Revizor – direktor muzeja ne ispunjava propisane uslove: Šta će biti u Gradskom muzeju?

  24 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Prilikom imenovanja Akoša Tojzana za direktora Gradskog muzeja na sednici Skupštine opštine Bečej u novembru 2017. godine naslućivalo se da to imenovanje nije u skladu sa Statutom muzeja.

To je potvrdila i Državna revizorska institucija (DRI) krajem decembra 2018. godine.
Naime, u izveštaju DRI od 26. decembra 2018. godine o poslovanju opštine Bečej u 2017. godini, piše da su, što se Gradskog muzeja tiče, uočene sledeće nepravilnosti: „Direktor Gradskog muzeja Bečej ne ispunjava propisane uslove, predviđene Statutom Gradskog muzeja Bečej: da ima visoku stručnu spremu (istorija umetnosti, arheologija, istorija, etnologija, književnost, biologija) i da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od toga najmanje tri godine na poslovima u oblasti muzeologije“.

DRI navodi da „lice koje je imenovano za direktora (dana 10.11.2017. godine) ima završen Filološki fakultet – diplomirani filolog anglista i pet godina radnog staža u osnovnoj školi, tj. nije ispunilo propisane uslove za imenovanje.
DRI je u muzeju uočio još neke nepravilnosti.

U toku 2017. godine, po osnovu plate, dodataka i naknade zaposlenih i socijalnih doprinosa na teret poslodavca, direktoru je isplaćeno 48.311 dinara, što nije u skladu sa članom 2. i 3. Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, članom 36. stav 1. Zakona o kulturi i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu. Zaposleni u Gradskom muzeju Bečej su u 2017. godini imali osnovice za obračun i isplatu plate u nižem iznosu od propisanih, što nije u skladu sa članom 3. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i odredbama Zaključka Vlade Republike Srbije.

DRI je preporučio odgovornim licima Gradskog muzeja da za plate obračunavaju i isplaćuju u skladu sa propisanim koeficijentima, u skladu sa Zakonom o kulturi i Statutom Gradskog muzeja Bečej i da obračun i isplatu plate vrše primenom propisane osnovice za obračun i isplatu plate.
U vezi sa direktorom koji ne ispunjava uslove za to mesto, DRI nije u izveštaju preporučio ništa.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci