Najčešći izraz za političare koji menjaju stranku je preletač, što je istovremeno i izraz za vrstu golubova.

Ovih dana u Novom Bečeju je ponovo aktuelna priča o prelasku člana LDP-a Tomislava Ratkovića u Demokratsku stranku.

Lokalna samouprava je u aprilu počela radove na asfaltiranju pet ulica u Bečeju.

Građani koji žive u zelenim zgradama i u porodičnim kućama u Malom ritu - da je bilo i ima pameti - ne bi morali da gaze u vodi do kolena kada pada kiša. A kiša ove godine pada često.

U prostorijama Asocijacije primarnih poljoprivrednih proizvođača Vojvodina agrar u utorak je održan sastanak Upravnog odbora ove asocijacije i predstavnika Kluba „100 P+“ na kojem su usvojeni zahtevi ovih grupacija za nalaženje rešenja za formiranje realne cene pšenice i pravedne isplate štete koju su usevi pretrpeli. Zahtevi će biti prosleđeni Vladi Srbije i Ministarstvu poljoprivrede do kraja nedelje.

Poštovani čitaoci, u prošlom broju Bečejskog mozaika došlo je do promene. Naime, izostalo je objavljivanje podlistka novoBečejski mozaik na koji ste navikli.

Do donošenja medijske strategije pojedina medijska i novinska udruženja uz pomoć ministarstava kulture i državne uprave i lokalne samouprave doneće preporuke za finansiranje lokalnih medija, zaključeno je na skupu „Finansiranje lokalnih medija u Srbiji“, održanom 15. juna u beogradskom Medija centru, na kojem su u ime Ministarstva kulture učestvovali ministar Nebojša Bradić i Nataša Vučković Lesendrić, pomoćnica ministra kulture zadužena za medije.

Grad na Savi je dobio industrijsku zonu, svoj prvi atletski stadion, novi, potpuno rekonstruisan gradski trg sa pešačkom zonom, moderan uslužni centar u Opštinskoj upravi, a odnedavno se upisao i na turističku mapu Evrope zahvaljujući arheološkom nalazištu Sirmijuma „Carska palata“, u koju je Ministarstvo kulture uložilo 140 miliona dinara

U 510. broju Bečejskog mozaika od 11. juna 2010. godine u podlistku novoBečejski mozaik na 10. strani objavljen je tekst pod naslovom „Zašto je poplavljeno Ljutovo?” i nadnaslovom „Priroda ili ljudski faktor” koji je potpisan imenom novinarke Slađane Đorđijev, koja nije autor kompletnog teksta.

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek június 14-i döntése szerint a 27 tagállam parlamentjeiben megkezdődhet az EU-tagságra való felkészülést segítő stabilitási és társulási egyezmény (SAA) ratifikációja.

Naslovi

Popularni Članci