Elaborat o mreži osnovnih škola: Godišnja ušteda gašenjem škole „Petefi Šandor“ 40 miliona dinara

  28 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U elaboratu o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Bečej predloženo je zatvaranje Osnovne škole „Petefi Šandor“ u Donjem gradu u Bečeju. Gašenjem te škole opština Bečej i Ministarstvo prosvete bi ostvarili ukupnu uštedu na godišnjem nivou od oko 40 miliona dinara.

Pre nego što je radna grupa za izradu elaborata i predloga akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine obznanila svoj predlog 7. februara, bečejska organizacija Saveza vojvođanskih Mađara je u januaru mesecu na konferenciji za novinare istakla da se protivi eventualnom zatvaranju te škole i da će sve učiniti da do toga ne dođe. Ubrzo potom je Savet roditelja škole naveo da pokreće peticiju za očuvanje škole, a u kampanju za odbranu su se uključile i brojne civilne organizacije i poznati Bečejci, koji više ne žive u Srbiji.

S druge strane Liga socijaldemokrata Vojvodine, a potom i Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara saopštenjima su ocenili da se radi o politizaciji pitanja opstanka škole, te je zaključak, parafraziramo, da SVM dosad nije ništa učinio kako bi sačuvao školu.
Sudeći po informacijama sa društvenih mreža, prikupljanje potpisa za peticiju kojom se traži opstanak škole i dalje traje, navodno je prikupljeno oko 6.000 potpisa, prikupljani su i na pijaci, ali, kako je najavljeno takođe na društvenoj mreži, u školi je postojalo dežurstvo iz tog razloga upravo ove nedelje, kada su đaci bili na prinudnom odmoru zbog epidemije gripa u Srbiji.

Pastor: Bečejci treba da prestanu da brinu
U međuvremenu, 13. februara, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je za RTV izjavio da oni (SVM) nisu podržali stanovište većine članova radne grupe niti predlog o zatvaranju škole „Petefi“.

„Sve ćemo učiniti, političkim sredstvima, u cilju da ova odluka ne postane izvršna. Mislim da će razgovori o tome koje sam vodio ja i još neki drugi prethodnih dana, biti uspešni. Želim da kažem i da bi Bečejci trebalo da prestanu da brinu, jer će OŠ `Petefi Šandor` u Bečeju opstati“, izjavio je Pastor, ali nije precizirao na koji način će SVM da postigne da škola ne bude zatvorena.

Šta je zakonito, šta nije?
Podsetimo da je radna grupa za izradu elaborata i predloga akta o mreži osnovnih škola i predškolskih ustanova 7. februara većinom glasova usvojila predlog da se zatvori Osnovna škola „Petefi Šandor“ u Bečeju.
Ukoliko Ministarstvo prosvete usvoji predlog, škola – koju pohađa 253 učenika, 80 odsto njih na mađarskom nastavnom jeziku – bi trebalo da bude zatvorena do septembra ove godine. U tom slučaju zgrada obrazovne ustanove mogla bi da bude pretvorena u učenički dom srednjoškolaca, ali o tome ne donosi odluku lokalna samouprava, već pokrajina.

„Izglasan je predlog radne grupe koja se rukovodila isključivo podacima iz elaborata i zakonom, da se gasi škola ’Petefi Šandor’ i da ostanu ostale škole da egzistiraju na teritoriji opštine Bečej. Nije nam bilo nimalo lako, bili smo pod pritiskom, ne samo u poslednjih nekoliko dana, i na sastanku smo imali određenu vrstu pritiska, ali smo gledali da uradimo sve ono što je zakonski jedino moguće. Ovaj predlog ide na javnu raspravu, nakon toga Skupština opštine donosi akt o mreži škola opštine Bečej i to ide na saglasnost u pokrajinsku vladu i na kraju u Ministarstvo prosvete. Sve te druge institucije će imati pravo da kažu šta i kako. Mi smo uradili naš deo posla, trudili smo se da budemo maksimalno objektivni, da radimo u skladu sa činjenicama, podacima i sa zakonom“, saopštila je predsednica radne grupe i pomoćnica predsednika opštine za oblast obrazovanja Suzana Đukić na konferenciji za novinare nakon završetka sednice radne grupe.

