Odštampajte ovu stranicu

Čitalačka tribina: Zašto se ne poštuje Odluka o parkiranju?

  15 januar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dragi građani, ovim Vam skrećem pažnju na sledeće....

Kao što vam je poznato, od 04.01.2010. godine počinje naplata parking usluga od strane parking servisa koji se nalazi u sklopu JP Komunalac Bečej. Neposredno pre Nove godine, tu oko katoličkog Božića, naš grad je zavejao sneg i, kao i obično, iznenadio sve nadležne. JP Komunalac koji je bio zadužen za čiščenje javnih površina, među koje spada i sam centar grada ili „Pogača“, bio je zavijen u belo i okovan ledom, da bi nadležne službe tek oko 8 - 9 časova izašle i počele da rade svoj posao. Dakle, ljudi dolaze na posao u 7 - 8 časova, a radnici preduzeća, takođe, tek onda izlaze na ulice i počinju sa radom. So po trotoarima, parkinzima, Pogači, naravno, nije bacana... Šta je posledica? Klizanje, upadanje u sneg i nemogućnost parkiranja auta na za to predviđena mesta.
U Bečejskom mozaiku izlazi članak sa izjavom direktorice JP Komunalac koja kaže da so nije bacana jer nije obezbeđena, jer po njenim rečima treba svega 5 tona, a ona se kupuje u paketima od 25 tona, pa kako toliko ne treba, tako ista nije ni kupljena!!! I tako dolazimo do čudne matematike koja se ogleda u pitanju da ako znamo koliko je snega palo za božićne praznike, a za koje smetove treba 5 tona soli, koliko je potrebno snega da napada da bi naše javno preduzeće kupilo 25 tona soli i radilo svoj posao? Pri svemu ovome, tona soli košta oko 11.000,00 dinara sa PDV-om... Da li je moguće da se naše javno preduzeće, koje je preduzeće svih građana opštine Bečej, ovako brine za nas? Da li oni znaju da se so može kupiti i u manjim količinama ili se nabaviti veća količina, pa se višak prodati dalje ili se na drugi način snaći (što je svakako imperativ), u svakom slučaju adekvatne količine treba nabaviti na vreme, jer ovako direktorica priznaje da svoj posao ne zna da radi i ne radi, a ovo javno preduzeće je dužno da svoj posao obavlja i pruža komunalnu uslugu građanima opštine koji za to plaćaju porez!
Dalje, u istom tekstu, direktorica govori da parking mesta nisu očišćena, jer to nema smisla dok ne počne naplata parkinga! Da li je ovo u redu, pitam ja vas? Da li ona zna da to nije pitanje smisla ili besmisla, nego je pitanje zakona i poštovanja imperativne obaveze i obavljanja delatnosti preduzeća na čijem je čelu?
Ali, dođe i taj dan, 04.01.2010 godine kada je započela naplata parkiranja u našem gradu. Kažu neki – treba to da bi se uveo red... Koji red? Šta je tu uopšte uvedeno sem naplate? Ima li novih parking mesta? Nema! Ima li novih parkirališta? Nema! Ima li garaža? Nema! Ima li mesta gde se u gradu, tj. u blizini parking mesta prodaju karte za one koji ne mogu mobilnim telefonom da plate kartu? Nema! Jesu li parking mesta uređena i pristupačna? Nisu! Pa šta je onda urađeno sem što je narodu stavljen još jedan namet? Štaviše, nova parking mesta su obeležena belom bojom koja se posle svega par dana skinula, pa sada, npr. u ul. Zelenoj i na još nekim mestima i ne postoje mesta. Sramota je da i to nije urađeno kako treba.
Gabariti mesta nisu urađeni u skladu sa propisima, sem na mestima koja su pravljena još davnih dana u staroj Jugoslaviji (to su mesta kod Proletera, pozorišta, sportskog centra i kod DDOR-a), što je opet sramota i blamaža. Sa Saobraćajnog fakulteta u Novom Sadu dobili smo podatke da gabariti jednog parking mesta treba da iznose ne manje od 2,25 m u širini i ne manje od 4,3 m u dužini, pod uslovom da se radi o mestu gde prednji točak auta udara o bankinu, a tamo gde ne udara, ide do 5 m. Kod DDOR-a u centru grada na trotoaru širina nije ispoštovana, iznosi 1,90 m. Kod kafića „Stejdž“ širina varira od 1,8 m do 2,1 m. Kod parfimerije „Guči“, širina je 2 m, a preko puta, kod Maćike je širina svega 1,85 m - 2 m, a dužina 4,7 m iako tu nema bankine. Kod menjačnice „Apolo“ širina je 1,6 m. Kod buregdžinice „Dalas“ širina je 2 metra, a dužina svega 4 m. Kod Mileta pekara, širina se ne vidi jer su oznake izbrisane, ali je zato dužina 3 m. Pitanje je - možete li parkirati auto na takva mesta, a da ne nanesete štetu nekome i obratno? Ne možete! S obzirom na to da JP Komunalac ne odgovara za štetu na vašem vozilu, onda je pitanje - šta je smisao svega ovoga što mi zovemo parking servis, sem uzimanje novca bez dinara ulaganja?
