Ogledalo (575)

Javni radovi u opštini Bečej - čišćenje 14 divljih deponija i jevrejskog groblja - od 16. novembra do sredine januara zaposlili su 20 ljudi sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Javno preduzeće Stankom je u protekloj godini delilo sudbinu svih ostalih opštinskih javnih preduzeća i ustanova.

U okviru medijskog projekta Bečejskog mozaika, čiji je cilj da doprinese suštinskoj integraciji mađarske manjine u društvo u multikulturalnim sredinama (opštine Bečej i Novi Bečej) baveći se i pitanjima multikulturalizma i interkulturalizma, dobrim i lošim praksama i primerima, u toku decembra sprovedena je anketa u kojoj su građani Bečeja i Novog Bečeja odgovarali na pitanja o tome da li je po njihovom mišljenju potrebna dvojezičnost - korišćenje srpskog i mađarskog jezika - u javnim ustanovama i institucijama u ovim opštinama. U mini-ispitivanju učestvovalo je 206 građana. U Bečeju od 132 učesnika ankete - što lično, što preko interneta -  samo 37 smatra da nije potrebna službena upotreba srpskog i mađarskog jezika u administraciji lokalne samouprave. Novobečejci su glasali samo preko interneta i njihovi glasovi (ukupno 74) su podeljeni na pola.

Opština Bečej će u aktuelnoj školskoj godini, umesto predviđenih 50 ipak stipendirati 87 studenata sa teritorije opštine.

Kraj 2017. godine u oblasti gazdovanja otpadom u opštini Bečej obeležilo je efikasnije i brže odnošenje smeća iz domaćinstava, nakon ozbiljnih problema i kašnjenja odvoženja smeća u većem delu godine zbog kvara stare mehanizacije, jer je komunalno preduzeće „Potisje“ u većinskom vlasništvu opštine i u manjinskom firme „Aliska tera“ iz Seksarda, nabavilo na lizing moderan kamion za prikupljanje komunalnog otpada.

U proteklih nekoliko godina jedna od čestih primedaba građana bile su udarne rupe na saobraćajnicama u Bečeju. U poslednje vreme je vidljivo da se čine napori da se problem prevaziđe. Realizovano je asfaltiranje nekih prometnih ulica, u toku je rekonstrukcija Dositejeve i najavljeni su radovi u još nekim delovima Bečeja, tako da je u tom delu situacija poboljšana. Pored održavanja ulica i puteva u nadležnosti JP Komunalac je i održavanje rasvete na koju su građani imali dosta primedaba tokom 2017. godine.

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede prošlog petka je u Gradskom pozorištu održana obuka poljoprivrednika o bezbednoj upotrebi pesticida.

I pored svetske ekonomske krize, Sojaprotein, jedna od najznačajnijih prerađivača uljarica ne samo u Vojvodini i Srbiji nego i u regionu pogotovo kada se radi o preradi sojinog zrna, prethodnu godinu okončala je sa pozitivnim bilansom. Štaviše, neke stvari su i unapređene, kao što je to slučaj sa povećavanjem kapaciteta proizvoda namenjenih prehrambenoj industriji i ljudskoj ishrani uz investiciju od oko pet miliona evra.

Ustavni sud Srbije je odbacio inicijative protivnika obavezne vakcinacije dece i odraslih, obrazloživši da inicijatori iznetim razlozima nisu potkrepili tvrdnje da ima osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti obavezne vakcinacije.

Rekonstrukcija Gerontološkog centra u Bečeju, koju je sa 14,3 miliona dinara finansirala  Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a PDV platila lokalna samouprava, okončana je oko mesec dana „pre roka“ od 90 dana (radovi su započeti 10. jula ove godine).

Naslovi

Popularni Članci