Deset godina komunalnog preduzeća „Potisje“: Novi kamioni, sanirano smetlište, razdvajanje smeća, dobra naplata

  24 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Komunalno preduzeće „Potisje“ u većinskom vlasništvu opštine (51 odsto) i u manjinskom firme „Aliska tera“ iz Mađarske krajem decembra obeležilo je 10 godina postojanja.

Direktor preduzeća Zoltan Feješ od 2015. godine, kada je većinski vlasnik preuzeo kontrolu nad upravljanjem preduzećem, na svečanosti obeležavanja jubileja rekao je da je u poslednje tri godine unapređen rad komunalne firme, naime, nabavljena su dva nova kamiona za iznošenje smeća i sada ni pred jednim domaćinstvom ne ostaje smeće, čak iako se ono ne iznosi ispred objekata u uniformisanim kantama „Potisja“.

Pored toga, sredinom 2018. godine uvedeno je i razdvajanje otpada na mestu nastanka, u domaćinstvima, komunalno preduzeće obezbeđuje posebne džakove domaćinstvima, a ispred zgrada kolektivnog stanovanja kontejnere za razdvajanje otpada. Feješ je podsetio da je bečejska jedna od samo tridesetak lokalnih samouprava gde se smeće razdvaja na mestu nastanka.

Feješ je govorio i o angažovanju marginalizovanih grupa građana na smetlištu „Botra“, gde će, osim hale za razdvajanje otpada za reciklažu, uskoro biti postavljene i kućice sa kupatilima i sa prostorom za odmor i ručavanje. Jedan od najvećih uspeha „Potisja“ u poslednje tri godine je viši kvalitet usluge koja se pruža građanima, rekao je Feješ.

Jedan od uspeha je i sanacija gradskog smetlišta, čije se konačno zatvaranje planira za nekoliko godina, kada će lokalna samouprava morati da se pridruži nekoj od regionalnih deponija.

Direktor komunalnog preduzeća govorio je i o tome da su gubici firme koja je formirana 2008. godine u poslednje tri godine uveliko smanjeni – sa oko 34 na 18 miliona dinara – te je istakao da je komunalna firma (društvo sa ograničenom odgovornošću) prva u Bečeju koja je uvela sistem finansijskog upravljanja i kontrole.
Za vreme otkad Feješ upravlja „Potisjem“ unapređena je naplata potraživanja na oko 94 odsto sa nekadašnjih 50, rečeno je između ostalog na obeležavanju 10 godina postojanja komunalnog preduzeća kada su najboljim zaposlenima darovani satovi: Ildiki Koš, Daliboru Prkosovačkom, Jovici Ganu, Đerđu Guliču, Andoru Turčiku i Ervinu Bagljašu.

Kratak pregled osnivanja

Komunalno preduzeće „Potisje“ formirano je 18. aprila 2008. godine, kada su predsednik opštine Bečej Dušan Jovanović i direktor komunalne firme „Aliska tera“ d.o.o. iz Seksarda Ferenc Balaž Telđeši potpisali ugovor na 20 godina o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Potisje“. Po vlasničkoj strukturi firma pripada lokalnoj samoupravi (51 posto) i „Aliska teri“ (49 posto). Nova firma je preuzela posao gazdovanja otpadom od Javnog preduzeća Komunalac i počela je da radi u septembru 2008. godine. Za direktora preduzeća imenovan je Laslo Kiralj, rodom iz Ade, koji je do tada bio zaposlen u „Aliska teri“ u Seksardu.

Dana 14. aprila 2008. godine potpisana su tri dokumenta. Prvi je Ugovor o osnivanju „Potisja“ – potpisnici direktor „Aliske tere“ Ferenc Balaž Telđeši i predsednik opštine Bečej Dušan Jovanović. Istog dana, 14. aprila, direktor „Aliska tere“ Ferenc Balaž Telđeši i predsednik Skupštine opštine Bečej Dušan Jovanović potpisali su i Sindikalni sporazum na 20 godina, u kom se

navodilo da se stranke „obavezuju da će sadržinu ovog ugovora i svih informacija povezanih sa istim tretirati strogo poverljivo. Obaveza čuvanja tajne će ostati na snazi još 5 godina nakon prestanka ovog ugovora po bilo kom pravnom osnovu“.

„Tajnost“ je verovatno bila potrebna zbog člana Sindikalnog sporazuma u kom se navodilo da će „Aliska tera“ sam ili putem društva koje on odredi za potrebe Potisja davati tehničke, privredne, finansijske savete i pružati usluge, te da će stranke da „zaključe ugovor o menadžmentu na vremenski period od 20 godina.

Za pružanje usluge investitoru ili društvu koje on odredi – u slučaju profitabilnog privređivanja Potisje-Bečej d.o.o Bečej – pripada naknada u visini od 8 % godišnjeg neto prihoda Potisje-Bečej d.o.o. Bečej“.

Najzad, Ugovor o menadžmentu koji je sastavni deo Sindikalnog sporazuma 14. aprila 2008. godine zaključili su direktor Potisja Laslo Kiralj i direktor „Aliska tere“ Ferenc Balaž Telđeši. „Tema“ Ugovora o menadžmentu je naknada „Aliska teri“.

Za sada se ne zna da li će „Potisje“ postati stoprocentno vlasništvo opštine Bečej, naime, u poslednje tri godine nekoliko puta je saopšteno da manjinski vlasnik „Aliska tera“ želi da napusti taj komunalni „projekat“, međutim, do kraja prošle godine nadležni u lokalnoj samoupravi Bečeja nisu doneli odluku o tome da li su zainteresovani da otkupe udeo suvlasnika iz Mađarske.

B.M.
Intervju sa direktorom „Potisja“ Zoltanom Feješem objavićemo u narednom broju Bečejskog mozaika

Naslovi

Popularni Članci