Direkcija za izgradnju je početkom septembra raspisala javnu nabavku za održavanje puteva i ulica na teritoriji opštine od 15. novembra 2015. do 15. marta 2016. godine.

Direkcija za izgradnju Bečeja je krajem novembra zaključila ugovor o poveravanju zimske službe u sezoni 2016/2017. godine – čišćenje snega u ulicama prvog prioriteta u Bečeju – sa firmom „Eko Gradnja“ iz Zrenjanina, čija je ponuda u postupku javne nabavke izabrana kao najpovoljnija po kriterijumu najniže ponuđene cene od ukupno podnete tri ponude.

Tokom prethodnih dana kada je padao sneg u Bečeju kao i u drugim opštinama u Vojvodini i Srbiji je bilo dosta primedbi građana na račun čišćenja ulica.

Pada sneg, ali mehanizacija zimske službe zasad nije došla u Bečej, jer nema potrebe ali, ako bude trebalo, stiže u Bečej za pola sata, rekao je direktor Javnog preduzeća Komunalac Željko Plavšić.

Naslovi

Popularni Članci