Odštampajte ovu stranicu

Krajem prošle nedelje: Probni rad fontane

  15 septembar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Krajem prošle nedelje puštena je u probni rad parterna fontana ispred zgrade opštine, a potom i velika fontana i time je izgradnja novog gradskog trga manje-više je okončana.

Na trgu još nema klupa, kanti za smeće i saobraćajnih oznaka kojima se zabranjuje saobraćaj – i bicikala i motora – na nekadašnjoj Pogači, a ozelenjavanje platoa se, prema najavama iz opštine, očekuje u oktobru mesecu.

Fontane bi trebalo da budu puštene u rad do kraja ove nedelje, a potom, kako je projektom rekonstrukcije gradskog trga predviđeno, potrebno je da budu na adekvatan način zatvorene kako ne bi došlo do smrzavanja.

Samo dan nakon puštanja u probni rad male fontane ispred opštinske zgrade, na društvenoj mreži Fejsbuk su se pojavile tvrdnje o oštećenju fontane, navodno je neko prešao biciklom preko jedne od mlaznica. U žeštokim raspravama građana na društvenoj mreži neki su osuđivali decu i njihove roditelje, jer po njima deca ne bi trebalo da se igraju oko i na fontani, a drugi su tvrdili da fontana nije izrađena od adekvatnog materijala.

U međuvremenu je i predsednik opštine Dragan Tošić apelovao na građane Bečeja da čuvaju zajedničku imovinu. Prema njegovim rečima, na parternoj fontani je jedna mlaznica izašla iz ležišta, „jer su deca, vozeći bicikl, prelazila preko fontane i pravila onaj, kako ga ona zovu, policijski krug. I tu je nastao problem. Zato sam ja apelovao na roditelje da obrate pažnju na decu i da im ukažu na to da to nije mesto za boravak i vožnju bicikla“.

Što se izgradnje fontane tiče, da li je urađena po projektu, mislim pre svega na kvalitet materijala?

- Sve je urađeno po projektu. U pitanju je nemačka oprema koja je vrlo skupa i smatram da ne bi trebalo da se igramo s tim. Samo fontane na trgu su koštale više od 16 miliona dinara i mogu reći da je to „skupa igračka“. Smatram da su obe fontane veoma lepe, pogotovo mala. Videli smo kako ona izgleda noću i lepo je da se deca igraju oko nje i jeste to zamišljeno da bude mesto za okupljanje roditelja sa decom, ali se ipak mora voditi računa o tome šta deca rade. Fontana je od mesinga. Ona nikada ne može da zarđa, odnosno napravljena je od najboljeg materijala koji postoji. Mi smo ugradili materijal po projektu koji je bitan u smislu da ne može da zarđa, da se ne stvore nikakvi problemi zbog vode.

Ko će da održava fontane?

- Fontane će se održavati svake nedelje, jer bez dobrog održavanja one neće dobro funkcionisati. Jednom nedeljno će Vodokanal održavati naše fontane. Urađena je obuka radnika sa ljudima koji su izvodili radove i sad na njima ostaje da bude sve u redu. Mi smo bili u dilemi da li da uopšte pravimo fontane ili ne. Zato smo i imali projekat u dve faze, jedan bez i drugi sa fontanama. Kada je na trgu urađena polovina zemljanih radova, zaključili smo da bez fontana to ne bi izgledalo tako lepo. I zato ja apelujem da čuvamo ono što imamo. Trg je tridesetak godina bila ruina, bilo je sramotno dovesti nekog na taj trg. Sada, na novi trg možete dovesti gosta, prijatelja, no, svakako se slažem da su ukusi različiti, nekima se sviđa, nekima ne.

Kada se očekuje zvanična primopredaja trga, naravno nakon nadzora?

- Sve će se obaviti ove nedelje. Ostaje još da se postave klupe, biće nove, uradiće ih Komunalac. Stare klupe ćemo prebaciti na neko drugo mesto, a nove će biti postavljene na trgu.

Kada se to očekuje?

- U toku ovog meseca.

Da li će i table da je trg isključivo pešačka zona, biti uskoro postavljene?

- Mislim da su table već spremne, a hoćemo da postavimo i žardinjere da ne mogu vozila da ulaze na trg - rekao je Tošić.

O eventualnim nalazima nadzornog organa nakon završetka izgradnje fontana za sada javnost ne zna ništa, naime, koordinatorka projekta Milica Nešić je trenutno na godišnjem odmoru, a njena zamenica nije mogla da govori o pojedinostima izvođenja radova.

U projektu rekonstrukcije gradskog trga navedeno je da je arhitektonskim projektom pozicionirana centralna fontana u okviru centralnog motiva i da je predviđeno da je bazen fontane iznad kote terena. Centralna fontana je geometrijski gledano „kada“ u osnovi kružnog isečka između dve kružnice različitog prečnika. Dužina lukova trebalo bi da bude 24,06 metara i 14,27 metara, a bočne strane su dužine 8,22 metra i 7,05 metara. Projektant je naveo da će „kada” fontane biti iznad kote terena sa završnim slojem visine 45 centimetara, da bi bila ugodna za sedenje na obruču „kade” u svojim polukružnim delovima. Dubina do površine vode trebalo bi da bude 70 centimetara. Na ivici manjeg luka planirane su mlaznice fontane koje u poluluku zrakasto raspršuju vodu do većeg luka. U projektu piše i da će osvetljenje fontane biti rešeno tako da svetla prate liniju mlaza vode sa mogućnošću programiranja smene boje svetala, te da završna obrada treba da budu keramičke pločice: na dnu i na stranicama bazena trebalo bi da budu glazirane keramičke mozaik pločice u metalik sivoj boji, u kombinaciji dve različite obrade iste boje (hrapavo i glatko). Na obodu bazena gde je predviđena mogućnost sedenja trebalo je postaviti suvo presovane pločice. Po planu, spoljna obrada zida bazena je natur beton sa tragovima drvene oplate.
Za vodenu igru mlaznica uz ivicu manjeg luka fontane koje u polukrugu zrakasto raspršuju vodu sa paraboličnim mlazom do većeg luka bazena fontane, predložene su mlaznice tipa „Comet”, koje je moguće ručno podešavati po vertikali i horizontali.

Pobeda i hoklice

Nakon premeštanja kipa Pobede sa „stare“ Pogače na obalu Tise u toku leta, posle konzervatorskih radova čišćenja, celokupna površina spomenika trebalo je da bude zaštićena, površine od bronze na bazi silikona, a kamena hidrofobnim premazom na bazi silana, a na toj lokaciji predviđeno je formiranje zelene površine dimenzija 7x12,35 metara, uokvirena ivičnjacima od betona. U okviru oivičene površine planirana je pristupna staza od pravca Tise, obložena granitnim pločama na betonskoj podlozi. U okviru zelene površine predviđeno je postavljanje četiri reflektora radi dekorativnog osvetljenja spomenika.
U neposrednoj blizini Pobede je i grb grada, a oko platoa na kojem je grb nalaze se „nožice“ nekadašnjih „hoklica“ na kojima se moglo sedeti. Sedišta su bila od betonskih kvadera. Po projektu rekonstrukcije trga grada, nedostajuća sedišta treba da budu odlivena uz prethodnu izradu kalupa.

Predloženo je da broj mlaznica bude 22 da bi igra vode bila efektna (dužina mlaza bi bila u granicama do 6 metara, a visina mlaza oko 2,5 metara).

Tehnologija fontane, izbor opreme i sistema projektovan je prema preporukama OASE – LivingWater. Projektom je predviđeno da centralna fontana funkcioniše na principu recirkulacije vode.
Dalje se u projektu rekonstrukcije trga navodi da „prvo punjenje bazena fontane i samog sistema predviđeno je iz gradske mreže. Voda koja preliva iz bazena fontane, preliva kroz kutijaste prelive montirane na kanalizacione cevi kojima se voda odvodi do kompenzacionog bazena. Projektovana pumpno-filterska stanica locirana je pored bazena fontane. Pumpno-filterska stanica je šahtnog tipa sa ulazom preko odgovarajućeg šaht poklopca. Ventilacija prostora pumpno-filterske stanice je predviđena građevinskim projektom (dovodna i odvodna cev za ventilaciju). Projektom je predviđena ugradnja ventilatora“.

Mogućnost rada fontane zavisiće od meteoroloških uslova, ali će se svakako zaustaviti, isprazniti i konzervirati pre pojave prvih mrazeva i zato se preporučuje da radi od kraja aprila do početka oktobra.

Izrađivač projekta je u vezi sa parternom fontanom napisao da treba da bude smeštena južno od ulaza u gradsku kuću u okviru trapeznog platoa, a da parter fontane bude popločan suvo presovanim pločicama u sivom tonu.

 „Arhitektonsko rešenje fontane je ravna kvadratna površina dimenzija 4,30x4,30 metara. Raspored mlaznica je pravilan na međusobnom odstojanju 1,20 metara, po 3 mlaznice u 3 reda. Predviđeni su vertikalni vodeni mlazevi visine oko 1,5 metara, koji se mogu povećati ili smanjiti po potrebi. Po obodu kvadratne površine arhitektonsko-građevinskim projektom predviđa se sabirni kanal za prihvat dela vode sa površine fontane. Ispod cele površine fontane projektovan je bazen dubine 50 centimetara, visine vodenog stuba 30 centimetara, dužine i širine 3,80 metara. Za smeštaj opreme fontane projektovana je podzemna građevina, tzv. pumpno-filterska stanica dimenzija 2,30x2, 40x2,00 metara. Građevinskim projektom predviđena je i prinudna ventilacija prostora. Ovim projektom je predviđena ugradnja ventilatora. U pumpno-filterskoj stanici predviđena je muljna šahta za odvod vode u slučaju havarije i vode od pražnjenja cevovoda. Pristup u ovaj prostor je preko šahtovskog otvora dimenzija 85x85 centimetara i penjalica“. Upravljanje i kontrola vodenih i svetlosnih efekata predviđena je preko WECS uređaja (Water Entertaiment Control System). Svetlosni efekti trebalo bi da prate vodene efekte i da budu međusobno sinhronizovani. U projektu piše da su odabrani LED-RGB podvodni reflektori, te će mogućnost izbora boja biti neograničena iz spektra, sa mogućnostima naglaska na neku posebnu boju (crvenu-zelenu-plavu). Za potrebe vodenih efekata projektovana je posebna potopna pumpa i podvodni reflektor, koji se mogu individualno kontrolisati i regulisati uz pomoć DMX uređaja, a karakteristika pumpe je izuzetna dinamika vode. Izbor pumpe i reflektora je prema preporuci tehnologije OASE-LivingWater.

Garantni rok za fontane je 24 meseca računajući od dana izvršene primopredaje svih izvedenih radova, s tim da je za ugrađenu opremu i materijal dužina roka identična kao i garancija proizvođača opreme.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se utvrde prilikom primopredaje ugovorenih radova i pokažu u toku garantnog roka, kao i sva oštećenja prouzrokovana tim, eventualnim, nedostacima.                     

K.D.F.