Javne nabavke lokalne samouprave: Za 27 nabavki oko 204 miliona dinara

  22 decembar 2017
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Lokalna samouprava je od početka godine do kraja oktobra organizovala 27 nabavki, od toga 17 javnih nabavki male vrednosti, 8 otvorenih postupaka i dva pregovaračka postupka bez objavljivanja javnog poziva.
Ukupna vrednost potpisanih ugovora sa izabranim ponuđačima ili grupama ponuđača je oko 204 miliona dinara bez PDV-a, s tim da je za usluge suzbijanja komaraca i krpelja zaključen ugovor od 2017. do 2019. godine vredan 22,8 miliona dinara, a godišnji iznos za te usluge je 7,6 miliona, te smo računali samo 7,6 miliona dinara za 2017. godinu.

Pojedini ponuđači su izabrani u više postupaka javnih nabavki sami ili u grupi sa još nekim ponuđačima: Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada dobio je poslove ukupne vrednosti oko 4,8 miliona dinara, DTD VD „Srednja Bačka“ iz Bečeja potpisao je ugovore za oko 28 miliona dinara, dodeljeni poslovi za „Bia projekt“ iz Novog Sada (ovaj biro nastupa sam ili zajedno sa drugim ponuđačem) vrede oko 4 miliona dinara, „Put invest“ iz Sremske Kamenice zaključio je ugovore (samostalno ili u grupi, u većini slučajeva sa „Put invest PZP“ iz Bačkog Petrovca koji je radio rekonstrukciju trga i izgradnju fontana na trgu) vredne oko 50 miliona dinara, a „Knežev group“ za oko 2 miliona dinara.
Svi iznosi su iskazani bez PDV-a.
U postupku javne nabavke male vrednosti ugovor je u vezi sa projektom elektrifikacije salaša vredan 1,29 miliona dinara bez PDV-a (procenjena vrednost: 1,66 miliona) 21. februara potpisan sa jedinim ponuđačem, Prokonski PR Predrag Ugarak.
Radovi na uređenju betonskih prelaza preko kanala u ataru – mostovi, u otvorenom postupku dodeljeni su DTD VD „Srednja Bačka“ iz Bečeja za 24,9 miliona dinara (procenjena vrednost: 25 miliona) 13. februara, takođe jedinom ponuđaču.
U postupku javne nabavke male vrednosti nabavka automobila dodeljena je jedinom ponuđaču, firmi „Knežev group“ za 1,16 miliona dinara (procenjena vrednost: 1,65) 8. februara.
Javna nabavka male vrednosti bila je raspisana i za izradu Studije razvoja poljoprivrednog sektora u opštini Bečej. Ugovor, vredan 2,45 miliona dinara (procenjena vrednost: 2,5 miliona) je 9. marta zaključen sa ponuđačem, Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada. U tom postupku pristigle su dve ponude.
U postupku javne nabavke male vrednosti od dve podnete ponude za izradu Studije mogućnosti prerade poljoprivrednih proizvoda, kao i razvoja pratećih delatnosti u okviru razvoja opštine Bečej, izabrana je ponuda Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada. Ugovor je zaključen 9. marta na iznos od 2,44 miliona dinara (procenjena vrednost: 2,5 miliona).
Tonere za potrebe lokalne samouprave obezbeđivaće firma „I&D COM“ iz Beograda, čija je ponuda u postupku nabavke male vrednosti izabrana kao najpovoljnija od tri ponude. Ugovor je potpisan u martu na iznos od 900.000 dinara, kolika je bila i procenjena vrednost nabavke.
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala je 13. marta potpisan sa izabranim ponuđačem, firmom „Mali princ JAP“ iz Bečeja, vredan 3 miliona dinara (bilo je ukupno 5 ponuda). Procenjena vrednost javne nabavke male vrednosti takođe je bila 3 miliona dinara.
Rekultivaciju zapadnog dela degradiranog površinskog kopa Donji rit za 2,9 miliona dinara (procenjena vrednost javne nabavke male vrednosti: 3,2 miliona) radi DTD VD „Srednja Bačka“. Ugovor sa jedinim ponuđačem potpisan je 23. marta.
U otvorenom postupku u kom je predato četiri ponude posao sanacije Dečjeg dispanzera u Bečeju dobili su GAT iz Novog Sada i građevinski biro „Aksis“ iz Novog Sada za 13,6 miliona dinara (procenjena vrednost: 18,8). Ugovor sa ponuđačima je potpisan 15. maja.
U otvorenom postupku za izbor ponuđača koji će obavljati poslove suzbijanja krpelja i komaraca od 2017. do 2019. godine, od dva ponuđača izabran je „Eko dez“ iz Beograda. Ugovor je potpisan 11. aprila i vredan je ukupno 22,8 miliona dinara, po godini 7,6 miliona dinara (i procenjena vrednost ovih usluga je bila identična).
Rekonstrukcija Gerontološkog centra u Bečeju u otvorenom postupku dodeljena je „Jugogradnji“ iz Beograda (bilo je dva ponuđača) za 14,3 miliona dinara (procenjena vrednost: 16,1 milion). Ugovor je potpisan 16. juna.
Održavanje softvera u lokalnoj samoupravi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva dodeljeno je firmi „CSA“ iz Novog Sada za 1,44 miliona dinara kolika je bila i procenjena vrednost. Ugovor je potpisan 15. maja.
Od tri prijavljena ponuđača uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije na izgradnji kružnog toka na Trgu Čilag i projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji Dositejeve ulice u postupku javne nabavke male vrednosti dobili su „BIA projekt“ iz Novog Sada i „Tesla sistemi“ iz Beograda za 2,75 miliona dinara (ista je bila i procenjena vrednost). Ugovor je potpisan 11. maja.
U pregovaračkom postupku bez javnog objavljivanja poziva posao nepredviđenih radova na izgradnji fontana na trgu u Bečeju za 16,6 miliona dinara (skoro je identična i procenjena vrednost) dodeljen je grupi izvođača koja je rekonstruisala i trg i koju predvodi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca. Ugovor je zaključen 12. maja.
U postupku javne nabavke male vrednosti za usluge mobilne telefonije prijavio se samo Telekom Srbija, a ugovor, vredan 3,34 miliona dinara (identična je bila i procenjena vrednost), zaključen je 16. juna.
Sa predstavnikom „Knežev group“ d.o.o. potpisan je ugovor koji je vraćen opštini 19. juna, vredan 991.662 dinara (procenjena vrednost 1 milion) za održavanje vozila. Ova firma je bila jedini ponuđač u postupku javne nabavke male prednosti.
U otvorenom postupku za ponuđača radova na izradi otresišta u smislu pojačanog održavanja nekategorisanih (atarskih) puteva ugovor je zaključen (opštini je dostavljen 28. jula) sa ponuđačem „Imperial buildings“ iz Novog Sada na vrednost od 29,9 miliona dinara (procenjena vrednost: 30 miliona).
U postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku pića i drugih dobara za potrebe opštinske kantine pobedio je jedini ponuđač: Univerexport. Vrednost posla je 1,25 miliona dinara, identična procenjenoj vrednosti (potpisan ugovor je vraćen naručiocu 26. juna).
U otvorenom postupku za nabavku radova na rekonstrukciji Dositejeve ulice posao je dobila grupa investitora na čelu sa „Put invest“ iz Sremske Kamenice. Vrednost posla je 32,37 miliona dinara (procenjena vrednost: 32,5 miliona). Potpisan ugovor je dostavljen naručiocu 10. avgusta.
Posao rekonstrukcije vrelovoda u Dositejevoj ulici u otvorenom postupku dobio je „Energy pro“ iz Novog Sada za 12,3 miliona dinara (procenjena vrednost: 12,5 milion). Ugovor je vraćen naručiocu 30. jula.
Otvoreni postupak bio je sproveden i za nanošenje novog asfaltnog sloja u delu Zmaj Jovine ulice i u delu ulice Stevana Kojića. Posao je dodeljen grupi ponuđača na čelu sa firmom „Put invest“ iz Sremske Kamenice za 17,7 miliona dinara (procenjena vrednost: 17,8 miliona). Potpisan ugovor je dostavljen naručiocu 31. jula.
U postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku vozila i HTZ opreme za poljočuvarsku službu od 4 ponuđača izabran je „Auto centar Cune“ iz Zrenjanina za nabavku vozila, vrednost posla je 1,2 miliona dinara (procenjena vrednost: 1,3 miliona), a za nabavku HTZ opreme „T Commerce“ iz Čačka za 207.850 dinara (procenjena vrednost: 533.333 dinara). Potpisani ugovor je dostavljen opštini 11. avgusta.
U postupku javne nabavke male vrednosti za usluge stručnog inženjerskog nadzora, koordinatora zaštite na radu i izrade plana preventivnih mera prilikom izvođenja radova rekonstrukcije Dositejeve ulice i stručnog inženjerskog nadzora prilikom izvođenja radova na pojačanom održavanju Zmaj Jovine i Stevana Kojića ugovor je 18. avgusta dodeljen jedinom prijavljenom, grupi ponuđača na čelu sa „Bia projekt“ iz Novog Sada u vrednosti od 1,83 miliona dinara (procenjena vrednost: 1,84). Ponuđač je dostavio potpisan ugovor opštini 1. septembra.
U postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku računarske opreme i usluga od dva ponuđača je izabran „Pixel“ iz Novog Sada. Vrednost ugovora potpisanog 20. septembra je 1,56 miliona dinara (procenjena vrednost: 1,66 miliona).
U postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku goriva i auto-gasa pobedio je NIS iz Novog Sada za nabavku goriva u vrednosti od 1,66 miliona dinara (procenjena vrednost: 1,66 miliona) i „Lukoil Srbija“ iz Beograda za 300.000 dinara (identična procenjena vrednost). Ugovori su potpisani u julu mesecu.
U postupku javne nabavke male vrednosti za usluge hotela i restorana izabrana je (partija 1) za 2,6 miliona dinara (procenjena vrednost: 2,7 miliona) grupa ponuđača koju čine PIK „Bečej“, „Kod Todora“, restoran „Termalac“, „Vila via tour“, „Četvorka sistem“, „Imperial lux“, restoran „Don Kihot“, „MBL Sportivo“, SZTR Interplast „Mali lovac“, hamburgerija „Burger tajm“ i TUR „Klub 4“, svi iz Bečeja; u partiji 2 je za 458.000 dinara (procenjena vrednost: 500.000) izabrana grupa ponuđača DD „Dunav korp“, STUR „Piping“, „Beoinveks“, „Daš turist“, „Saša i Paša“ i SUR „Dvor“, svi iz Novog Sada, a u partiji 3 za 291.666 dinara (procenjena vrednost: identična) „Franš“ iz Beograda. Naručiocu su ugovori dostavljeni u prvoj polovini oktobra. U postupku te javne nabavke bilo je 3 ponuđača.
U postupku javne nabavke male vrednosti za usluge stručnog inženjerskog nadzora prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji trotoara u Zelenoj ulici u Bečeju izabran je Milun Despotović PR iz Novog Sada koji nastupa sa Biroom za projektovanje „Bia projekt“ iz Novog Sada. Vrednost ugovora potpisanog 25. oktobra je 350.000 dinara (procenjena vrednost: 375.000 dinara)
Svi iznosi su iskazani bez PDV-a.                              

R.M.

Naslovi

Popularni Članci