musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Plate i druga primanja zaposlenih u opštini: Za 131 osobu u junu 5,9 miliona dinara neto

U junu mesecu je za plate i druga primanja 131 osobe zaposlene u opštini, takozvanih volontera, zaposlenih na privremenim i povremenim poslovima ili po ugovoru o delu plaćeno je ukupno 5,96 miliona dinara neto.

Ti podaci su navedeni u informatoru o radu opštine Bečej, koji je ažuriran 5. jula 2017. godine i objavljen na internet stranici opštine Bečej a u tom dokumentu navedeni su i drugi podaci koji se tiču transparentnosti rada lokalne samouprave.
U skupštinskoj službi opštine Bečej zaposlene su dve osobe, a njihova ukupna neto zarada u junu je bila 134.376 dinara, prosečno po osobi 67.188 dinara, a za dva volontera skupštinske službe plaćeno je 59.108 dinara, prosečno po osobi 29.554 dinara.
Za zarade predsednika opštine i njegovog zamenika isplaćeno je 149.284 dinara, po osobi prosečno 74.642 dinara.
U Opštinskom veću lokalne samouprave radi 8 osoba i njima je ukupno isplaćeno 562.625 dinara, po osobi prosečno to je 70.328 dinara. U Veću radi i jedan volonter, njegova neto zarada u junu bila je 34.952 dinara.
Za zarade 50 zaposlenih u opštini sa srednjom stručnom spremom plaćeno je 1.499.146 dinara, prosečan iznos po osobi bio je 29.982 dinara, za zarade 46 zaposlenih u opštini sa visokom i višom stručnom spremom potrošeno je 2.641.157 dinara, po osobi prosečno 57.416 dinara. Neto plate četiri postavljena lica – načelnik Opštinske uprave i pomoćnici predsednika opštine – iznosile su ukupno 243.577 dinara, po osobi prosečno 60.894 dinara.
Plata opštinskog pravobranioca bila je 68.144 dinara, a koordinatora ličnih pratilaca dece sa smetnjama u razvoju 40.000 dinara.
Na privremenim i povremenim poslovima u junu je radilo 5 ljudi u vezi sa legalizacijom nelegalno izgrađenih objekata i za njih je isplaćeno 190.000 dinara, po osobi prosečno 38.000 dinara, a po ugovoru o delu je u opštini angažovano 9 osoba i njima je plaćeno ukupno 338.600 dinara, to jest 37.622 dinara prosečno po osobi.

R.M.

Rate this item
(0 votes)
back to top