Nakon dve nedelje vanrednog zimskog raspusta 20. februara ponovo je počela nastava u školama.

Na teritoriji Srbije je 5. februara proglašena vanredna situacija zbog obilnih snežnih padavina i nanosa i veoma niskih temperatura. Ovakva situacija je uticala i na otežano snabdevanje električnom energijom i drugim energentima, pa u proteklih 14 dana u Srbiji nisu radile ni vaspitno-obrazovne ustanove, a i mnogi veliki privredni i drugi potrošači su isključeni iz elektroenergetskog sistema.

Plan reorganizacije PIK-a „Bečej“ u stečaju, čiji je cilj da ponovo osposobi „za život“ ovo preduzeće, u Privrednom sudu u Novom Sadu upravo je predmet izjašnjavanja više od 2.000 poverilaca.

Prema tvrdnjama nadležnih u lokalnoj samoupravi, od ponedeljka će potencijalnim investitorima biti lakše i jednostavnije da dobiju informacije i dozvolu za gradnju u opštini Bečej.

Iako je sneg prouzrokovao velike probleme u Srbiji, za poljoprivrednike on je stigao kao spas, jer je golomrazica pretila da nanese ozbiljne štete usevima. Pomoćnik ministra poljoprivrede i trgovine Miloš Milovanović prošle nedelje je izjavio da pšenicu, koja je jesenas u Srbiji posejana na oko 490.000 hektara, sneg za sada u potpunosti štiti i da je ona u relativno dobrom stanju, ali da se ne može prognozirati šta će se dešavati kada sneg počne da se topi, te da se još ne može izmeriti pravi uticaj obilnih snežnih padavina i niskih temperatura.

U naredbi Štaba za vanredne situacije opštine Bečej koja je objavljena 17. februara na sajtu lokalne samouprave, navodi se: „Pozivaju se vlasnici-korisnici stambenih i poslovnih prostorija i objekata, da odmah pristupe čišćenju snega i leda ispred svojih stambenih i poslovnih prostorija i sa krovova istih. Protiv lica koja ne postupe u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, biće podneta prekršajna prijava“.

Na sednici Skupštine opštine u utorak odbornička većina je dala saglasnost na ugovor o ulaganju i ugovor članova o izgradnji bečejskog banjskog i velnes kompleksa. Zajedničko preduzeće opštine i investitora, zatvorenog akcionarskog društva Akvaprofit iz Budimpešte, funkcionisaće pod imenom VitalSpa d.o.o., a ugovor detaljno navodi rokove, prava i obaveze ugovornih strana. Osnovni kapital firme VitalSpa, koja će se nalaziti na aktuelnoj adresi Komunalca, biće milion dinara, opština će uplatiti 250.000 dinara (25%), a Akvaprofit 750.000 dinara (75%). Osnovni kapital firme će se naknadno povećavati, a učešće opštine u kapitalu će u svakom momentu biti 10 ili više posto.

Javno preduzeće Vodokanal je 13. februara obavestilo potrošače da je vodosnabdevanje otežano, jer izdašnost starih bunara kontinualno opada, a od tri nove bušotine (bušene su u septembru i oktobru prošle godine) samo je jedna privremeno povezana. Za hidro-mašinsko i elektro-opremanje i povezivanje još dve novoizbušene bušotine nije obezbeđen novac. Zbog toga se normalan pritisak vode može obezbediti od 05 do 08, od 14 do 16 i od 19 do 22 časa. Slab pritisak naročito osećaju građani koji žive na višim spratovima kolektivnih zgrada.

Državna revizorska institucija 20. februara objavila je imena odgovornih osoba protiv kojih je nadležnim sudovima i tužilaštvima podnela zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i prijave za privredni prestup.

Az óbecsei községi képviselő-testület keddi ülése nem csak arról marad emlékezetes, hogy megtartására a városháza beázott és veszélyessé nyilvánított nagyterme helyett az adóhivatalban került sor, hanem azért is, mert újabb mérföldkőhöz érkezett a Tisza-partra tervezett élmény- és gyógyfürdő-beruházás: a helyi politikusok megszavazták azt a vegyes vállalati és részvénytulajdonosi megállapodást, amely az óbecsei önkormányzat és a magyarországi Aquaprofit Zrt. egymás közötti jogait és kötelezettségeit részletezi. A közös vállalat VitalSpa Kft. néven fog működni, és a felügyelő bizottság öt tagja közül kettőt az önkormányzat, hármat a beruházó cég ad.

Naslovi

Popularni Članci