Uspostavljanjem nove mreže sudova u Srbiji od 1. januara Opštinski sud u Bečeju postao je sudska jedinica Osnovnog suda u Novom Sadu.

Iako je pravnosnažna presuda Privrednog apelacionog suda (drugostepeni sud) doneta 17. januara 2018. godine po kojoj opštine Bečej i Novi Bečej treba da solidarno plate oko 60 miliona dinara Autonomnoj Pokrajini Vojvodina, još uvek se sa sigurnošću ne zna  kakav će biti epilog, jer je opština Bečej je zatražila reviziju postupka.

Naslovi

Popularni Članci