Ko su članovi radne grupe?

Članovi radne grupe koja je formirana rešenjem predsednika opštine na predlog Opštinskog veća su:
Jovan Vukčević, rukovodilac Školske uprave Novi Sad, Vesna Radulović, prosvetna savetnica ŠU Novi Sad, Spomenka Sudčević, prosvetna inspektorka, Suzana Đukić, pomoćnica predsednika opštine za poslove obrazovanja i vaspitanja, Svetlana Vuletić, članica Opštinskog veća, Eržebet Kinka, zamenica predsednika Skupštine opštine Bečej, Čaba Štefaniga, član Opštinskog veća zadužen za kulturu i civilne organizacije i regionalnu saradnju, Tatjana Mitić, direktorka predškolske ustanove „Labud Pejović“, Aleksandra Rajić, stručna saradnica – psihologica, Sanja Biro, direktorka OŠ „Sever Đurkić“, Žolt Balog Virag, direktor OŠ „Petefi Šandor“, Maja Radošević, stručna saradnica – psihologica, Svetlana Tašković, predsednica aktiva direktora, Dijana Peter, koordinatorka Kancelarije za mlade i Milica Nešić, načelnica Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Opštinske uprave.

Sednici je prisustvovalo 12 članova, osmoro je glasalo za predlog da se škola zatvori, troje je bilo protiv, a jedan član je bio uzdržan.
Radnoj grupi su upućena dva predloga: da se ne menja ništa, to jest da opstanu sve škole na teritoriji opštine i  da se ugasi škola „Petefi Šandor“, a da škola „Šamu Mihalj“ Bečej otvori izdvojeno odeljenje u Drljanu i Mileševu, te da se učenici iz škole „Petefi“ upute da pohađaju nastavu u „Zdravko Gložanski“, „Sever Đurkić“ ili „Šamu Mihalj“, po želji roditelja.

Đukić je istakla i da u školi „Petefi“ „ima dva odeljenja gde u jednoj ima 11, a u drugoj 12 učenika – a to je, po zakonu, jedno odeljenje, 31. dete otvara drugo odeljenje. Dakle, imamo situaciju da nisu odeljenja formirana u skladu sa zakonom“.
Troje članova radne grupe nije prisustvovalo konferenciji za novinare među njima i direktor škole „Petefi Šandor“, mada su, prema rečima Suzane Đukić, svi članovi bili pozvani.

Novinari i „novinari“ ili neiskustvo
Dan posle donošenja predloga opštinske radne grupe o mreži škola, 8. februara je održana konferencija za novinare o predlogu opštinske radne grupe o zatvaranju škole „Petefi Šandor“, ali nisu pozvani novinari svih bečejskih medija da prisustvuju, među njima i redakcija Bečejskog mozaika, i eventualno postave pitanja kako bi dobili odgovore i sveobuhvatno i potpuno informisali javnost.

Konferencija za novinare ispred škole „Petefi Šandor“ održana je navodno na inicijativu Saveta roditelja, međutim, kao što je i na prethodnoj konferenciji za novinare tog tela bio slučaj, novinari pojedinih lokalnih dvojezičnih medija nisu bili pozvani na događaj, već samo novinari/ dopisnici medija koji izveštavaju na mađarskom jeziku.

Redakcija Bečejskog mozaika smatra da je posredi diskriminacija medija, kojom se između ostalog krše slobode javne reči i čime se sprečava da građani opštine Bečej budu pravovremeno i objektivno informisani o temi od javnog značaja.
Na Fejsbuk stranici Bečejskog mozaika na tekst o diskriminaciji novinara reagovala je Fejsbuk grupa „A Petőfiért Együtt“ („Zajedno za Petefi“):

„U ime saveta roditelja se izvinjavamo svim medijima koji nisu obavešteni o našim aktivnostima. Nije postojala namera. Dešavanja se brzo razvijaju, a niko od nas do sada nije steklo iskustvo u ovakvim situacijama. Trudićemo se da se u budućem ne desi, i naravno stojimo svima na raspolaganju“.

