„Novogodišnja“ sednica lokalnog parlamenta: Stari dug u novoj godini

  08 januar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Poslednja sednica lokalnog parlamenta u prošloj godini održana je 30. decembra. Nije se razlikovala od prethodnih: bilo je svađa i optuživanja, opominjanja i nervoze, a za nedostatak novca i loše stanje u opštini, kao i do sada, okrivljena je svetska ekonomska kriza.

Nakon što je potvrđen mandat novog odbornika „Kao jedne kuće“, Aleksandra Dimitrijevića, predsednik opštine Peter Knezi objasnio je odbornicima zašto je potrebno da se pretposlednjeg dana godine uradi i treći rebalans opštinskog budžeta. „Planiran je treći rebalans, ali smo morali sačekati kraj godine, jer smo morali videti gde i koliko novca imamo još u budžetu, odnosno kakva sredstva možemo angažovati. Osnovni razlog trećeg rebalansa je jedan naš problem, radi se o devetogodišnjem dugu lokalne samouprave, odnosno OSC-a ’Mladost’ prema NIS-u. Vi dobro znate da je davne 2000/2001. godine, za vreme fajnal-fora bio jedan neuspeli pokušaj ondašnjih vlasti da na neki način kompenzuju određene troškove u trouglu između ’Mladosti’, Naftagasa i vaterpolo kluba, koji nije uspeo. Iz toga je proizašao jedan dug u startu od 9, odnosno 11 miliona dinara, koji se od tada nije rešavao. Prodajom NIS-a stvari su se promenile i odlaganja isplate duga više nije bilo moguće, što je sasvim normalno. Mislim da je bilo normalno i ranije da se plati“, rekao je Knezi.
Ostalo je istorija: u februaru 2009. godine NIS je ukinuo isporuku termalne vode OSC-u i sportski centar je bio bez grejanja do početka grejne sezone. Do kraja 2009. godine dug OSC-a prema NIS-u iznosio je 62 miliona dinara. „Postigli smo dogovor sa NIS-om da platimo samo glavnicu duga, a kamatu od 32 miliona dinara NIS će praktično oprostiti, a u zamenu ćemo obezbediti jednu lokaciju za NIS-ovu benzinsku pumpu koja će biti izmeštena iz centra grada. Međutim, glavnica koja iznosi nepunih 29 miliona dinara, treba da se plati. Mi smo tokom ove godine iz budžetske rezerve već platili 7 miliona dinara i ostalo nam je da platimo oko 22 miliona dinara, do kraja 2009.“, rekao je Knezi.
Rebalansom opštinskog budžeta je predviđeno povećanje troškova za OSC „Mladost“ u iznosu od 21,9 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz Fonda za solidarnu stambenu izgradnju privremenim povlačenjem 12,7 miliona dinara i iz planiranog povećanja poreza na zarade u iznosu od 9,19 miliona dinara. Kako je objašnjeno, reč je o pozajmici, koja treba da bude vraćena do kraja juna 2010. godine. Predsednik opštine je kazao da „ne dolazi u obzir“ uzimanje kredita za vraćanje pozajmice, već će se za te svrhe koristiti tekuća rezerva budžeta. Knezi je konstatovao i da sportski centar „nije kriv“ zbog duga koji je nastao pre devet godina.
Dušan Stefanović, odbornik koalicije Srpska sloga, u vezi sa rebalansom opštinskog budžeta rekao je da je u novom rebalansu iskazan deficit od 172,4 miliona dinara, a „poznato nam je da je ovde glavna stavka ranije usvojeno kreditno zaduženje opštine od 120 miliona dinara, samo se pitamo kako će se ono u narednom periodu iskoristiti“, rekao je Stefanović. On je postavio i pitanje: „Da li vlast u Bečeju i rukovodstvo sportskog centra imaju plan za rešenje ovog problema? Čini nam se da oni rešenje vide u sve većem trošenju novca naših građana, a izgleda da ovome nema kraja. Ukoliko rešenja nema, hajde onda da širom otvorimo vrata sportskog centra za sve građane, pa kad već nemaju posla, da se bar besplatno svakog dana rekreiraju u salama i bazenima. Druga mogućnost je da rukovodstvo sportskog centra preduzme korake na planu menadžmenta i marketinga i postigne rezultate koji će ukazivati na to da se u ovom centru počinje pozitivno poslovati. Postavlja se pitanje da li ima ljudi koji mogu i hoće da spreče dalje zaduživanje i propadanje Omladinskog sportskog centra ’Mladost’, ili su se i oni, kao i ostala društva, oslonili samo na novac lokalne samouprave?“. Stefanović je konstatovao i da novac koji je u opštinskom budžetu predviđen za sportske klubove nedovoljan, pa je dodao da njegova koalicija nije zadovoljna ni sa načinom trošenja budžetskih sredstava, te da lokalna vlast ne ume da zaustavi propadanje privrede Bečeja pod izgovorom da nema ingerencije da utiče na privredu…
Dragan Živkov, šef odborničke grupe Srpske sloge, rekao je da su Gradsko pozorište i OSC veliki gubitaši u opštini i veliki korisnici opštinskog budžeta, pa bi trebali da urade nešto u cilju stvaranja profita (organizacija manifestacija, sportskih aktivnosti i ponovno stvaranje kontakata sa privrednim društvima koja su ranije sponzorisala sport i kulturne manifestacije).
Predsednik opštine je odgovorio odbornicima Srpske sloge rekavši da privreda više ne pomaže opštinske manifestacije, ali su se preduzeća uključila u humanitarne projekte, kao što je funkcionisanje narodne kuhinje, a što se tiče OSC-a, po Knezijevim rečima ova ustanova nije u mogućnosti da „pravi novac“, a nije ni u mogućnosti, zajedno sa opštinom, da finansira više od 60 sportskih klubova u opštini. Po Knezijevom mišljenju, klubovi bi trebali sami da nađu donatore, a ne da čekaju samo novac iz opštinske kase. Predsednik opštine je istakao da će uskoro biti još više nezaposlenih u Bečeju, zahvaljujući propasti Fadipa, a „mi razmišljamo o sportu. A šta je sport uradio za sebe? Ništa. Nije obaveza opštine da finansira sportske klubove, kojima je, inače, opština smanjila davanja kao i svima drugima za 30 posto“, rekao je Knezi. On je kazao i da „daj bože da je vlast kriva za loše stanje u privredi, jer ću onda sutra dati ostavku ako će to pomoći privredi u Bečeju, ako će zbog toga poteći med i mleko“.
Nakon rasprave o tome šta i koliko je opština učinila za bečejsku privredu, odbornička većina Skupštine opštine usvojila je rebalans budžeta opštine.
Potom, nakon usvajanja nekoliko amandmana odbornika Siniše Momčilovića, usvojena je i odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, kojom je predviđeno da ugostiteljski objekti tokom zime (od 16. septembra do 15. maja) radnim danima i nedeljom rade od 6 sati ujutro do 11 uveče, a petkom i subotom do 1 posle ponoći. Letnje radno vreme (od 16. maja do 15. septembra) je od 6 ujutro do ponoći radnim danima i nedeljom, a petkom i subotom do 2 posle ponoći.
Momčilović je konstatovao da za alkoholizam među mladima nisu krivi ugostitelji – oni se bave dozvoljenom delatnošću – već su zakazale ostale institucije društva i država, jer nisu radile svoj posao. On je kazao i da su kaznene odredbe vrlo oštre, jer su predviđene kazne do 250.000 dinara.
Odbornik Šandor Pal je zatražio da se ugostiteljski objekti, koji se nalaze u blizini škola, izmeste ili da, ukoliko to nije moguće, budu zatvoreni dok u školama traje nastava.
Prilikom usvajanja izveštaja o radu Gradskog pozorišta za 2008. godinu, odbornik Mađarske koalicije, Đerđ Lajber, rekao je da je neprimereno da se krajem 2009. godine usvaja izveštaj o radu pozorišta iz 2008. i da to očigledno znači da rukovodioci pozorišta ne poštuju osnivača. Odbornik Dragan Živkov je zbog iste stvari zatražio od direktora pozorišta Velimira Cvejanova da podnese ostavku. Cvejanov je objasnio da je izveštaj o radu pozorišta za 2008. godinu predao opštini na vreme, početkom 2009. godine, ali zbog njegove tehničke greške izveštaj nije dospeo do skupštinske službe. Cvejanov ipak nije podneo ostavku.
Lokalni poslanici dali su saglasnost na izmene programa poslovanja Komunalca za 2009. godinu i na programe rada Komunalca, Stankoma, Vodokanala i Toplane za 2010. godinu, kao i na odluku Skupštine Potisja – Bečej d.o.o. za komunalne usluge o izboru novog direktora, Mikloša Kevarija, penzionera iz Mađarske. U vezi sa funkcionisanjem ovog komunalnog preduzeća odbornici opozicije i vlasti diskutovali su o tome zašto je opština, kao većinski vlasnik, nedovoljno informisana o tome šta se dešava u Potisju.

Sukob interesa

Kraj sednice je bio rezervisan za odbornička pitanja. Odbornik Aleksandar Dimitrijević postavio je pitanje predsedniku opštine o tome da li je u sukobu interesa, s obzirom na to da advokat Valerija Zedi (supruga predsednika opštine) zastupa komunalno preduzeće Potisje, koje je u većinskom vlasništvu opštine, a u Skupštini tog preduzeća Peter Knezi predstavlja osnivača.
„S obzirom na to da je opština Bečej usvojila etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave, moje odborničko pitanje se odnosi na predsednika opštine Petera Knezija: da li funkcioner lokalne samouprave obavlja svoju funkciju po zakonu, da li obavljanju funkcije pristupa isključivo u javnom interesu, a ne u svom ličnom, privatnom, grupnom ili stranačkom interesu, odnosno da li je naš predsednik opštine Peter Knezi u sukobu interesa?“, postavio je pitanje predsedniku opštine Aleksandar Dimitrijević pozivajući se na dokument koji je upućen onima koji nisu platili usluge Potisja, a na tom dokumentu se vidi da advokat Valerija Zedi zastupa to preduzeće, kao i na odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa.
Naime, Zakon o sprečavanju sukoba interesa konstatuje da funkcioneri javnu funkciju treba da vrše tako da tu funkciju ne podrede privatnom interesu, a zabranjuje da funkcioneri javnu funkciju koriste za sticanje bilo kakve pogodnosti za sebe i povezano lice. Pod povezanim licem smatra se bračni ili vanbračni drug funkcionera, krvni srodnik funkcionera itd.
Knezi je odgovorio Dimitrijeviću: „Sukob interesa po mom mišljenju treba da se učini ako sam ja taj koji utiče na to (verovatno je mislio na angažovanje Valerije Zedi za pružanje advokatskih usluga Potisju; prim. nov.). Pitajte direktora Potisja kako je izabrao tu osobu. A za vašu informaciju, pogotovo pošto vas to svrbi verovatno, moram reći da je za sve te poslove koje je uradila dobila 10.000 dinara, dragi moj, tako da smo u sukobu interesa debelo i bogatimo se jako. Trebao sam da prodam auto da bih popravio krov kuće“…
Nakon ovog intermeca Knezi i Dimitrijević imali su još jedan nezvaničan i neprijatan verbalni duel na novogodišnjem koktelu u opštini.

Na sednici lokalnog parlamenta doneta je odluka i o davanju mišljenja o promeni granice katastarskih opština Bečej i Bačko Petrovo Selo, jer su građani Poljanice zatražili od lokalne samouprave da ovo selo dobije status naseljenog mesta u sastavu katastarske opštine Bečej.
Potom su odbornici doneli odluku o izmeni odluke o lokalnim, komunalnim taksama. Za sada su ostali predviđeni - višestruko povećani - iznosi raznih komunalnih taksi, ali odluka se neće primenjivati od 1. januara, već od 1. marta.
Nakon završetka sednice Skupštine opštine čelnici lokalne samouprave su organizovali novogodišnji koktel za odbornike i predstavnike opštinskih institucija i javnih preduzeća.
Predsednik Skupštine opštine, Dušan Jovanović, i predsednik opštine, Peter Knezi, poželeli su svima njima srećniju i bolju Novu godinu.

K.D.F.
Naslovi

Popularni Članci