musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

A helyi parlament 22. ülésén - Pénzügyi jelentés és kádercserék

A képviselő-testület jövő keddi ülésén egy sor kádercsere lesz napirenden.

Kinevezik a Városi Színház régi/új igazgatóját Zdravko Petrović személyében, végzést hoznak az Idegenforgalmi Szervezet megbízott igazgatójának kinevezéséről és a megbízott igazgató leváltásáról, ugyanis az eddigi megbízott igazgató Goran Sadžakov helyére, akinek már lejárt az egy évre szóló megbízatása, Jovan Ječanskit nevezik ki. A Községi Tanács összetétele sem marad változatlan, elfogadják Dejan Terzić sporttal megbízott tanácstag szeptember eleji lemondását, helyére pedig Nikola Džigurskit nevezik ki.
A helyi képviselők végzést fogadnak el az önkormányzatban meghatározatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról, illetve elfogadják a Szerb Köztársaság tulajdonában lévő, a község területén található mezőgazdasági földeken levő termés betakarításáról szóló végzést. A jelenlévő tanácsnokok feladata lesz rábólintani a köztulajdonban levő, építkezési célokra előlátott földterület bérbeadásáról – amelyeket mezőgazdasági célokra használnak majd a rendeltetés szerinti használatba vételig – szóló végzésre.
A képviselő-testületi ülés napirendjén lesz a községi büdzséből az idei év első felében elköltött pénzekről szóló jelentés, elfogadják a Zentai Történelmi Levéltár 2016-os munka- és ügyviteli jelentését, az Idegenforgami szervezet 2017-es munkajelentését és munkaprogramját, a Toplana 2016-os ügyviteli jelentését, illetve végzést hoznak, a felügyelő bizottság döntése alapján, a közvállalat 2016-os nyereségének felhasználásáról. A keddi ülésen a tervek szerint jóváhagyják a Városi Múzeum 2017-es munkaprogramját, végzést hoznak a Tiszamente kft. 2017-es ügyviteli programjának első módosításáról és elfogadják a Vodokanal közvállalat 2016-os ügyviteli programjának megvalósításáról szóló jelentést, illetve a Vodokanal felügyelő bizottságának döntése értelmében végzést hoznak a 2016. évi nyereség felhasználásáról.
Olyan végzések is napirenden lesznek, amelyekkel eljárást indítanak majd több, Becsén és Péterrévén található kataszteri telek ügyében.

B.M.

Rate this item
(0 votes)
back to top