Izveštaj DRI o poslovanju lokalne samouprave u 2017. godini: Nepravilnosti u isplati plata, javnih nabavki…

  24 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Državna revizorska institucija (DRI) je od marta prošle godine kontrolisala poslovanje lokalna samouprave i rad PU „Labud Pejović“ i sportskog centra „Đorđe Predine Badža“ u 2017. godini, te je u izveštaju o reviziji koji je 26. decembra 2018. godine objavljen na sajtu DRI (https://www.dri.rs/revizije/izvestaji-o-reviziji.136.html) navode se preporuke i instrukcije za otklanjanje nepravilnosti u roku od 90 dana.

Revizorska institucija se bavila revizijom pravilnosti poslovanja opštine Bečej za 2017. godinu u delu koji se odnosi na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenje postupaka javnih nabavki i rashode za zaposlene.

U rezimeu izveštaja se navodi da je Opština Bečej u 2017. godini preuzela obaveze u iznosu od najmanje 31,3 miliona dinara iznad odobrenih aproprijacija (od čega se 27,5 miliona odnosi na dug od pre 2010. godine); preuzela obaveze ili izvršila isplatu za nabavku dobara usluga i radova u iznosu od najmanje 121,8 miliona dinara što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (od čega 22,4 miliona bez sprovedenog postupka javne nabavke i 99,4 miliona dinara bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki) i isplatila najmanje 8,1 miliona dinara zaposlenima više od dozvoljenog iznosa.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine Bečej su u toku 2017. godine preuzeli obaveze po računima i ugovorima preko odobrenih aproprijacija u iznosu od 31,3 miliona dinara i to: USKAO „Đorđe Predin Badža“ Bečej 28,9 miliona dinara (od čega je 27,5 miliona dug od pre 2010. godine); Opštinska uprava 2 miliona dinara, predsednik opštine 247 hiljada dinara; Gradsko pozorište 115 hiljada dinara i Turistička organizacija 61 hiljada dinara.

Opština je zaključila ugovore na procenjenu vrednost umesto na vrednost koju su ponudili ponuđači, jer nije utvrdila količinu dobara/usluga.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine Bečej su nabavljali dobra, radove i usluge bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama i bez dokaza da je naručilac obezbedio konkurenciju na način da su pozvana najmanje tri ponuđača koja su sposobna da izvrše nabavku i podnesu ponudu.

Primenom pogrešno utvrđenih koeficijenata, osnovica, pogrešno obračunatih dodataka, pomoći zaposlenima i naknadama za rad članovima komisija i drugih radnih tela, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava su izvršili rashode zaposlenima, što nije u skladu sa zakonskim propisima.
U izveštaju se navodi i da su direktni i indirektni korisnici budžeta opštine Bečej u 2017. godini zaključili ugovore ukupne vrednosti 99,3 miliona dinara nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki koji nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, da je opština Bečej planirala masu sredstava za plate u većem iznosu nego što je propisano Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, da su indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine Bečej u 2017. godini vršili obračun i isplatu naknade troškova prevoza na posao i sa posla i za dane kada zaposleni nisu radili, da su direktni korisnik budžetskih sredstava opštine Bečej u 2017. godini isplatio 1,9 miliona dinara za naknade za rad članovima komisija i radnih tela, što nije u skladu sa zakonskim propisima itd.

Rukovodstvu opštine Bečej revizori su dali ukupno 11 preporuka, pre svega da obaveze preuzimaju najviše do iznosa odobrene aproprijacije; da obaveze preuzimaju i rashode i izdatke izvršavaju u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i da rashode za zaposlene obračunavaju i isplaćuju u skladu sa zakonskim propisima.
Opština Bečej treba da u roku od 90 dana podnese izveštaj DRI o otklanjanju uočenih nepravilnosti, međutim, u toku postupka revizije neke od uočenih nepravilnosti su već otklonjene.

Priredio: R.M.
Opširnije o nalazima DRI
u narednim brojevima Bečejskog mozaika

Naslovi

Popularni Članci