Bečejski mozaik

Lokalna samouprava će u školskoj 2020/2021. godini sa po 8.000 dinara mesečno – oktobar/jul stipendirati 60 studenata sa teritorije opštine.

Načelnik Opštinske uprave lokalne samouprave Zoran Kovač od početka decembra meseca ima zamenika, pravnicu Marjanu Dimitrov, koja je u prethodnom periodu bila zamenica sekretara Skupštine opštine, a potom se vratila na svoje prethodno radno mestu u JP Toplana.

U cilju usaglašavanja sa merama propisanim Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid-19, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice doneo je pravilnike o izmenama i dopuni školskog kalendara za osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji Vojvodine.

Na teritoriji opštine Bečej, po zvaničnim podacima, u poslednjih 48 časova (12. i 13. decembra) kod 48 osoba je potvrđeno prisustvo koronavirusa, šestoro građana je upućeno u bolnicu, a testirano je njih 83.

Na teritoriji opštine Bečej u poslednja 24 časa, po zvaničnim podacima, kod 30 osoba je potvrđeno prisustvo koronavirusa, dve osobe su upućene u bolnicu, a testirano je 83 građana.

Na teritoriji opštine Bečej u poslednja 24 časa, po zvaničnim podacima, kod 31 osobe je potvrđeno prisustvo koronavirusa, dve osobe su upućene u bolnicu, a testirano je 69 građana.

Na teritoriji opštine Bečej u poslednja 24 časa, po zvaničnim podacima, kod 21 osobe je potvrđeno prisustvo koronavirusa, jedan građanin je upućen u bolnicu, a testirana je 51 osoba.

Na teritoriji opštine Bečej u poslednja 24 časa, po zvaničnim podacima, kod 42 osobe je potvrđeno prisustvo koronavirusa, dvoje građana je upućeno u bolnicu, a testirano je njih 74.

A Tiszamente kommunális szolgáltató Kft. a másodlagos nyersanyag gyűjtésére szolgáló zsákokat az alábbi beosztás szerint szállítja el decemberben: december 21-én Péterrévén, december 9-én és 23-án az I. Helyi Közösség területén, december 10-én és 24-én a II. Helyi Közösség területén és december 11-én és 25-én a III. Helyi Közösség területén.

Naslovi

No result...

Popularni Članci