Predstavnici nove lokalne vlasti prilikom imenovanja i izbora bili su dužni da „obnaroduju“ svoje biografije. Biografije su manje-više interesantne, vredi pogledati da li su ti ljudi dobili funkcije adekvatne svojim stručnim spremama, a nije na odmet prebrojati koliko njih je završilo fakultet.

Vuk Radojević rođen je 1978. godine u Novom Sadu, živi u Bečeju, oženjen, otac dvoje dece. Od 2007. do 2012. godine bio je asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela. Od 2012. do 2016. godine je obavljao funkciju predsednika opštine Bečej. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bečeju, 2002. godine je diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu, a 2007. godine i magistrirao. Radojević u svojoj (auto)biografiji o dodatnim edukacijama i usavršavanjima kaže da je specijalizirao iz oblasti menadžmenta na engleskom jeziku u organizaciji univerziteta iz Portlanda, stekao sertifikat „Expert of European Knowledge“ za apliciranje, to jest pripremu konkursne dokumentacije za projekte pri fondovima EU, bio je angažovan na izvođenju nastave na engleskom jeziku u Beogradu u okviru međunarodno organizovanih specijalističkih studija, bio mesec dana na univerzitetu u Debrecenu, potom imao studijski boravak na univerzitetima u Temišvaru, Skoplju, Tirani, na univerzitetima u Kopenhagenu, Gentu, Saragosi i Cirihu, na polju naučno-istraživačkog rada objavio je više od 40 radova u Srbiji i u inostranstvu, objavio jednu samostalnu monografiju i bio koautor još dve monografije itd. Član je više stručnih udruženja, kao i Izvršnog odbora NALED-a od 2015. godine. Govori, čita i piše engleski i služi se nemačkim jezikom. Od 2010. godine je predsednik OO SNS, član Okružnog odbora stranke za Južnu Bačku i Glavnog odbora, član saveta za međunarodnu saradnju i republičkog saveta za poljoprivredu i razvoj sela.

Naslovi

Popularni Članci