Ponovo izabran isti ponuđač za rekonstrukciju gradskog trga: Nova Pogača 2017. godine?

  08 jul 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Rekonstrukcija gradskog trga u Bečeju, uprkos tome što je lokalna samouprava još 2014. godine obezbedila 135 miliona dinara za taj posao iz kredita, verovatno neće biti započeta 2016. godine. Tu informaciju potvrdio je i nekadašnji predsednik opštine Bečej i aktuelni pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević 2. jula, istog dana kada je njegovo mesto zauzeo novi predsednik opštine Dragan Tošić.

„Nedvosmisleno smo opredeljeni za realizaciju tog projekta. U pitanju je poštovanje zakonske procedure, mi protiv toga ne možemo i to zahteva određeni vremenski rok. Sigurno da nama nije drago da vreme prolazi, a ne kreće se u rekonstrukciju trga. Obezbedili smo finansijska sredstva, raspisali smo javnu nabavku, okončali je i sada u zakonom predviđenoj proceduri će se izabrati najbolji ponuđač i nakon toga se kreće u izvođenje radova. S obzirom na to da je došlo do produženja rokova, realno je očekivati da se u ovoj građevinskoj sezoni ne krene sa rekonstrukcijom trga, jer mislim da nije svrha krenuti krajem leta ili na jesen, pa ući u zimski period sa nezavršenom rekonstrukcijom trga. Verujem da će izabrani ponuđač opredeliti dinamiku radova na najbolji mogući način“, rekao je Vuk Radojević.
Proces javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju Pogače okončan je 31. decembra 2015. godine, a opštinska komisija za javne nabavke je u januaru odabrala najboljeg ponuđača po kriterijumu najniže ponuđene cene: ponudu konzorcijuma na čelu sa firmom „Put-invest“ iz Bačkog Petrovca, međutim, konzorcijum firmi na čelu sa „Vojvodinaputem“ iz Pančeva uložio je žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava. Republička komisija je u maju mesecu usvojila zahtev ponuđača za zaštitu prava, a to znači da je proces javne nabavke vraćen u „fazu stručne ocene“, te je opštinska komisija za javne nabavke ponovo ocenjivala iste ponude za rekonstrukciju gradskog trga. Nakon ponovnog ocenjivanja ponuda, predsednik opštine Bečej je 23. juna, na osnovu izveštaja opštinske komisije za javne nabavke o stručnoj oceni ponuda, doneo odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci grupi ponuđača na čelu sa firmom „Put-invest“ PZP Bački Petrovac.
Posao je ponovo dodeljen ponuđaču koji je prvobitno izabran u januaru ove godine. Konzorcijum izvođača čine nosilac posla „Put-invest“ d.o.o. PZP, Bački Petrovac, a članovi grupe su još „Put-invest“ d.o.o. za izvođenje građevinskih radova, Sremska Kamenica, „Energy pro“ d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, Novi Sad, d.o.o. za proizvodnju i trgovinu „Intec“ Novi Sad i „Ekonomistelektro“ d.o.o. Beočin.
Ponuđena cena rekonstrukcije gradskog trga (radovi na rekonstrukciji pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju) je 111,15 miliona dinara bez PDV-a.
Podsetimo da je u postupku javne nabavke okončane krajem prošle godine predato ukupno tri ponude, osim pobedničke i ponuda grupe ponuđača, čiji je nosilac posla bio „Nimas costruzioni“ S.R.L. Italy iz Italije (a član grupe je bio još „Ital S.R.B.“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Novi Sad), a i ponuda grupe ponuđača „Vojvodinaput“ Pančevo a.d. za puteve (članovi grupe: Preduzeće za puteve Zaječar d.o.o, Preduzeće za proizvodnju, građevinske poslove, trgovinu i usluge „Strabag“ d.o.o, Beograd, Elektrotehničko preduzeće „Tehnika“ a.d. Vršac, Građevinsko preduzeće „Finnet-inženjering“ d.o.o, Pančevo, „Amkor“ d.o.o. za trgovinu i usluge export-import, Bački Petrovac, i Preduzeće za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo, transport i usluge „Termoprodukt-kompani“ d.o.o, Beograd).
Ponude iz Italije i „Vojvodinaputa“ iz Pančeva odbijene su zbog bitnih nedostataka.
Rok za žalbe eventualno nezadovoljnih ponuđača istekao je 4. jula, a „rezultati“ javne nabavke konačno će biti poznati danas, 8. jula.
Rekonstrukcija Pogače podrazumeva tri nezavisna projekta: premeštanje kipa Pobede sa gradskog trga na drugu lokaciju (prema ranijim najavama to bi trebalo da bude na dolmi u neposrednoj blizini postojećeg grba), izgradnju toplovoda preko gradskog trga i samu rekonstrukciju trga. Ta tri projekta su objedinjena u jednu celinu.
Rekonstrukcija Pogače od trenutka uvođenja izvođača u posao treba da bude okončana za 210 dana.
Glavni projekat rekonstrukcije gradskog trga u Bečeju izradila je firma „Via inženjering“ iz Novog Sada 2013. godine. Potom je projekat izmenjen i dopunjen (ugovor o tome je potpisan u avgustu 2015. godine), reč je o dopuni tehničke dokumentacije projektom vrelovoda koji je izradio „Gama pro inženjering“, arhitektonsko-konzervatorskim projektom premeštanja spomenika izrađenim od Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, objedinjenom tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije, izmenama pozicija u osvetljenju, izmenama pozicija u građevinskom delu projekta i drugo.
Izrađivač glavnog projekta u konceptu rešenja i piše da je na koncept rešenja, „pored zahteva investitora, uticalo niz aspekata sa stanovišta analize korišćenja prostora. Osnov za izradu projekta je pobedničko rešenje međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa centralnog trga u Bečeju autorske grupe iz Niša iz 2008. godine.
U predračunu i rekapitulaciji glavnog projekta opisuju se vrste radova, potrebne količine materijala, površine, cene itd.
Budući posao rekonstrukcije Pogače podeljen je na dve faze, piše u projektu.
U prvoj fazi se izvode arhitektonsko-građevinski radovi, radovi na sistemu odvodnjavanja, navodnjavanja i osvetljenja, radovi na ozelenjavanju, radovi na toplovodu i radovi na uklanjanju postamenta. Takođe, u prvoj fazi se izvode i radovi na mašinskim sobama za fontane. U drugoj fazi se izvode ostali radovi na fontanama.
U drugoj fazi radova rekonstrukcije trga predviđeni su arhitektonsko-građevinski i hidromašinski i elektro radovi na dve fontane.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci