Biro za društvena istraživanja: Antikorupcijska tela u formiranju

  21 jul 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Nijedan grad i opština u Srbiji do 30. juna kada je bio rok, nisu formirali lokalna tela za borbu protiv korupcije, kako je predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, objavio je Biro za društvena istraživanja (BIRODI). Po istraživanjima Biroa za društvena istraživanja sprovedenim od 22. maja do 3. juna i od 1. do 7. jula nijedna lokalna samouprava taj posao nije završila u roku.

Od 145 jedinica lokalne samouprave, 41 je započela proces donošenja LAP-a, dok je u Vranju osnovana komisija za izbor antikorupcijskog tela.
Načelnik Opštinske uprave lokalne samouprave Bečeja Zoran Kovač je pre nekoliko dana za Bečejski mozaik rekao da je rok za formiranje lokalnih tela za borbu protiv korupcije produžen do 17. oktobra ove godine, a to znači da će opština Bečej do tada da izradi i plan integriteta i lokalni antikorupcijski plan.
Lokalni antikorupcijski planovi (LAP) predviđaju obavezu lokalnih samouprava da naprave radne grupe za izradu planova i usvajanje dokumenata plana, zatim formiranje komisije za izbor tela za praćenje LAP i na kraju izbor članova tih tela.
Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević rekao je da se plaši da se „gubi interes za borbu protiv korupcije”.
„Pobeda korupcije je kada ona postane normalna. Korupcija nije normalna”, istakao je Milićević.
„Koruptivne radnje se preslikavaju na lokalni nivo i važno je da delujemo na tom nivou”, ocenio je on i dodao da korupcijom moraju da se bave institucije.
Milićević je kazao da na lokalnom nivou postoji veliki problem u pribavljanju informacija i založio se za unificiranje sajtova svih lokalnih samouprava na kojima bi se građani obaveštavali šta se radi, kako i gde se troše budžetska sredstva.
Po njegovoj oceni, osnivanje antikorupcijiskih tela niko suštinski ne želi, a korupcija na lokalnom nivou košta toliko da građani plaćaju i ono što ne treba.
Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija rekao je da je politička volja „nažalost” ključna za to da li će se i koliko unaprediti transparentnost u lokalnim samoupravama. „Nema svesti o tome, a često ni kapaciteta”, ocenio je Minić.
Bečej bi drugi put trebalo da radi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije, jer je nacrt lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, koji je izrađen u okviru projekta „Za održive antikorupcijske politike“, predstavljen 9. marta 2012. godine na okruglom stolu u gradskoj kući u Bečeju.
U izradi lokalnog plana za borbu protiv korupcije za Bečej, učestvovali su predstavnici Opšteg udruženja preduzetnika, lokalne samouprave, Kancelarije za mlade i Bečejskog udruženja mladih. Odabrana su četiri segmenta bitna za pripremu akcionog plana: lokalna samouprava i lokalne javne službe, lokalne javne finansije, učešće građana i građansko društvo i mediji.
Jedini konkretan zaključak sa okruglog stola je bio da se nacrt lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije za opštinu Bečej postavi na sajt opštine na javni uvid, da se o njemu mesec dana diskutuje, a nakon toga da se uradi predlog plana koji bi trebalo da bude usvojen na sednici Skupštine opštine.
Akcioni plan do danas nije stigao do lokalnog parlamenta.
Godinu dana kasnije, 2013. godine, po podacima dostupnim na internet sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, Bečej se nalazio na spisku 126 opština koje su izradile svoje planove integriteta. Bečejskoj javnosti nije saopšteno kada je usvojen plan integriteta, ali je taj plan danas zastareo i do sredine oktobra trebalo bi da se izradi novi.
Naime, u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća treba da izrade svoje planove integriteta. Plan integriteta je dokument koji predstavlja rezultat postupka samokontrole institucije, u našem slučaju lokalne samouprave i javnih preduzeća, u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike.
Plan integriteta čine mere kojima se sprečavaju, umanjuju i otklanjaju rizici za nastanak i razvoj etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka, koruptivnih postupaka i korupcije i drugih nepravilnosti.
Plan integriteta treba da sadrži ocenu izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih postupaka, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti, podatke o osobama odgovornim za izradu, usvajanje i sprovođenje plana integriteta, opis procesa rada i načine odlučivanja, utvrđivanje poslova institucije, a naročito onih koji predstavljaju izloženost institucije korupciji i drugim nepravilnostima, ocenu poslova ili delatnosti, odnosno drugih funkcija koje funkcioner ne može istovremeno da obavlja za vreme obavljanja javne funkcije, kao i način kontrole, preventivne mere za blagovremeno otkrivanje, sprečavanje i smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti itd.
Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će obezbediti efikasno i efektivno funkcionisanje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih procedura, povećanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja, jačanje etike, eliminisanje neefikasne prakse i neprimenljive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.

Priredio R.M.

Naslovi

Popularni Članci