Na konkursu za javne radove: Obezbeđeni lični pratioci za decu

  04 septembar 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opština Bečej je pilot projektom na konkursu za javne radove u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti obezbedila novac za angažovanje 14 ličnih pratilaca za decu sa smetnjama u razvoju tokom naredna tri meseca.

Članica Opštinskog veća za projektno finansiranje i koordinatorka projekta Tatjana Avramov je istakla da je opština u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sa projektom za lične pratioce dece učestvovala na konkursu za sprovođenje javnih radova i na taj način obezbedila 1.080.000 dinara za angažovanje ličnih pratilaca.
„Dobili smo sredstva da sprovedemo javne radove, tako da će tri meseca, od septembra do kraja novembra, deci biti obezbeđeni lični pratioci. Većina roditelja je dala svoje predloge da to budu komšije, prijatelji, rođaci, osobe koje već poznaju njihovo dete, a ostatak ljudi uzeli smo sa biroa, jer smo taj projekat radili u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. U svakoj školi i vrtiću postojaće osoba, pedagog ili psiholog, koja će biti odgovorna za koordinaciju projekta što se tiče ustanove. Zbog kratkog vremenskog roka, obuku sa ličnim pratiocima je 28. avgusta uradila Margarita Berček (psihologica i predsednica interresorne komisije; prim. nov.) i zapravo su budući lični pratioci dobili osnovne informacije o tome gde su u sistemu, šta su njihova zaduženja, šta se od njih očekuje, pošto dolazi do zabune jer se misli da su lični pratioci deo obrazovnog sistema, međutim, oni su deo socijalne zaštite. Deca su različitog uzrasta, od predškolskog do osnovnoškolskog, sa različitim vrstama smetnji sa teritorije cele opštine. Interresorna komisija je nadležna za davanje mišljenja i u julu su prikupljeni podaci za svaku školu koliko je ličnih pratilaca potrebno i mi smo na osnovu te liste napravili projekat“, rekla je Avramov.
Margarita Beček, predsednica bečejske interresorne komisije i psiholog u školi „Zdravko Gložanski“, rekla je da je „određenom selekcijom sada izabrano trinaest ličnih pratilaca i oni su 28. avgusta prošli obuku o najosnovnijim stvarima, da se upoznaju sa svojim obavezama, odgovornostima, pravima i radnim zadacima koji ih očekuju. Prvenstveno smo se bazirali na to da razgraničimo šta je lični pratilac, a šta pedagoški asistent, i da uradimo senzibilizaciju, jer ima osoba koje nisu još bile u kontaktu sa decom sa smetnjama u razvoju, i mislim da je razbijanje predrasuda bilo jako važno. Čini mi se da je pun pogodak i to što će nam se sada pridružili i roditelji sa decom i po jedna osoba za kontakt, uglavnom će to biti neko iz stručne službe iz svake ustanove kojoj je određen lični pratilac za dete, i da napravimo individualni plan podrške od 1. septembra, jer od ove dece polovina je već u obrazovnom sistemu, a polovina tek sad prvi put ulazi u vrtić ili u školu. Sledeći sastanak planiramo za dve nedelje da vidimo kako to funkcioniše, jer mislim da nije lak zadatak i moguće je da će za ova tri meseca biti i određenih promena“.
Deca kojoj su određeni lični pratioci imaju mišljenje interresorne komisije da im je potreban lični pratilac.
„Vrlo su nam važne i osobe iz institucija, jer posle šest godina inkluzije i dalje imamo otpor i predrasude. Ključna osoba u obrazovnom smislu za dete jeste vaspitačica, učitelj, nastavnik, škola, a ne lični pratilac, on je tu da detetu obezbedi normalno funkcionisanje“, istakla je Berček.
Upitana kako će angažman ličnih pratilaca biti rešen kada se ovaj projekat posle tri meseca okonča i šta će biti sa decom u ostatku školske godine, Berček je odgovorila: „Predlog pravilnika o dodatnoj podršci je predat lokalnoj samoupravi prošlog oktobra, međutim, do današnjeg dana nije stavljen na razmatranje, ali do decembra bi trebalo, zato što usluga ličnih pratilaca spada u uslugu socijalne zaštite, a to jeste obaveza i odgovornost lokalne samouprave. Svaka lokalna samouprava ’luta’, neke su našle način da to odrade, neke sad pronalaze. Ovaj projekat bi trebalo da premosti jaz do decembra, a po mojim informacijama, za sledeću budžetsku godinu opština će planirati sredstva za angažovanje ličnih pratilaca, tako da bi do decembra trebalo usvojiti pravilnik o dodatnoj podršci, odnosno o uspostavljanju usluge socijalne zaštite tipa lični pratilac. Onda će to biti sistemski organizovano sa drugim ključnim minimalnim standardima, od obrazovnog nivoa ličnih pratilaca, radnih zadataka, preko toga da po logici stvari oni neće biti plaćeni po mesečnom iznosu, nego po satima koliko su angažovani. Ovo je ipak veliki korak zato što smo uspeli da postignemo da su neka deca konačno u sistemu, da nisu zatvorena između četiri zida, da pilotiramo ovu uslugu, pa ćemo videti kako će to da funkcioniše, kontakti su uspostavljeni i čini mi se da će teći kako treba“.
Berček je rekla da se broj dece sa smetnjama u razvoju i u opštini Bečej povećava i da je vid podrške ličnih pratilaca potreban prvenstveno zbog bezbednosti, a zatim zbog normalnog uključivanja dece u svakodnevni život, ne samo u ustanovi, te da je uloga ličnih pratilaca u svim onim aktivnostima koje dete zbog određene smetnje sprečavaju da se normalno uključi u svakodnevni život i u život vršnjaka.

Lj.M.

 

Zakasnelo obaveštenje

O načinu rada u lokalnoj administraciji govori činjenica da roditelj koji je lokalnoj samoupravi u maju ove godine predao zahtev za obezbeđivanje ličnog pratioca za dete u dečjem vrtiću, tek 1. septembra – na dan kada deca već treba da su u vrtiću – dobija obaveštenje, koji je i datiran 1. septembra, o tome da je njegovom detetu obezbeđen lični pratilac, te da se za dalje informacije, kao i za mogućnost obezbeđivanja angažovanja ličnog pratioca za dete obrati Margariti Berček, predsednici Komisije za procenu dodatne, zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima.
Time kada bi dete moglo da krene u vrtić sa ličnim pratiocem, potpisnica dopisa, načelnica Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti, diplomirana pravnica Ljiljana Dejanović se ne bavi.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci