Raspodela budžeta po programima: Kako će biti potrošene naše pare?

  12 januar 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Krajem prošle godine bečejski parlament usvojio je budžet za 2018. godinu, čiji su prihodi zasad – mada je rebalans budžeta najavljen već za proleće – planirani u iznosu od 1,4 milijarde dinara, oko 330 miliona dinara manje nego 2017. godine.
U obrazloženju Odluke o budžetu opštine Bečej navedeno je, po programima, na koji način se planira trošiti novac iz lokalne kase.

Inače, oko 18 procenata novca biće potrošeno na rashode za zaposlene, za usluge i robu planira se potrošiti 39,8 procenata, na osnovna sredstva 13,42 odsto, na dotacije i transfere 13,09 odsto, na subvencije 5,84 odsto, na otplatu kamata i pratećih troškova zaduživanja 0,38 odsto, socijalnoj zaštiti namenjeno je 2,11 odsto, takozvani ostali rashodi iznose 2,99 odsto, sredstva rezerve 0,97 odsto, zalihe robe za dalju prodaju 0,12 odsto, prirodna imovina 0,07 odsto,  a otplata glavnice domaćim kreditorima 2,78  odsto.

Komunalna delatnost

U programu Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje predviđeno je 68,3 miliona dinara (4,75 odsto budžeta): za prostorno planiranje predviđeno je 33,1 milion, za opremanje geotermalne bušotine 23,8 miliona dinara.
Za program komunalnih delatnosti planirano je 182,1 milion dinara (12,67 odsto budžeta). Za javno osvetljenje predviđeno je 34,5 miliona dinara, za održavanje javnih zelenih površina 12,9 miliona, za održavanje čistoće na površinama javne namene 8 miliona, za zoohigijenu – azil za pse, odlaganje animalnog otpada, naknada štete od ujeda pasa lutalica i tretiranje krpelja i komaraca – 32,7 miliona, za rekonstrukciju toplovodne mreže 14,4 miliona, a za kanalizacionu mrežu u ulicama Petefi Šandora, Republikanska, Doža Đerđa, Tančić Mihalja, Dimitrija Tucovića 18,4 miliona. Opredeljeno je i 26,2 miliona dinara za drugu etapu prve faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu, 9,8 miliona za kanalizaciju otpadnih voda u delovima ulica Jovana Popovića, Vojvođanskih brigada, Vujice Živančeva, Adi Endrea, Zilahi Lajoša i Partizanske u Bečeju, 1,2 miliona za rekonstrukciju vodovodne mreže u Dositejevoj ulici i 5,3 miliona dinara za izgradnju javne rasvete na Petrovoselskom putu.
Za lokalni ekonomski razvoj planiran je iznos od 9,4 miliona dinara (0,66 odsto): za lokalni akcioni plan zapošljavanja 3 miliona dinara i 6,4 miliona dinara za učešće lokalne samouprave u projektu Radno angažovanje Roma, s tim da će GIZ, koji finansira projekat, 2 miliona dinara vratiti opštini do kraja 2018. godine.

Turizam i poljoprivreda

Za program Razvoj turizma opredeljeno je 14,4 miliona dinara (1 procenat budžeta): za promociju turističke ponude 9,5 i za „Tanderbal“ 4,9 miliona dinara.
Trebalo bi da za poljoprivredu i ruralni razvoj bude potrošeno 66,6 miliona dinara (4,64 odsto budžeta, prema programu koji je usvojen u 2017. godini i ugovorenim i započetim aktivnostima u 2017. godini).
Za zaštitu životne sredine planira se potrošiti 25,6 miliona dinara (1,79 odsto budžeta): za aktivnosti zaštite prirode predviđeno je 18,5 miliona, za upravljanje komunalnim otpadom nešto više od 2 miliona, za upravljanje zaštitom životne sredine 2,7 miliona, a za praćenje kvaliteta elemenata životne sredine 1,9 miliona dinara.
Za program Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture opredeljeno je 181,7 miliona dinara (12,64 odsto budžeta), a trebalo bi da bude obezbeđeno 66,9 miliona dinara sa viših nivoa vlasti i 114,7 miliona iz opštinskog budžeta. Za održavanje saobraćajne infrastrukture namenjen je 21 milion, za javni gradski i prigradski prevoz 6 miliona, za novi asfaltni sloj u delu Zmaj Jovine ulice 13,3 miliona, za rekonstrukciju trotoara u Zelenoj ulici 9,6 miliona, za rekonstrukciju raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Žilinski Endrea, Zoltana Čuke i Dositejeve 34 miliona, za rekonstrukciju Dositejeve 46,6 miliona, za postavljanje telekomunikacionih i signalnih instalacija na raskrsnici državnih puteva 3,36 miliona, za izvođenje radova na pojačanom održavanju puta u ulici Stevana Kojića 1,2 miliona, za izgradnju autobuskih stajališta 4,4 miliona, za rekonstrukciju saobraćajnica u ulici Miloša Crnjanskog 20,8 miliona, za rekonstrukciju Novosadske ulice 6,6 miliona, za rekonstrukciju Zelene ulice 7,9 miliona i za izgradnju saobraćajnice u industrijskoj zoni 6,6 miliona dinara.

Prosveta i zdravstvo

Za predškolsko vaspitanje i obrazovanje opredeljeno je 141,3 miliona dinara, to jest 9,83 odsto budžeta.
Za funkcionisanje osnovnih škola planirana je potrošnja 92,2 miliona dinara (6,4 odsto budžeta), a za funkcionisanje srednjih škola 45,8 miliona dinara (3,2 odsto budžeta).  
Za socijalnu i dečju zaštitu predviđeno je 40,8 miliona dinara (2,8 odsto budžeta): za jednokratne pomoći planirano je 19,4 miliona, za prihvatilište i druge vrste smeštaja 4,5 miliona, za dnevni boravak 4,3 miliona, za savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge 1,05 miliona, za Crveni krst 1,4 miliona i za podršku deci i porodicama 9,9 miliona dinara.
Za zdravstvenu zaštitu planirano je 14,1 milion dinara (0,98 odsto budžeta): za funkcionisanje ustanove primarne zdravstvene zaštite 13,1 milion, za mrtvozorstvo 800.000 dinara i za aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje 100.000 dinara.

Kultura i informisanje

Za program Razvoj kulture i informisanja opredeljeno je 86,6 miliona dinara (6 odsto budžeta) – iz sopstvenih prihoda 6,8 miliona, sa viših nivoa vlasti 3,7 miliona, a ostatak novca treba da se obezbedi iz budžeta: za funkcionisanje lokalnih ustanova kulture predviđeno je 50,2 miliona dinara, za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 30,4 miliona, za javno informisanje 5 miliona i za izradu dokumentacije za rekonstrukciju zgrade „Mala zarda“ u Bačkom Petrovom Selu 960.000 dinara.

Sport i omladina

Za program Razvoj sporta i omladine trebalo bi da bude potrošeno 122,2 miliona dinara (8,5 odsto budžeta): 61,5 miliona iz budžeta, 23,7 miliona iz sopstvenih prihoda i 37 miliona sa viših nivoa vlasti.
Za podršku lokalnim sportskim organizacijama i udruženjima i savezima predviđeno je 17,2 miliona, za funkcionisanje sportskog centra 54 miliona (sopstvena sredstva ustanove 21,4 miliona), za zamenu krovne konstrukcije sportskog centra opredeljeno je 34,3 miliona, od toga iz viših nivoa vlasti 33 miliona, za zamenu rasvete na otvorenom bazenu 5,8 miliona (sa viših nivoa vlasti 4 miliona, ostatak iz sopstvenih sredstava ustanove), za rekonstrukciju otvorenog bazena 5,5 miliona (4,2 miliona sa viših nivoa vlasti), a za rekonstrukciju sportskog terena i tribina u DTV Partizan predviđeno je 5,3 miliona dinara.
Za opšte usluge lokalne samouprave opredeljeno je 294,9 miliona dinara (20,5 odsto budžeta): za funkcionisanje lokalne samouprave 206,5 miliona, za funkcionisanje mesnih zajednica 37 miliona, za otplatu glavnice i kamata 45,3 miliona, za opštinsko pravobranilaštvo 1,9 miliona, za ombudsmana 1,9 miliona, za funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 250.000 dinara i za upravljanje vanrednim situacijama 1,9 miliona dinara.
Za politički sistem lokalne samouprave predviđeno je 50,9 miliona dinara (3,5 odsto budžeta): za funkcionisanje Skupštine opštine 13,9 miliona, a za funkcionisanje izvršnih organa vlasti 37 miliona dinara.
Za energetsku efikasnost nije predviđen novac u opštinskom budžetu za 2018. godinu.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci