BETSEY MARISKA NAPLÓJA - Zajlik

  23 jun 2017
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Hallottam eggy történetet, az aki monta a saját élményit mesétte e, nem becsei.

Aszongya akart csinátatni egy punomotyot vagyis fő akart valakit hatalmazni arra hogy intézgessen valami adminisztrativ dógot a birokráciáná. Osztan onnét indútt hogy maj ő mind korábban emegy oszt overizza, vagyis hitelesíti a kösségbe. Monták neki, nem lehet má eggy ideje me ekő vinni a jegyzőhő. Ement a jegyzőhő, aszonták neki, hogy á esztet nem lehet csak úgy hogy ő megír eggy mondatot hogy főhatalmmazza esztet vagy asztat hanem e kő mennie ügyvégyhő. Ügyvégy aszonta jó van, kő hét (sedam) példányba, mindeggyik ezer dinár lessz vagyis őneki hétezres lessz, de még utánna vissza a jegyzőhő, ami lehet ezer lehet húsz ezer is. Szóva így van szuficit a budzsetba. Így kő esztet csinánni. Amikó nem vót ez a jegyző, mápedig gonosz oppozíciós szomszédok aszongyák hogy jegyző akkó lehecc ha mekapod az engedéjt ahunnan kő, szóva amikó nem vót akkó is kirabóta az állam az embereket, de ez mostan. Persze nem bisztos hogy ez igaz me lehet hogy aki mesétte az hazudott, me nem lássa esztet a nagy haladást amit csak az nem lát aki nem akarja. Végű az a szeméj nem csinátta meg a punomotyot. Én meg remélem hogy nem jutok oda hogy leellenőrizzem hogy igaz e az ijesmi.
Persze ijen dógokrú nem ír más sajtó me minek. Épül, átatták, beszétt, beszétt és beszétt és haladunk.
Na osztan má nagyon vártuk hogy urunk és parancsolónk kit nevez ki a vót hejire, nárávno, tuggyuk, hogy bárki is legyen az, nem méltó rá. Meg is lett. Jó húzás me lehet mutogatni a nyugati világ előtt hogy íme, em nő, em lezboszi. Asztat is hogy leszboszi attú tuttuk meg idejibe, akitű kő, aki az ijesmit is megmongya. Szóva, hogy mijen haladó európaiak lettünk... Közbe meg megvan az igéret arra is hogy az eszpéesz nagyobb hatalmat kap – hogy az oroszok se buslakodhassanak. Ügyes, na. Oszt ezek után má nem sokan emlékeznek arra hogy az első elnökavatáson, elsőn há, me mos lessz a második, a pártverőlegények erőszakoskottak a tüntetőkke meg az újságirókka. Hun van má a tavaji hó. Zajlik az élet.
Meg vót eggy kutatás hogy mennyire akar a nép demokratikus kormányt. Osztan Szerbiába nem nagyon, sőt nagyon nem. Valahun huszonöt százalék körű csak. Ami még az oroszországiakná is rosszabb. Az anyaországiak nem érik e a feles vonalat, oszt előttük vannak a horvátországiak, romániaiak... a görögországiakná példáú háromnegyed akarja. Úgyhogy a szrpszko-grcsko brátsztvó az nem éppen úgy van, menagyon másképp gondókonnak. Engem azé meglepett hogy odaát még nem ojan rossz a hejzet mind minálunk. Na de aki az Anyácskáná is léjebb van...
Szóva, mibe is reménykeggyen itten az ember? Mehogy több mind negyven százalék aszonta hogy neki mindeggy mijen a kormány, maj harminc meg aszonta hogy neki a nem demokratikus is jó. Ha nekem nem hiszik e fönn van a magyar indexen valami Pew research csinátta.
Há ijet is olvas a Maris... Mondom én nagy dolog a nett. Addig kő olvasni míg ottan is meg nem szűnik minden ami nem nyalóka. Oszt szintén a magyar indexen olvastam hogy odaát „az agrártámogatások 75 százaléka, 486 milliárd forint jutott a gazdálkodók felső 10 százalékához“.
Oszt odaát meg az állami kormánytévé bekészűtt hogy másodfokon is elitélik Ahmedet akit a röszkei cirkusz után elitéltek tíz évre, méghozzá nem más hanem terorizmus miatt. Persze Ahmed szavait nem halhatta a néző, mehogy azé mégse, meg minek, fontos hogy hajjuk a nertársakat a studijóbú. Az itéletet se láthatta élőbe a néző, mehogy ugye hatályon kívű hejezték az elsőfokút. A független biróság valami miatt mindha meghalgatta vóna hogy mit szavazott meg ezügybe az Európaparlament.
Amúgy szavazott az Szerbiárú is. Mindahogy az itteni állami és nem állami kormány médiák közőttték, szeretett vezérünk megin győzött, csak jót szavaztak meg. De aki vette a fárattságot oszt megnézte a netten vagy azon a tévén amit Becsén csak netten lehet nézni akkó abbú kiderűtt hogy nem eppen.
Ja osztan Beográdba megvertek egy romagyareket me szerbzászlót tartott a kezibe, mehogy azok szerint akik megverték, oszt akik szintén fiatalok, őneki az nem dukál, ő arra nem méltó. Errű ennyit, nem kő tán magyarázni, hogy ez mi és hogy kik meg mik vezettek ide... Akinek meg magyarázni kő, annak meg hijába.
Zárom levelemet és sok szerencsét az új kormányfőnek, meg nekünk is vele.        

Na akkó, puszil Maris.

Naslovi

Popularni Članci