musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Szülőföldön magyarul március 14-ig - Oktatási és taneszköz támogatás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. idén is meghirdette a Szülőföldön magyarul elnevezésű pályázatát. A pályázat célja nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást, illetve hallgatói támogatást biztosítani azoknak az óvodásoknak, iskolásoknak és egyetemistáknak, akik 2017/2018-as tanévben magyar nyelven tanulnak.

Támogatásban részesülhetnek azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdete óta Szerbiában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben részesülnek, azok az általános és középiskolás tanulók, akik az 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek, s Szerbiában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, illetve alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek. Azok is részesülhetnek támogatásban, akik egyéb magyar nyelvű oktatásban, például anyanyelvápolásban, részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat.

Támogatást kaphatnak a sérült, vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat, vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, vagy olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelően részben vagy teljes egészében magyar nyelvű nevelésben és oktatásban vesznek részt.

Azok a középiskolai tanulók is kaphatnak támogatást, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap- vagy magiszteri tanulmányait teljes egészében vagy részben magyar nyelven folytatja. A pályázati kiírás szerint az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében több mint ötven tanórát igazolatlanul hiányzott, vagy az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott, nem kaphat támogatást.

A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás 22 400 forintnak megfelelő euró, míg a hallgatói támogatás 2800 forintnak megfelelő euró.

Igényléskor a kitöltött adatlapot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a szülő érvényes személyi igazolványának fénymásolatát, a gyermek óvodai, iskolai előkészítői vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példányát kell csatolni.

A támogatást március 14-éig kell igényelni. Becsén a III. helyi közösségben működő CMH irodában, szerda kivételével, minden munkanapon 8 és 13 óra között lehet átadni a kérvényeket, illetve Péterrévén szerdánként a helyi közösség irodájában 8 és 12 óra között.     

Erer

Rate this item
(0 votes)
back to top