A u praksi situacija izgleda ovako - i preduzeće i njegova direktorica dok naplaćuju svoju uslugu čine sledeće: dana 04.01.2010 godine parking mesta opet nisu očišćena od leda shodno čl. 15 st. 2 Odluke o parkiranju u naseljenom mestu Bečej, čime su ovo preduzeće i njegova direktorica kao odgovorno lice počinili prekršaj iz čl. 34 st. 1 tč. 1 i st. 2 Odluke.
Istog dana, neko je u ime JP Komunalac, na automobile koji su bili parkirani stavio letak na mađarskom jeziku. Time se direktno krši stav 10 Ustava Srbije koji govori o jeziku i pismu na teritoriji republike, pa se postavlja pitanje zašto tekst nije štampan dvojezično - na srpskom i mađarskom jeziku i ko je odgovoran za ovo? Tako je jednom čoveku koji je tog dana došao iz Beograda poslovno, podeljen letak na parkingu kod štamparije Proleter na mađarskom jeziku. Na tom pismu nema potpisa niti pečata, pa se ne zna ko je u ime, navodno, JP Komunalca delio ove letke??? U Komunalcu smo na pitanje da li su zaista oni delili letke dobili potvrdan odgovor. Tako dolazimo do sledećeg problema, jer na tom letku piše da je maksimalno zadržavanje u zoni 3 sata, što ne piše na tablama za parkiranje, čime se građani obmanjuju i teraju da čine prekršaje, a preduzeće i njegova direktorica kao odgovorno lice čine prekršaj iz čl. 34 st. 1 tč. 2 i st. 2 Odluke. Nadalje, ako je zadržavanje zaista maksimalno 3 sata, gde posle mogu ljudi da se parkiraju, jer postoji samo jedna zona? Šta se dešava sa ljudima koji rade, pa moraju da napuštaju posao da bi pomerili auto?
Kada smo obišli parking mesta, videli smo da nije poštovan čl. 16 Odluke koja predviđa da se na svim parking prostorima, koji imaju više od 10 parking mesta, obeleži i obezbedi najmanje jedno mesto za parkiranje osoba sa posebnim potrebama (osobe sa invaliditetom). Tako preduzeće i njegova direktorica kao odgovorno lice čine prekršaj iz čl. 34 st. 3 tč. 2 i st. 2 Odluke.
Obilazeći postavljene zone, videli smo da se naplata parking mesta obavlja i na parkingu ispred sportskog centra koji je javna ustanova, a odluka u čl. 3 st. 2 govori da se javnim parkiralištem ne smatra površina za parkiranje motornih i drugih vozila koje pripadaju određenom objektu (preduzeću, ustanovi) što je ovde slučaj, s obzirom na to da sportski centar plaća naknadu za korišćenje upravo tog zemljišta, čime preduzeće i njegova direktorica kao odgovorno lice krše čl. 3 st. 2 Odluke.
Slikanjem i merenjem dimenzija javnog parkirališta, ustanovljeno je da ista nisu obeležena na adekvatan način u skladu sa standardima koje smo dobili sa Saobraćajnog fakulteta u Novom Sadu. Ovim, preduzeće i njegova direktorica kao odgovorno lice krše odredbu čl. 12 Odluke. Građani tako imaju na raspolaganju parking mesta koja su apsolutno nepodesna za parkiranje automobila, mesta su kratka i uska, upadaju u kanale, iz njih niče korenje, neka su puna vodom, neka se i ne vide, a parking servis shodno čl. 15 st. 3 Odluke, ne odgovara za oštećenja vozila koja moraju nastati usled malih dimenzija parking mesta, pa se dolazi do situacije koja je najčešća, a to je da se vrata od auta ne mogu otvoriti.
Postavljamo pitanje: da li mi građani nešto ovako zaslužujemo, a od nadležnog odeljenja Opštinske uprave očekujemo da protiv odgovornih pokrene prekršajne postupke shodno Odluci, te da o ishodu istog obaveste javnost i građane.

Autor je poznat redakciji