Ogledalo (576)

Za razliku od Novobečejaca i njihovih gostiju, Severine, Lepe Brene, Zvonka Bogdana i drugih, sa ove strane Tise Bečejci su u petak, 28. avgusta, uživali u drugoj vrsti muzike.

Najmlađi Bečejci imali su priliku da 27. avgusta u bašti Pozorišnog kluba uživaju u druženju sa Banetom Rosićem, njima poznatim TV licem, kompozitorom i autorom emisije „Hajde sa mnom u obdanište“.

Više stotina žitelja treće Mesne zajednice u Bečeju je u subotu, 29. avgusta, jedanaesti put zaredom proslavilo dan Novog sela tradicionalnom manifestacijom „Živimo zajedno – Együtt élünk“.

Osim novih naslova u Narodnoj biblioteci u Bečeju ljubitelje pisane reči od jeseni očekuje i niz interesantnih programa i pogodnosti.

„Penzija mog pokojnog muža je 23.000 dinara, 8.000 ide na kredit još 5 godina, 2.000 na karticu, oko 8.000 na plaćanje računa, ostaje 5.000 da preživim 30 dana, ali trebala bi da kupim i lekove, mesečno oko 2.000 dinara, a od ostatka teško mogu da kupujem hranu mesec dana. Ogrev za zimu nisam mogla da kupim, jer ako bih platila u nekoliko rata, mesečna bi bila 4.500 dinara, ne bi ostalo ništa za hranu, a i ovako danima jedem rižu ili krompir. Ne znam kako ću se grejati. Imam i unuke, ali njima skoro nikad ništa ne mogu da kupim, jer nemam iz čega. Iz godine u godinu sve je gore. Uvek smo teško živeli, ali ovako beznadežno još nije bilo“, kaže Bečejka T.T. (60 godina).

Leto je u jeku, a na ovim tropskim vrućinama izvrsno prija crvena, sočna i rashlađena lubenica, čija je cena sada mnogo pristupačnija nego pre mesec dana. Proteklog vikenda na bečejskoj pijaci lubenica se prodavala za 20 dinara po kilogramu.

Po podacima iz opštinskog informatora koji je ažuriran početkom aprila meseca, lokalna samouprava je od januara do kraja marta 2015. godine započela i okončala tri javne nabavke male vrednosti.
Za nabavku kancelarijskog materijala je 10. marta zaključen ugovor vredan 2,8 miliona dinara (sa PDV-om) sa izabranim ponuđačem „Mali princ JAP Bečej, Jovana Matić PR“.
Usluga održavanja vozila 20. marta je dodeljena firmi „Motorflex-remont“ u vrednosti od 625.174 dinara, a 24. marta je zaključen ugovor sa firmom „Tisakop“, koja za potrebe opštinske kantine nabavlja bezalkoholna pića i druga dobra za 850.000 dinara.

B.M.

Skupština opštine je 25. juna donela odluku o platama i ostalim primanjima izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine. Odlukom se uređuje način utvrđivanja plata i ostalih primanja pomenutih osoba.
Pravo na platu ili naknadu, u skladu sa odlukom, imaju predsednik i zamenik predsednika opštine, predsednik i zamenik predsednika Skupštine opštine, članovi Opštinskog veća, zaštitnik građana – lokalna samouprava nakon odlaska s te funkcije prethodnog zaštitnika, nema novog ombudsmana – opštinski pravobranilac, načelnik i zamenik načelnika Opštinske uprave, sekretar i zamenik sekretara Skupštine opštine i pomoćnici predsednika opštine.
Plate izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih utvrđuju se na osnovu osnovice za obračun plate, koeficijenta koji se množi osnovicom, dodatka na platu, obaveza koje plaćaju po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

Osnovica za obračun

Osnovicu za obračun i isplatu plata određuje Vlada Republike Srbije.
Plata ili naknada isplaćuje se za rad u punom radnom vremenu, odnosno radnom vremenu koje se smatra punim.
Koeficijenti za obračun i isplatu plata izabranih i imenovanih lica iznose: 7,74 za predsednika opštine, 7,40 za zamenika predsednika opštine, 7,74 za predsednika Skupštine opštine, 7,40 za zamenika predsednika Skupštine opštine, 7,40 za zaštitnika građana, 7,20 za člana Opštinskog veća.
Koeficijenti za obračun i isplatu plata postavljenih osoba iznose: 14,85 za načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave, 14,85 za sekretara i zamenika sekretara Skupštine opštine, 14,85 za opštinskog pravobranioca i 13,95 za pomoćnika predsednika opštine.
Koeficijenti utvrđeni za zaposlena lica prema Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima iznose: 12,05 za samostalnog stručnog saradnika, 10,77 za višeg stručnog saradnika, 10,45 za stručnog saradnika, 9,91 za višeg saradnika, 8,95 za saradnika, 8,85 za visokokvalifikovanog radnika i višeg referenta, 8,74 za referenta i daktilografa, 8 za kvalifikovanog radnika, 6,40 za nekvalifikovanog radnika.
Koeficijent za imenovana, postavljena i zaposlena lica uvećava se po osnovu složenosti i odgovornosti poslova za dodatni koeficijent: 9 za imenovano i postavljeno lice, 8,40 za samostalnog stručnog saradnika, 8,20 za višeg stručnog saradnika, 5,75 za stručnog saradnika, 3,60 za višeg saradnika, 2,30 za saradnika i visokokvalifikovanog radnika, 1,20 za višeg referenta, 0,93 za referenta i daktilografa, 0,53 za kvalifikovanog radnika i 0,53 za nekvalifikovanog radnika.
Koeficijent utvrđen za postavljeno lice uvećava se po osnovu složenosti i odgovornosti poslova, dodatno se uvećava i to: načelniku Opštinske uprave 30%, zameniku načelnika Opštinske uprave 25%, sekretaru Skupštine opštine 30%, zameniku sekretara Skupštine opštine 25%, opštinskom pravobraniocu 30% i pomoćniku predsednika opštine 20%.
Koeficijent utvrđen Uredbom i uvećan po osnovu složenosti i odgovornosti poslova dodatno se uvećava 10% za zaposleno lice koji rukovodi unutrašnjom organizacionom jedinicom Opštinske uprave, zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti, s tim da ovaj broj zaposlenih ne može da pređe 2% od ukupnog broja zaposlenih. Zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti smatra se lice koje obavlja poslove pravne pomoći građanima i savetnika za zaštitu prava pacijenata i lice koje obavlja poslove programera, koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja, dodatno se uvećava 10% (zaposlenima koji rade na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja smatraju se zaposleni raspoređeni u Odeljenju za finansije koji imaju najmanje visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine) i zaposlenom na radnom mestu budžetskog inspektora.

Uvećani koeficijent

Zaposlenom koji ima pravo na uvećanje koeficijenta po više osnova, ukupno uvećanje koeficijenta ne može biti veće od 10%.
Izabrano lice koje je na stalnom radu u organima opštine, ima pravo na platu. Izabrana lica, koja su pre izbora na funkciju ostvarili pravo na penziju, imaju pravo na deo plate u visini razlike između njihove penzije i plate koju bi primili na toj funkciji da nisu ostvarili pravo na penziju.
Izabranom licu koje nije na stalnom radu u organima opštine, a koje nastavlja rad i ostvaruje platu kod drugog poslodavca ili od samostalne delatnosti, može se utvrditi naknada za vršenje funkcije, koja iznosi 50% od ukupnog iznosa plate utvrđene za funkciju koju obavlja.
Izabrano, imenovano i postavljeno lice po prestanku funkcije ima pravo na naknadu plate 3 meseca od dana kada mu je prestala funkcija, a u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije.
Imenovano i postavljeno lice koje po isteku mandata ne bude ponovo imenovano, odnosno postavljeno ili koje u toku trajanja mandata bude razrešeno, može se rasporediti na radno mesto u Opštinskoj upravi koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima. Ukoliko se imenovano, odnosno postavljeno lice ne može rasporediti na taj način ili ne prihvati ponuđeni raspored, prestaje mu radni odnos. Pravo na naknadu plate može se izuzetno produžiti za još 3 meseca, ako u ta tri meseca ta osoba stiče pravo na penziju, navodi se u odluci o platama i ostalim primanjima izabranih, imenovanih i zaposlenih lica u organima opštine.
Razlog za donošenje odluke u platama, kako piše u obrazloženju, je to što je upravna inspektorka zapisnikom o redovnom inspekcijskom nadzoru u Opštinskoj upravi u martu mesecu naložila da se odluka o platama uskladi za pozitivnim propisima, te da se postojeća odluka u pogledu uvećanja koeficijenta za rukovođenje unutrašnjom organizacionom jedinicom (načelnici odeljenja i sekretari službi) uskladi sa odredbama uredbe Vlade Srbije, odnosno da se uvećanje od 20 odsto smanji na 10. Inspektorka je zatražila izmenu u članu odluke u kom je bilo regulisano da imenovano i postavljeno lice po prestanku funkcije ima pravo na platu još 6 meseci, u visini koju je imao u vreme prestanka funkcije. Naime, to nije u skladu sa zakonom, koji predviđa da imenovane i postavljene osobe po prestanku funkcije imaju pravo na platu još tri meseca. Utvrđen je i koeficijent za zamenika sekretara Skupštine opštine, navedeni su zatim koeficijenti i dodatni koeficijenti za imenovane, postavljene i zaposlene, a određeno je i dodatno uvećanje plata zaposlenima koji rade finansijske poslove, za 10 odsto.
Po podacima o zaradama izabranih i postavljenih osoba u lokalnoj samoupravi iz marta meseca ove godine, prosek zarada izabranih (ukupno 7) bio je 78.719 dinara, postavljenih (ukupno 4) 78.237 dinara, a volontera funkcionera (ukupno 4) 42.445 dinara.

R.M.

Od 1. jula cene prirodnog gasa su niže od dosadašnjih u proseku za 11,2 odsto za sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje, a 10,5 odsto za domaćinstva, saopšteno je iz Agencije za energetiku.

Mladost uslovno rečeno starijih generacija obeležili su danas već legendarni „Fazoni i fore“. O vanvremenosti serijala, čiji je autor Ljubivoje Ršumović, govori to da i današnji četvorogodišnjaci veoma rado slušaju pesme iz ovog serijala.
Televizijsku publiku će verovatno obradovati podatak da se „Fazoni i fore”, ponovo vraćaju na televizijske ekrane. Naime, na Fantastu je 1. juna započeto snimanje 15 epizoda kultnog dečjeg serijala. Snimanje bi trebalo biti okončano do septembra, a emitovanje prve epizode najavljeno je za kraj decembra na Radio-televiziji Vojvodine.
Autor serijala „Fazoni i fore“ je i dalje Ljubivoje Ršumović, reditelj je Vuk Ršumović, a muzički urednik Aleksandar Dujin. U ekipi „Fazona“ su i Raša Popov, Mirjana Karanović, Uroš Petrović, Milana Vranešević, glumiće i Borka Tomović, Goran Jevtić i mnogi drugi iz javnog života. Glavnu ulogu devojčice igra Andrea Hrček.

Priredio: B.M.

Naslovi

Popularni Članci