati prave informacije, nego možda smo ono što bi njih zanimalo, da bi više kupovali novine i čitali i ono što ih ne zanima, što lokalni mediji mogu da proture“, kazao je Kolarski.
On je apelovao, zatim, i na one koji će realizovati akcioni plan za mlade da više pažnje posvete radu sa roditeljima, da kulturne manifestacije za mlade „budu okrenute vrednostima koje je Srbija negovala godinama. Zapadne kulturne manifestacije nisu loše, ali često su i štetne“.

K.D.F.Naslovi

Popularni Članci