Povodom Svetskog dana Roma koji se obeležava 8. aprila, u gradskoj kući prošlog petka održan je okrugli sto o obrazovanju romskih devojčica. Skupu, čiji su organizatori bili kancelarija CARE u Srbiji i Novosadski humanitarni centar u saradnji sa Skupštinom opštine, prisustvovali su prosvetni radnici, pedagozi, psiholozi i direktori iz gotovo svih škola sa teritorije opštine, predstavnici lokalne samouprave, školske uprave Novi Sad i Novosadskog humanitarnog centra, a otvorili su ga Peter Knezi, predsednik opštine i Marijana Šerer, predstavnica CARE Srbija.

„Raspoloživi potencijali i mehanizmi prevencije u cilju smanjenja korupcije“ bila je tema okruglog stola koji je u sredu održan u Bečeju u organizaciji Opštinskog saveta za bezbednost i Južnobačkog upravnog okruga.

Nacrt lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, koji je izrađen u okviru projekta „Za održive antikorupcijske politike“, predstavljen je 9. marta na okruglom stolu u velikoj sali opštine u organizaciji Bečejskog udruženja mladih (BUM).
Okruglom stolu su prisustvovali članovi Koalicije za nadzor javnih finansija, Miroslav Prokopijević, naučni savetnik na Institutu za evropske studije iz Beograda, pravnik Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih i pedesetak mladih ljudi, predstavnici lokalne vlasti, institucija i ustanova.

Na okruglom stolu „Medijska strategija i medijske slobode u lokalnim sredinama” koji je 18. decembra u velikoj sali gradske kuće organizovalo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), predstavnici medijskih udruženja i medija iz Bečeja razgovarali su o sprovođenju i glavnim aspektima Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine, odnosno o delovima Strategije koji se odnose na položaj lokalnih medija i ulogu lokalnih samouprava u informisanju na lokalnom nivou. Dinko Gruhonjić, predsednik NDNV-a, Žužana Serenčeš, članica Izvršnog odbora NDNV-a, Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Vladan Filipčev, glavni urednik Bečejskog mozaika, predstavili su svoje stavove u vezi sa Medijskom strategijom, o informisanju na manjinskim jezicima i o finansiranju lokalnih medija iz opštinskih budžeta.

Novi Zakon o javnim nabavkama i građanski nadzor javnih nabavki bili su tema okruglog stola koji su u velikoj sali Skupštine opštine Bečej 24. maja organizovali Koalicija za nadzor javnih finansija i Institut za uporedno pravo uz podršku USAID-a i saradnju Bečejskog udruženja mladih.

Lokalne samouprave nemaju razloga da snižavaju iznose koje su do sada izdavajali za javno informisanje

U Skupštini AP Vojvodine, danas (11.decembra) je održan okrugli sto na temu: „Medijski zakoni na lokalnom nivou - predlog za razvoj lokalnog informisanja“. Na dnevnom redu su bile istaknute velike promene u medijskom sistemu, koje će obeležiti narednu godinu.

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Vukašin Obradović izjavio je 14. juna da je nakon privatizacije i ciklusa projektnog finansiranja medija, Srbija postala medijski „feudski posed“, koji deli nekoliko porodica.

Naslovi

Popularni Članci