Sledi javna rasprava
Elaborat o mreži škola izvesno vreme trebalo bi da bude na javnoj raspravi i tek onda da se uputi Skupštini opštine na usvajanje, a potom i nadležnom ministarstvu.
U elaboratu piše da se prilikom izrade „vodilo računa o principima jednakog prava, dostupnosti, efikasnosti i efektivnosti istovremeno a sve u skladu sa geografskim, demografskim, kulturnim, ekonomskim, ekološkom i drugim karakteristikama date lokalne sredine.

Dostupnost kao jedan od važnih principa, u ovom kontekstu, se odnosi na mogućnost sticanja redovnog osnovnog obrazovanja uz primerenu udaljenost škole od mesta stanovanja i saobraćajnu povezanost koja ne ugrožava zdravlje i sigurnost učenika“, piše u elaboratu.

Dodaje se da „statusni kriterijum koji se mora poštovati odnosi se na veličinu škole i kaže da se osnovna škola osniva kao posebna ustanova ako ima najmanje 480 učenika ili 16 odeljenja. Stupanjem na snagu Uredbe o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola, 27.03.2018. godine, počeli su da teku rokovi za izvršenje obaveze jedinica lokalne samouprave, koji je propisan članom 198. stav 3. Zakona. Naime, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da donese akt o mreži javnih predškolskih ustanova i akt o mreži javnih osnovnih škola na svojoj teritoriji u roku od godinu dana od dana utvrđivanja kriterijuma. Krajnji rok za donošenje akta je 27.03.2019. godine“.

Gde su deca?
Mrežu osnovnih škola u opštini Bečej čini 6 tipičnih osnovnih škola (četiri u Bečeju i dva u naseljenim mestima koja pripadaju opštini), jedna škola za učenike sa smetnjama u razvoju i jedna umetnička škola. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku. Za pripadnike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na maternjem jeziku što je u ovoj sredini mađarski jezik.

U Bečeju su osnovne škole „Petefi Šandor” sa izdvojenim odeljenjem u Mileševu i Drljanu, „Sever Đurkić”, „Zdravko Gložanski” sa izdvojenim odeljenjem u Radičeviću i „Šamu Mihalj” sa izdvojenim odeljenjem u Poljanicama.
U naseljenim mestima nalaze se osnovne škole „Svetozar Marković” u Bačkom Gradištu i „Šamu Mihalj” u Bačkom Petrovom Selu.

U Bečeju su još škola za učenike sa smetnjama u razvoju ŠOSO „Bratstvo” i Škola za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Petar Konjović“.
Osnovna škola „Sever Đurkić” obavlja i delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja odraslih po Programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Nastava se na jezicima nacionalnih manjina u školskoj 2018/19. godini ostvaruje u svim osnovnim školama. U ovim osnovnim školama školska dokumentacija, evidencije i javne isprave (dnevnici rada, matične knjige, đačke knjižice i svedočanstva) vode se na jezicima nacionalnih manjina, piše u elaboratu.  

Što se tiče specijalizovanih škola, ŠOSO „Bratstvo“ i Muzičke škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje (od školske 2018/19. godine ima izdvojeno odeljenje u Čurugu), obe se nalaze ispod kriterijuma od minimalno 480 učenika, ali imajući u vidu njihovu specifičnu prirodu i delatnost ne dovodi se u pitanje njihov opstanak.

Sve manje đaka
Na teritoriji grada Bečeja nalaze se četiri tipične osnovne škole, „koje su uglavnom ravnomerno raspoređene po teritoriji grada. Prosečna međusobna udaljenost osnovnih škola kreće se od 0,5-2 km, što omogućava učenicima ovih škola da svakodnevno brzo i lako dođu do njih. Ne postoji deo grada koji je udaljen više od 4 kilometara od bilo koje osnovne škole”.

Analizom broja učenika u osnovnim školama od školske 2011/2012. godine do školske 2018/2019. godine utvrđen je kontinuiran pad broja učenika u proteklih 8 godina.
Broj učenika školske 2011/2012. godine bio je ukupno 3.324 – 1.791 na srpskom i 1.533 na mađarskom nastavnom jeziku.

Broj učenika školske 2018/2019. godine je ukupno 2.700 – 1.490 na srpskom i 1.210 na mađarskom nastavnom jeziku.
Školske 2018/2019. godine osnovne škole u Bečeju pohađa za 18,77% manji broj dece (600 učenika) u odnosu na školsku 2011/2012. godinu.

„Sa manje od 480 učenika postoje tri škole od kojih su dve u naselju Bečej (OŠ `Petefi Šandor` i OŠ `Šamu Mihalj`) a jedna u naselju u okolini Bečeja (OŠ `Svetozar Marković`). OŠ `Sever Đurkić` s obzirom da ima funkcionalno obrazovanje odraslih i obuhvata 36 polaznika u tri ciklusa obrazovanja, ukupno ima 485 učenika. Najveći pad u broju učenika u školskoj 2018/2019. godini u odnosu na 2011/2012. godinu, ostvarila je OŠ `Petefi Šandor` iz Bečeja od -31%. Trend opadanja broja učenika evidentan je u svim ostalim školama na teritoriji, ali je on manji i prosečno iznosi oko 19%“, piše u elaboratu.

Izrađivači elaborata su naveli da se iz raspoloživih podataka može zaključiti da će i u narednim školskim godinama broj upisanih prvaka biti na nižem nivou u odnosu na prethodnih osam školskih godina obzirom na migraciona kretanja i nizak prirodni priraštaj.
Inače, do 2018/2019. školske godine svi učenici koji su se školovali po IOP-1 su prilikom formiranja odeljenja automatski umanjivali kvotu, a od 2018/2019. školske godine školama je neophodno prethodno pribavljeno mišljenje interresorne komisije kako bi se smanjio propisan minimalan broj učenika u odeljenju.

Pretpostavka je da zbog toga postoji razlika između broja rođene dece i broja učenika upisanih u prvi razred sedam godina kasnije. „U ovoj školskoj godini, prvi put ta razlika u vidu povećanog broja učenika ne postoji već je manji broj upisane dece u prvi razred u odnosu na broj rođene dece sedam godina pre toga. Ova razlika je posledica i povećanog iseljavanje iz opštine Bečej“, piše u elaboratu.

Broj škola i potrebe u neskladu
U elaboratu su navedeni zaključci.
Zaključeno je da postojeći akt o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej nije u skladu sa realnim potrebama školskog sistema u Bečeju.

Na osnovu podataka koji su obuhvaćeni analizom, zaključuje se da OŠ „Zdravko Gložanski“ Bečej, OŠ „Sever Đurkić“ Bečej i OŠ „Šamu Mihalj“ Bačko Petrovo Selo ispunjavaju sve kriterijume iz Uredbe da postoje kao samostalne javne osnovne osnovne škole. OŠ „Šamu Mihalj“ Bačko Petrovo Selo je od strane Mađarskog nacionalnog saveta proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu.

Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej u naseljenom mestu Bačko Gradište nalazi se OŠ „Svetozar Marković“ Bačko Gradište i ona ispunjava kriterijume iz Uredbe jer na udaljenosti do 2 km ne postoji druga osnovna škola.
Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej se nalazi OŠ „Šamu Mihalj“ Bečej. OŠ „Šamu Mihalj“ Bečej ispunjava kriterijume iz uredbe jer na udaljenosti do 2 km ne postoji druga osnovna škola. Ova škola je od strane Mađarskog nacionalnog saveta proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu.

„Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej se nalazi OŠ `Petefi Šandor`. OŠ `Petefi Šandor` ne ispunjava uredbom propisane kriterijume s obzirom da na udaljenosti do 2 km postoji OŠ `Sever Đurkić`. Ne smatra se da je OŠ `Petefi Šandor` specifična po tome što izvodi nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine jer sve osnovne škole na teritoriji opštine Bečej izvode nastavu dvojezično i na taj način je zagarantovano ustavno pravo na obrazovanje i vaspitanje na jeziku i pismu nacionalne manjine. OŠ `Petefi Šandor` Bečej od strane Mađarskog nacionalnog saveta nije proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu“, piše u elaboratu.

Konstatuje se i da uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije, nacionalno mešovitih područja i područja naseljenih nacionalnim manjinama je obezbeđeno u svim osnovnim školama na teritoriji opštine Bečej, ali i da u narednim školskim godinama broj upisanih prvaka će biti na drastično nižem nivou u odnosu na prethodne školske godine obzirom na migraciona kretanja i nizak prirodni priraštaj.

U elaboratu piše da će se od 2018. do 2022. godine pratiti broj dece predškolskog i školskog uzrasta na teritoriji opštine.
„Ukoliko se prema podacima ustanovi da je na određenom području došlo do pada nataliteta, tako da nema više potrebe za postojanjem te škole na tom području, sagledaće se mogućnost da takve škole u narednom periodu budu izdvojena odeljenja drugih matičnih škola“, konstatuje se u elaboratu.

Potpuni obuhvat đaka i racionalno trošenje novca
„Prateći osam godina unazad kretanje broja učenika na teritoriji opštine Bečej, jasno je da se drastično smanjio broj učenika za 622, a samo neznatno se smanjio broj odeljenja. Uz povećanje materijalnih troškova, rapidno raste i utrošak sredstava po učeniku, kao i ukupan utrošak za materijalno održavanje objekata obrazovanja. Osnovni cilj ovog Elaborata je da se osigura potpuni obuhvat učenika i dostupnost kvalitetnog osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ali i da sagledamo koje su razmere neracionalnog i nepotrebnog trošenja novca.

Sagledavajući zaključke izvedene iz elaborata predlog odluke o Mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej je: ukida se škola `Petefi Šandor` Bečej. Učenici sa teritorije naseljenog mesta Bečej se upisuju prema želji roditelja u OŠ `Sever Đurkić`, OŠ `Zdravko Gložanski` i OŠ `Šamu Mihalj`. OŠ „Šamu Mihalj“ treba da izvrši verifikaciju izdvojenog odeljenja u naseljenim mestima u Drljanu i Mileševu i da se učenici sa te teritorije upišu u školu `Šamu Mihalj`. OŠ `Šamu Mihalj` preuzela bi matične knjige i drugu evidenciju OŠ `Petefi Šandor` i izdavala bi javne isprave na osnovu evidencije koju vodi.

Pokretnu imovinu OŠ `Petefi Šandor` preuzela bi OŠ `Šamu Mihalj` nakon izvršenog popisa inventara. OŠ `Šamu Mihalj` sačiniće završni račun OŠ `Petefi Šandor` sa stanjem do kraja avgusta 2018. godine. Ušteda za Opštinu Bečej su sredstva namenjena za stalne i materijalne troškove nastave, tekuće popravke i investiciono održavanje objekta (ušteda procenjena na 7.700.000 dinara). Ušteda za Republiku Srbiju su bruto plate nastavnika u iznosu od oko 32.000.000 dinara. Ovakav predlog podrazumeva ukidanje statusa pravnog lica OŠ `Petefi Šandor` Bečej.

U tom slučaju, objekat ugašene centralne škole `Petefi Šandor` Bečej bio bi upotrebljen za druge potrebe obrazovnog sistema. Lokalna samouprava će se maksimalno truditi da zaposleni i učenici ne budu oštećeni prilikom gašenja škole. Lokalna samouprava će učiniti sve što je u njenoj ingerenciji da nastavnici zaposleni u OŠ `Petefi Šandor` ne ostanu bez norme. Ukoliko se utvrdi da  je za nekog od zaposlenih prestala potreba sa punim ili nepunim radnim vremenom, primenjivaće se odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u članu 153 reguliše preuzimanje zaposlenog sa liste, prema  kome zaposleni koji je u ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vreme, a za čijim radom je u potpunosti prestala potreba, smatra se neraspoređenim i ostvaruje pravo na preuzimanje sa liste. Takođe, Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika od člana 34 do 40, reguliše kriterijume za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, sa punim ili nepunim radnim vremenom“, zaključuje se u elaboratu.

„Petefi“ ima najveći pad broja učenika u odnosu na ostale škole
U obrazloženju predloga o zatvaranju škole „Petefi šandor“ piše: „U šest osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej nastavu pohađa 2.700 učenika. Na teritoriji naselja Bečeja postoje četiri osnovne škole. OŠ `Petefi Šandor`, OŠ `Sever Đurkić` i OŠ `Zdravko Gložanski` se nalaze na međusobnoj udaljenosti manjoj od 1,5 km. U ovim školama se nastava odvija na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku.

OŠ `Sever Đurkić`, OŠ `Zdravko Gložanski` i OŠ `Šamu Mihalj` Bečej mogu da prime sve učenike OŠ `Petefi Šandor` bez povećanja broja odeljenja jer broj učenika u odeljenjima tih škola nije maksimalan, čak je na minimumu u odeljenjima na mađarskom nastavnom jeziku. Broj učenika koji trenutno završava osmi razred na mađarskom nastavnom jeziku je 180, a broj učenika koji završava osmi razred na srpskom nastavnom jeziku 182 učenika, što ukupno iznosi 362 učenika.

Broj predškolaca koji ove godine upisuje prvi razred osnovne škole na srpskom nastavnom jeziku je 169, a na mađarskom nastavnom jeziku 142 predškolaca, što ukupno iznosi 311 budućih prvaka. Na mađarskom nastavnom jeziku očekuje se 38 učenika manje, što iznosi u proseku 2 odeljenja, a na srpskom nastavnom jeziku 13 učenika. Ako posmatramo period od školske 2011/2012. godinu do 2018/2019. godine uočavamo da se za osam godina konstantno smanjuje broj učenika koji upisuju prvi razred na mađarskom nastavnom jeziku. Razlog tome su migracije stanovništva.

Pre osam godina, školske 2011/12. godine, OŠ `Petefi Šandor` je upisivala po dva odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku i jedno odeljenje na srpskom nastavnom jeziku u mestu Bečej i po dva kombinovana odeljenja na srpskom u Mileševu, kao i dva kombinovana odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku u Drljanu. Poslednje četiri godine, OŠ `Petefi Šandor` upisuje po jedno odeljenje na mađarskom nastavnom jeziku, a nema dovoljan broj učenika za samostalno odeljenje na srpskom nastavnom jeziku, pa upisuje kombinovano odeljenje.

Takođe, u Mileševu i Drljanu upisuje po jedno kombinovano odeljenje od 1. do 4. razreda na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. Ova škola ima najveći pad broja učenika u poslednjih osam godina u odnosu na sve ostale škole na teritoriji opštine Bečej i iznosi 30,68%. Iz svega navedenog se može videti da su odeljenja u OŠ `Petefi Šandor` formirana sa minimumom učenika potrebnim za formiranje odeljenja, dok u školi postoje i četiri kombinovana odeljenja. Smatramo da ne postoji potreba za kombinovanim odeljenjima na srpskom nastavnom jeziku u centralnoj zgradi OŠ `Petefi Šandor` u Bečeju jer na udaljenosti manjoj od 1 km postoji druga osnovna škola. Takođe smatramo da je rad u malim, patuljastim odeljenjima kakva su uglavnom u OŠ `Petefi Šandor` nije pedagoški, ne postoji osnova za razvoj takmičarskog duha, timskog rada i sprovođenje projektne nastave.

Ako posmatramo i kvalitet nastave kroz rezultate završnog ispita i kroz rezultate postignute na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, vidimo da učenici OŠ `Petefi Šandor` postižu najlošije rezultate na teritoriji opštine Bečej. Evidentno je da roditelji učenika kojima je teritorijalno najbliža OŠ `Petefi Šandor` u odnosu na mesto stanovanja, decu upisuju u ostale osnovne škole baš iz navedenih razloga. OŠ `Petefi Šandor` je jedina škola u Bečeju koja nema fiskulturnu salu, te učenici nemaju adekvatne uslove za izvođenje nastave iz predmeta fizičko vaspitanje.

Iz svega gore navedenog, smatramo da je u najboljem interesu učenika da nastavu pohađaju u tri preostale osnovne škole na teritoriji naseljenog mesta Bečej po izboru roditelja. Na teritoriji opštine Bečej postoji oko 200 slobodnih radnih normi na dan 4.2.2019.godine (podatak se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Smatramo da će velika većina zaposlenih biti raspoređena na slobodna radna mesta. Godinama unazad zbog smanjenja broja odeljenja kako u osnovnim tako i u srednjim školama na teritoriji opštine Bečej, stvarali su se zaposleni sa nepunim radnim vremenom i tehnološki viškovi koji su uspešno raspoređeni. Postoji inicijativa da se u objektu OŠ `Petefi Šandor` u Bečeju uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osnuje srednjoškolski učenički dom koji će nositi ime `Petefi Šandor`.

Gašenjem OŠ `Petefi Šandor` Bečej, Opština Bečej i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bi ostvarili ukupnu uštedu na godišnjem nivou na oko 40.000.000 dinara.
Predloženom mrežom škola bili bi zadovoljeni svi kriterijumi iz Uredbe o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola uz uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije, nacionalno mešovitih područja i područja naseljenih nacionalnim manjinama, kao i njihovog Ustavom zagarantovanog prava na obrazovanje i vaspitanje na jeziku i pismu nacionalne manjine“.

Opština je za 11 godina „izgubila“ 13% stanovnika
Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, opština Bečej ima ukupno 37.351 stanovnika. U odnosu na popis iz 1990. godine „izgubljeno“ je 5.334 stanovnika, ili čak 12,9 %. Glavni razlog za to je migracija stanovništva iz ekonomskih razloga. Bečej danas ima oko 7.500 zaposlenih, što je za oko 5.500 radnika, ili čak 57%, manje u odnosu na broj zaposlenih sa početka devedesetih godina.

Danas u Bečeju ima oko 2.784 nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. „Taj broj se smanjuje obzirom na odliv stanovništva, kao i na revitalizaciju privrede u opštini. U Bečeju trenutno posluju Sojaprotein, Pik Bečej, Linde gas, Tisa automotive, Kostel, Knot Autofleks i drugi koji zapošljavaju većinu ljudi“, piše u elaboratu.

Obrazovanje u Bečeju kroz istoriju

Prema istorijskim podacima prva srpska osnovna škola osnovana je u Bečeju 1703. godine, a mađarska 1765 godine. Zabavište na mađarskom jeziku osnovano je 1881. godine, a na srpskom jeziku 1887. godine.

Prva srednja škola je zanatska koja počinje sa radom 1883. godine. Počeci obrazovanja u Starom Bečeju sežu daleko u prošlost, od samog konstituisanja naselja u okviru Vojne granice (Šanac Bečej). Prvi put se Srpska narodna osnovna škola pominje 1703. godine.

Rimokatolička osnovna škola u ovom mestu otvorena je posle naseljavanja Mađara 1765. godine. U Bačkom Petrovom Selu pominje se Srpska narodna škola 1703. godine. Rimokatolička narodna osnovna škola u ovom mestu otvorena je 1773. godine.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci